LASKUPISTE™-KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2022

Yleistä

Suoritimme kyselytutkimuksen käyttäjillemme huhtikuussa 2022. Halusimme siirtää aiemmin syksyllä pidetyn tutkimuksen aurinkoiseen kevääseen 🌞. Kyselytutkimuksen tavoitteena oli saada kattavasti tietoa palvelustamme erilaisten käyttäjäprofiilien nakökulmasta. Onnistuimme tässä aktivoimalla suuren joukon käyttäjiämme osallistumaan kyselyyn sähköpostiviestinnän, Facebookin sekä palvelussamme tapahtuneen mainonnan avulla. Sähköpostikampanja lähetettiin tällä kertaa aktiivisimmille 1800 käyttäjällemme, kun viime vuonna se kohdistettiin koko postitusryhmällemme. Tämän takia saimme jonkin verran viime vuotista vähemmän vastauksia kyselyymme, mutta vastausten laatu oli yleisesti ottaen erinomainen.

Tutkimuksen avulla saimme hyvin tietoa käyttäjiemme mielikuvasta palveluamme kohtaan. Saimme muun muassa tietoa erilaisista käyttötavoista, käyttäjiemme mielestä sopivasta hinnoittelusta sekä onnistuneista uusista ominaisuuksista ja ominaisuuksista, joita palveluumme toivotaan tulevaisuudessa. Näitä tuloksia puramme auki seuraavissa kappaleissa.

96,2 % SUOSITTELEE!

Järjestimme edellisen käyttäjätutkimuksemme toissa vuoden syksyllä ja siihen verrattuna käyttäjätyytyväisyys on parantunut vielä entisestään ollen nyt 3,51 / 4. Myös kaikki muutkin vertailuluvut ovat parantuneet viime kerrasta ja mm. poikkeuksellisen alhainen suosittelijoiden määrä on noussut hyvästä 93,6 %:sta erinomaiseen 96,2 %:in!

KÄYTTÄJÄT

Tutkimuksen mukaan suurin osa käyttäjistämme käyttää palveluamme joko päivittäin tai muutamana päivänä viikonna. Päivittäin käyttävien määrä on noussut viime vuoden 15,3 %:sta 21,3 %:iin, jonka selittää osittain pienempi ja aktiivisempi vastaajajoukko, mutta myös uusien toimintojen tuonti palveluun sekä ostolaskujen ja pankkiyhteyden laaja käyttöönotto käyttäjäkunnassamme. Viikoittain tai muutamia kertoja kuukaudessa käyttäviä on jonkin verran vähemmän kuin aktiivisempia. Kuukausittain tai harvemmin palveluamme käyttäviä on saman verran kuin päivittäin käyttäviä.

Laskupiste sisältää kaiken laskutukseen liittyvän 78,8 %:lla käyttäjistämme. Tämä on laskenut reilusti viime vuoden 85,5 %:sta. Vaikka olemme kehittäneet palvelua hyvin aktiivisesti, niin tämä kertoo siitä, että yhä useampi on siirtynyt kokonaan Laskupisteen käyttöön ja tätä kautta tarpeet ovat kasvaneet. Lisääntyneisiin tarpeisiin liittyen saimmekin paljon kehitysideoita, joita tuomme palveluumme tulevaisuudessa.

Hinnoittelu

Suurimman osan mielestä palvelumme on sopivan hintainen. 16,3 % pitää palveluamme todella edullisena ja ainoastaan 2,4 % turhan kalliina, joka on laskenut dramaattisesti viime kyselyn 11,3 %:sta. Hintoja ei ole korotettu toissa syksyn jälkeen ja sen jälkeen on tullut iso kasa uusia ominaisuuksia, joten käyttäjämme selvästi kokevat saavansa erinomaisesti vastinetta rahoilleen.

Tyytyväisyys

Kysyimme käyttäjiemme mielipidettä yllä olevassa graafissa näkyvistä väittämistä. Väittämien vaihtoehdot olivat väliltä 1 – 4. Hämmästyttävästi joka ikinen on noussut viime kerrasta – osa enemmän ja osa vähemmän. Kaikkien väittämien vastausten keskiarvo on erinomaisesti tasaisesti reilusta 3:sta noin 3,6:een.

Tyytyväisimpiä käyttäjämme ovat viime kyselyn tapaan palvelun nopeuteen, sen tuottamaan apuun laskutuksessa ja muussakin käytössä, asiakaspalveluumme sekä palveluumme ylipäänsä. Näistä eniten ovat nousseet palvelun nopeus sekä asiakaspalvelu. Kaikista eniten ovat nousseet palvelun edullisuus 2,92 -> 3,08 sekä palvelun helppokäyttöisyys 3,4 -> 3,5.

Heikoimmat pisteet 3,08 (viime vuonna 2,92) saimme palvelun edullisuudesta. Vähän ennen edellistä kyselyä tehty hinnoittelumuutos tiputti arvoa jonkin verran viime kyselyssä, mutta nyt pisteissä noustiin jo yli vuotta aiemmankin 2019 kyselyn.

Asiakaspalvelumme kehittämisessä olemme onnistuneet erinomaisesti. Se on noussut jokaisessa kyselyssämme 3,09 -> 3,14 -> 3,46 ja on nyt viimeisssä kyselyssä jo 3,53 😊

Viime kerran kyselyssä toimme yhden uuden väittämän palvelun kehitykseen liittyen. Sitä ennen olimme saaneet jonkin verran palautetta liian nopeasta kehitystahdista, mutta laajempi käyttäjäkuntamme on ollut erittäin tyytyväinen palvelun kehitykseen. Tämän vuotisessa kyselyssä tyytyväisyys oli kasvanut entisestään.

Helppokäyttöisyyden pisteet nousivat toiseksi eniten palvelun edullisuuden jälkeen. Nyt pisteet olivat 3,5 (viime vuonna 3,4) ja sitä voi pitää erinomaisena tuloksena. Olemme saaneetkin paljon positiivista palautetta palvelun selkeydestä ja helppokäyttöisyydestä.

Erinomaisista pisteistä huolimatta, helppokäyttöisyyteen panostetaan myös jatkossa. Jos sinulla on hyviä ideoita, joilla palvelusta voisi tehdä entistä käyttäjäystävällisemmän, niin toivommekin että kerrot näistä myös meille.

Ominaisuudet

Kysyimme myös mistä viimeaikaisista uusista ominaisuuksista käyttäjämme ovat pitäneet eniten. Näistä kolmikkona erottui laskurivien välirivit (20,7 %), asiakastietojen automaattinen päivitys (16,5 %) sekä raportointityökalu (14,9 %). Jonkin verran näiden perässä tulivat yhteyshenkilöt (10,7 %) sekä laskurivien lisätiedot (9,1 %).

Näiden jälkeen tulivat ostolaskujen maksaminen pankkiyhteyden kautta (5,8 %), tilausvahvistuksen luonti laskusta (5 %), tiliotteiden haku pankkiyhteyden kautta (3,3 %) sekä tuotteiden kieliversiot (3,3 %).

Enemmän hajontaa tuli kun kysyimme mitä uusia toimintoja käyttäjämme haluaisivat palveluumme. Ykköseksi tosin nousi selvällä erolla kirjanpito-ominaisuuksien tuominen palveluumme (13,2 %), jota pyrimme tämän vuoden aikana edistämään erityisesti. Sen perässä tulivat tasatuloksella ystävällinen tekstiviestimuistutus erääntyneestä laskusta sekä asiakaskohtainen viitenumero (9,2 %). Näistä tekstiviestimuistutus pyritään tuomaan palveluun syksyyn mennessä ja mahdollisesti automaattiset maksumuistutukset (7,2 %). Laskun merkitseminen luottotappioksi (7,2 %) ollaan tuomassa jo seuraavassa versiossa.

Seuraavina tulivat ostotilaukset / tarjouspyynnöt (6,6 %), sähköinen allekirjoittaminen (5,3 %), Laskupisteeseen integroitu verkkokauppa (5,3 %) sekä luottotietokysely (4,6 %). Oman verkkokaupan toteutus palveluumme ei ole lähitulevaisuuden suunnitelmissa, mutta kumppanimme Markup.fi on toteuttanut lisäosan, jonka avulla palvelumme saa integroitua suosittuun WooCommerce-verkkokauppaan.

Käyttäjämme saivat myös esittää itse haluamiaan uusia toimintoja ja parannuksia palveluumme ja näitäkin saimme kiitettävän määrän. Käymme toivomuksia läpi ja lisäämme niitä kehityslistallemme. Ensimmäisenä nostimme kehityslistallemme mahdollisuuden valita asetuksissa näytetäänkö laskujen riveillä arvonlisäveroton vai arvonlisäverollinen summa tai mahdollisesti molemmat. Toisena nostimme kehityslistalle toiveen, että laskuluonnoksen voi jatkossa jakaa useaksi laskuksi samaan tapaan kuin tarjouksen.

Käyttäjäpalaute 😊

"Asiakaspalvelu on teillä täys kymppi!"
"Kiitos aina hyvästä ja asiallisesta palvelusta!"
"Hyvin toimii. Olen tuonut teille 2 asiakasta."

Kyselytutkimuksessa oli myös kaksi vapaata tekstikenttää, joissa kysyimme mitä parannuksia ja/tai muutoksia käyttäjämme haluaisivat palveluumme sekä onko jotain muuta, josta he haluaisivat meille kertoa. Saimme näihin hyviä vastauksia ja tulemme käymään kaikki läpi ja muutamissa tapauksissa otamme yhteyttä vastaajiin, jotta saamme halutut toiveet selvitettyä tarkemmin sekä autettua muutamia käyttäjiämme heidän kohtaamissaan ongelmissa.

"Erittäin hyvä, selkeä ja visuaalisesti miellyttävä laskutusohjelma jota on helppo käyttää."
"Olen ollut tyytyväinen, varsinkin asiakaspalveluun. Kiitokset!"

Asiakastarinat

Kysyimme myös halukkuutta osallistua kotisivuiltamme löytyviin asiakastarinoihin oman tarinansa muodossa. Mielenkiintoa näihin löytyi useammalta vastaajalta ja olemme kaikkiin yhteydessä asian tiimoilta.

Kiitokset vielä kaikille vastaajillemme avustanne palvelumme tulevaisuuden suunnittelussa!

Katso vuoden 2024 kyselytutkimuksen tulokset
Katso vuoden 2023 kyselytutkimuksen tulokset
Katso vuoden 2020 kyselytutkimuksen tulokset
Katso vuoden 2019 kyselytutkimuksen tulokset
Katso vuoden 2018 kyselytutkimuksen tulokset