LASKUPISTE™-KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2019

Yleistä

Suoritimme kyselytutkimuksen käyttäjillemme lokakuussa 2019. Kyselytutkimuksen tavoitteena oli saada kattavasti tietoa palvelustamme erilaisten käyttäjäprofiilien nakökulmasta. Onnistuimme tässä aktivoimalla suuren joukon käyttäjiämme osallistumaan kyselyyn sähköpostiviestinnän, Facebookin sekä palvelussamme tapahtuneen mainonnan avulla.
Tutkimuksen avulla saimme hyvin tietoa käyttäjiemme mielikuvasta palveluamme kohtaan. Saimme muun muassa tietoa erilaisista käyttötavoista, käyttäjiemme mielestä sopivasta hinnoittelusta sekä onnistuneista uusista ominaisuuksista ja ominaisuuksista, joita palveluumme toivotaan tulevaisuudessa. Näitä tuloksia puramme auki seuraavissa kappaleissa.

97,1 % SUOSITTELEE!

Järjestimme edellisen käyttäjätutkimuksemme viime vuonna ja siihen verrattuna käyttäjätyytyväisyys on parantunut entisestään ollen nyt 3,46 / 4. Myös suosittelijoiden määrä on kasvanut edellisestä jo erinomaisesta 96,2 %:sta 97,1 %:in! Näitä voi pitää erinomaisina tuloksina, varsinkin kun peilaa niitä käyttäjämääriemme kasvuun, sekä viime syksynä tehtyyn laajaan hinnoittelumuutokseen.

KÄYTTÄJÄT

Tutkimuksen mukaan suurin osa käyttäjistämme käyttää palveluamme muutamasta kerrasta viikossa muutamaan kertaan kuukaudessa. Päivittäin käyttävien määrä on noussut viime vuodesta (8,5 %) huomattavasti, ollen nyt 20 %. Kuukausittain tai harvemmin palveluamme käyttää 17,1 %. Laskupiste sisältää kaiken laskutukseen liittyvän 80 %:lla käyttäjistämme ja lopuilta saimme hyviä ideoita palvelumme jatkokehittämiseksi.

Hinnoittelu

Suurimman osan mielestä palvelumme on sopivan hintainen. 14,3 % pitää palveluamme todella edullisena ja 11,4 % turhan kalliina. Tämän perusteella näyttäisi, että olemme onnistuneet melkoisen hyvin viime vuotisessa hinnoittelumallin muutoksessamme.

Tyytyväisyys

Kysyimme käyttäjiemme mielipidettä yllä olevassa graafissa näkyvistä väittämistä. Väittämien vaihtoehdot olivat väliltä 1 – 4. Kaikkien väittämien vastausten keskiarvo oli erinomaisesti tasaisesti 3 tai yli. Tyytyväisimpiä käyttäjämme olivat palveluumme ylipäänsä, sen nopeuteen sekä sen tuottamaan apuun laskutuksessa ja muussakin käytössä.
Heikoimmat pisteet saimme palvelun edullisuudesta. Tässä on varmastikin taustalla viime vuotinen hinnoittelumuutos, jonka seurauksena muutaman laskun tekeminen kuukaudessa ei ole enää ilmaista, vaan maksaa Basic-tasolla euron kappale.

Asiakaspalvelusta saamamme 3,14 on ihan hyvällä tasolla, mutta mieluusti sitä nostamme ja siihen myös pyrimme. Sitä parantamaan otimme kuukausi sitten käyttöön Freshdeskin järjestelmän, jonka avulla sähköpostivastaus ei voi enää hautautua postilaatikkoon. Samassa yhteydessä otimme käyttöön myös chat-palvelun, jonka avulla on mahdollista saada reaaliaikaista apua. Myös uusi tukisivusto, joka sisältää keskustelualueen, otettiin käyttöön.

Helppokäyttöisyydestä parhaat arviot saimme palveluamme jo pidempään käyttäneiltä ja vähemmän käyttäneiltä luonnollisesti hieman heikommat, mutta keskiarvon ollessa 3,2 uskomme, että olemme onnistuneet melko hyvin palvelumme käytettävyydessä. Toki varmasti löytyy paikkoja, jotka voisi tehdä käyttäjäystävällisemmiksi, ja näihin toivommekin käyttäjiltämme sekä isompia että pienempiä ideoita käytettävyyden parantamiseksi.

Ominaisuudet

Kysyimme myös mistä viimeaikaisista uusista ominaisuuksista käyttäjämme ovat tykänneet eniten. Näistä kaksikkona laskun luonnos-tila (57,1 %) ja laskun esikatselu (42,8 %) nousivat ylitse muiden. Näiden perässä huomattavasti pienemmillä prosenteilla esiin nousivat maksuvalvonnan tuominen palveluun (17,1 %) sekä tekstieditori laskujen ja tarjousten viestikentässä sekä samalla kannatuksella (11,4 %) myyntisaatavat- ja suoritukset raporttien automaattinen lähetys kuukausittain.
Enemmän hajontaa tuli kun kysyimme mitä uusia toimintoja käyttäjämme haluaisivat palveluumme. Kolmen kärkenä oli kuittien skannaus mobiilisovelluksella (28,5 %), ostolaskujen vastaanotto (22,9 %) sekä työajan seuranta (20 %). Nämä olivatkin jo melko hyvin tiedossa saamamme asiakaspalautteen takia, jonka johdosta kuittien skannaus on tulossa jo seuraavaan isompaan versioon ja ostolaskut sitä seuraavaan. Näiden lisäksi isoa kannatusta saivat matkalaskujen luonti (17,1 %) sekä uudet laskupohjat (14,3 %), jotka ovat tulossa myös talven aikana.
Käyttäjämme saivat myös esittää itse haluamiaan uusia toimintoja ja parannuksia palveluumme ja näitäkin saimme kiitettävän määrän. Käymme toivomuksia läpi ja lisäämme niitä kehityslistallemme. Ensimmäisen niistä, session keston pidentämisen, toteutimme jo ja muutimme samalla kirjautumista siten, että jos käyttäjä on valmiiksi kirjautuneena ja klikkaa kirjaudu-linkkiä, hän kirjautuu automaattisesti sisään palveluun. Myös mm. käteiskuitin luonti tarjouksen pohjalta sekä laskurivin kopiointi ovat hyviä esimerkkejä käyttäjiltämme tulleista erinomaisista toiveista, jotka olemme tuomassa palveluun pikaisella aikataululla.

Käyttäjäpalaute 😊

Kyselytutkimuksessa oli myös kaksi vapaata tekstikenttää, joissa kysyimme mitä parannuksia ja/tai muutoksia käyttäjämme haluaisivat palveluumme sekä onko jotain muuta, josta he haluaisivat meille kertoa. Saimme näihin hyviä vastauksia ja tulemme käymään kaikki läpi ja muutamissa tapauksissa otamme yhteyttä vastaajiin, jotta saamme halutut toiveet selvitettyä tarkemmin sekä autettua muutamia käyttäjiämme heidän kohtaamissaan ongelmissa.

Asiakastarinat

Kysyimme myös halukkuutta osallistua kotisivuiltamme löytyviin asiakastarinoihin oman tarinansa muodossa. Mielenkiintoa näihin löytyi yllättävän monelta vastaajalta ja olemme kaikkiin yhteydessä asian tiimoilta.