LASKUPISTE™-KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2023

Yleistä

Suoritimme kyselytutkimuksen käyttäjillemme huhti- toukokuun vaihteessa 2023. Kyselytutkimuksen tavoitteena oli saada kattavasti tietoa palvelustamme erilaisten käyttäjäprofiilien nakökulmasta. Onnistuimme tässä aktivoimalla suuren joukon käyttäjiämme osallistumaan kyselyyn sähköpostiviestinnän, Facebookin, Instagramin sekä palvelussamme tapahtuneen mainonnan avulla. Sähköpostikampanja lähetettiin viime vuoden tapaan aktiivisimmille 2000 käyttäjällemme.
Tutkimuksen avulla saimme hyvin tietoa käyttäjiemme mielikuvasta palveluamme kohtaan. Erityisesti pari kuukautta sitten tehty hinnoittelumuutos näkyi tuloksissa ja painoi erityisesti suosittelijoiden määrää edellisestä vuodesta. Muilta osin käyttäjämme ovat olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä palveluumme ja näitä tuloksia puramme auki seuraavissa kappaleissa.

90,9 % SUOSITTELEE!

Järjestimme edellisen käyttäjätutkimuksemme vuosi sitten ja siihen verrattuna käyttäjätyytyväisyys on pysynyt hyvin samalla tasolla, noussen marginaalisesti, ollen nyt 3,52 / 4. Suosittelijoiden määrä on tippunut jyrkästi erinomaisesta 96,2 %:sta 90,9 %:in. Tässä taustalla on ollut pari kuukautta sitten tekemämme hinnoittelumuutokset ja erityisesti sähköpostien muuttuminen maksulliseksi. Suosittelijoiden määrä olisi ollut jopa viime vuotista suurempi ilman sähköpostien muuttumista maksullisiksi. Otimme tästä oppia ja päätimme muuttaa tarjousten, tilausvahvistusten ja lähetteiden lähetyksen ilmaiseksi sekä laskea laskujen (sähköposti)lähetyksen hintoja 20%.

KÄYTTÄJÄT

Suurin osa tutkimukseen vastanneista käyttäjistämme käyttää palveluamme muutamasta kerrasta viikosta muutamaan kertaan kuukaudessa. Päivittäisten käyttäjien määrä on laskenut viime vuoden 21,3 %:sta 14,3 %:iin. Tämä ei varmastikaan koske koko käyttäjäkuntaamme, vaan todennäköisesti hinnoittelumuutokset ovat aktivoineet erityisesti alemman käyttötason käyttäjiämme, joka on sitten heijastunut tuloksiin. Päivittäin käyttäviä on kyselyssä ollut nyt suunnilleen saman verran kuin kuukausittain käyttäviä.

Laskupiste sisältää kaiken laskutukseen liittyvän 89,3 %:lla käyttäjistämme. Viime vuonna tässä oli iso pudotus ja arvona 78,8%, mutta uusin tulos on kasvanut myös toissakertaisesta 85,5 %:sta. Kasvuun on vaikuttanut sekä suuri alempien käyttötasojen käyttäjien osallistumismäärä että myös palvelumme kattavuus laskutukseen liittyvissä toiminnoissa. Tämän takia palveluun on kehitetty jo pidemmän aikaa myös muita ominaisuuksia, esim. ERP-toiminnallisuuksia. Saimme vastauksissa myös jonkin verran uusia kehitysideoita, joita tuomme palveluumme tulevaisuudessa.

Hinnoittelu

Suurimman osan (75%) mielestä palvelumme on sopivan hintainen. Hinnoittelumuutokset ovat odotetusti vaikuttaneet tuloksiin ja palveluamme pitää enää 8,9% todella edullisena. Turhan kalliina sitä pitää 16,1%, kun vuotta aiemmin ainoastaan 2,4% oli tätä mieltä. Myös edellisen hinnoittelumuutoksen jälkeen oli nähtävissä samankaltainen tilanne, mutta palvelun kehittymisen myötä, tyytyväisyys palasi entiselleen.

Tyytyväisyys

Kysyimme käyttäjiemme mielipidettä yllä olevassa graafissa näkyvistä väittämistä. Väittämien vaihtoehdot olivat väliltä 1 – 4. Kaikki muut, paitsi edullisuus, ovat hyvin lähellä viime vuoden tuloksia. Näiden vastausten keskiarvo on erinomaisesti tasaisesti lähellä 3,5:ttä.

Tyytyväisimpiä käyttäjämme ovat viime kyselyn tapaan palvelun nopeuteen, johon pyrimme panostamaan myös jatkossa. Toiseksi on noussut palvelun helppokäyttöisyys. Hyvin lähellä tasapisteissä tulevat asiakaspalvelu, yleinen tyytyväisyys palveluun sekä palvelun tuoma apu. Eniten on noussut, viime vuoden tapaan, helppokäyttöisyys 3,5 -> 3,55.

Heikoimmat pisteet 2,95 (viime vuonna 3,08) saimme palvelun edullisuudesta. Vähän ennen kyselyä tehty hinnoittelumuutos tiputti arvoa melko paljon, mutta se oli kuitenkin parempi kuin 2020 kyselyn 2,92.

Asiakaspalvelumme kehittämisessä olemme onnistuneet erinomaisesti. Se on noussut tähän mennessä jokaisessa kyselyssämme 3,09 -> 3,14 -> 3,46 -> 3,53 ja oli nyt käytännössä sama kuin viimeksi, eli 3,52. Myös tyytyväisyys palvelumme kehitykseen on pysynyt erinomaisella tasolla, ollen 3,46.

Ominaisuudet

Kysyimme myös mistä viimeaikaisista uusista ominaisuuksista käyttäjämme ovat pitäneet eniten. Automaattiset muistutukset (ystävälliset muistutukset: 12,9% ja maksulliset muistutukset: 9,7%) erottui selväksi ykköseksi. Myös Laskupiste käyttää samoja automaattisia muistutuksia lähettämiemme maksujen valvonnassa ja olemme saaneet tästä hyviä kokemuksia. Suosittelemmekin käyttäjiämme ottamaan ko. muistutukset käyttöön palvelussamme kohdasta Asetukset – Maksumuistutukset.

Näiden jälkeen oli hyvin tasaväkistä. Laskun merkitseminen luottotappioksi sai 9,7%, Taloushallinto-osion parannukset, kate-tiedot laskun luonnissa sekä työkirjaukset saivat kaikki 8,1% äänistä.

Hyvin tasaväkistä oli myös, kun kysyimme mitä uusia toimintoja käyttäjämme haluaisivat palveluumme. Ykköseksi nousi viime vuoden tapaan kirjanpito-ominaisuudet (9,9%), joita pyrimme seuraavan vuoden aikana viemään eteenpäin tai vaihtoehtoisesti luomaan integraation johonkin toiseen kirjanpito-ohjelmaan. Pitkään kehityslistallamme olleet matkalaskut (8,8%) pyritään kehittämään seuraavan vuoden aikana. Kolmas sija jaettiin iZettle-integraation, asiakaskohtaisen viitenumeron ja Laskupisteeseen integroidun verkkokaupan kesken kaikkien saadessa 7,7% äänistä.

Seuraavina tulivat tasapisteissä (5,5%) ostokuittien sisällön automaattinen luku, luottotietokysely, kassavirtaennuste, kotitalousvähennyksen sisältävät laskut sekä sähköinen allekirjoittaminen. Muut vaihtoehdot saivat hajaääniä, mutta tiedostamme, että tämä kysely ei anna 100% vastauksia käyttäjiemme tarpeista ja sen takia kuuntelemme tarkoin myös asiakaspalvelumme saamia palautteita, kun suunnittelemme palvelumme kehitystä. Sposorointimallimme avulla myös teidän on mahdollista osallistua palvelumme kehitykseen.

Käyttäjämme saivat myös esittää itse haluamiaan uusia toimintoja ja parannuksia palveluumme ja näitäkin saimme kiitettävän määrän. Käymme toivomuksia läpi ja lisäämme niitä kehityslistallemme. Ensimmäisenä nostimme kehityslistallemme mahdollisuuden tallentaa taulukoiden näyttörivien oletusarvon käyttäjäkohtaisesti. Ensimmäisenä parannuksena nostamme kehityslistalle haku-kentän toiminnallisuuden parantamisen mobiilikäytössä.

Käyttäjäpalaute 😊

"Kehityskaari ollut erinomainen, ei ole tullut edes kaikkia ominaisuuksia otettua käyttöön!"
"Hyvä yksinkertainen palvelu käyttää, kiitos paljon!"
"Palvelu on kaikkiaan erittäin hyvää"
Kyselytutkimuksessa oli myös yksi vapaa tekstikenttää, jossa kysyimme mitä parannuksia ja/tai muutoksia käyttäjämme haluaisivat palveluumme sekä onko jotain muuta, josta he haluaisivat meille kertoa. Saimme näihin hyviä vastauksia ja tulemme käymään kaikki läpi ja muutamissa tapauksissa otamme yhteyttä vastaajiin, jotta saamme halutut toiveet selvitettyä tarkemmin sekä autettua muutamia käyttäjiämme heidän kohtaamissaan ongelmissa.

Asiakastarinat

Kysyimme myös halukkuutta osallistua kotisivuiltamme löytyviin asiakastarinoihin oman tarinansa muodossa. Mielenkiintoa näihin löytyi useammalta vastaajalta ja olemme kaikkiin yhteydessä asian tiimoilta.

Kiitokset vielä kaikille vastaajillemme avustanne palvelumme tulevaisuuden suunnittelussa!

Katso vuoden 2024 kyselytutkimuksen tulokset
Katso vuoden 2022 kyselytutkimuksen tulokset
Katso vuoden 2020 kyselytutkimuksen tulokset
Katso vuoden 2019 kyselytutkimuksen tulokset
Katso vuoden 2018 kyselytutkimuksen tulokset