Tietosuojakäytäntö

GDPR (EU 2016/679)
Viimeksi päivitetty 11.5.2018

HENKILÖREKISTERIN NIMI

Laskupiste Oy:n kehittämän Laskupiste™-laskutusohjelman käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Laskupiste Oy
Paperitehtaankatu 18
37100 Nokia

Y-tunnus: 2936138-7
Sähköposti: info@laskupiste.fi
Yhteyshenkilö: Markus Kettunen, markus.kettunen@laskupiste.fi

YKSITYISYYDEN SUOJASI ON MEILLE TÄRKEÄ

Kun käytät Laskupiste™-palvelua, luotat luovuttamasi tiedot käsiimme. Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään mitä tietoja keräämme sinusta ja miksi, sekä miten niitä käytetään palveluissamme mahdollistamaan parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tuottaminen.

On tärkeää että ymmärrät kuinka käytämme tietojasi ja tämän takia toivomme sinun lukevan käytännön huolellisesti.

 

HENKILÖTIETOJEN TIETOLÄHTEET JA KÄSITTELYN TARKOITUS

Laskupiste Oy saa käsittelemänsä henkilötiedot pääsääntöisesti henkilöltä itseltään rekisteröitymisen yhteydessä. Kun käyttäjä rekisteröityy palveluun, häneltä kysytään yritykseen sekä yhteyshenkilöön liittyviä tietoja, joita ovat mm. yrityksen nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite. Lisäksi otamme automaattisesti vastaan ja tallennamme tietoja tietokoneista ja selaimista, mukaan lukien IP-osoite, ohjelmisto- ja laitteistotiedot sekä pyydetty sivu.

Kunnioitamme yksityisyyden suojaa ja noudatamme meihin sovellettavia lakeja emmekä käsittele asiakkaidemme tai heidän asiakkaidensa henkilötietoja ilman tietosuojalainsäädännön mukaista oikeusperustetta. Käsittelemme vain niitä henkilötietoja, joita tarvitsemme asiakkaan käyttönottamien palveluiden toimittamiseksi ja toimintamme kehittämiseksi. Käytämme asiakkaidemme henkilötietoja myös palveluihin liittyvien tärkeiden tiedotteiden toimittamiseen.

 

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS KOLMANNELLE OSAPUOLELLE

Emme myy, vaihda tai muutoin siirrä henkilötietoja ulkopuolisille osapuolille. Tämä ei sisällä luotettuja kolmansia osapuolia, jotka auttavat meitä sivustomme ylläpidossa tai liiketoimintamme suorittamisessa, mutta myös näiden osapuolten on pidettävä tiedot luottamuksellisina.

Uskomme, että tietojen jakaminen voi olla tarpeen, kun tavoitteena on tutkia, estää tai muutoin käsitellä laitonta toimintaa, petosepäilyjä, tilanteita, jotka mahdollisesti uhkaavat jonkin henkilön fyysistä turvallisuutta, käyttöehtojemme rikkomista sekä muissa lain vaatimissa tilanteissa.

 

HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Laskupiste Oy voi käyttää palveluidensa tuottamisessa ja tarjoamisessa alihankkijoita. Henkilötietoja voidaan siirtää tarpeellisessa määrin EU:n ulkopuolella toimiville alihankkijoille. Tällöin käytämme ainoastaan palveluntarjoajia, jotka ovat sijouttuneet Yhdysvaltoihin ja jotka ovat sitoutuneet EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen ns. Privacy Shield -järjestelyyn. Lisätietoa Privacy Shield -ohjelmasta ja siihen liittyvistä henkilötietojen käsittelyn periaatteista on saatavilla täältä.

 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja niitä säilytetään niin kauan kuin käyttäjä on rekisteröityneenä palveluumme, palvelun toiminnan mahdollistamiseksi. Kun käyttäjä poistaa käyttäjätilinsä palvelustamme tai kun hän pyytää meitä näin tekemään, poistuu kaikki henkilötietoa sisältävä tieto palvelustamme. Käyttäjän palvelussamme tekemät maksut jäävät talteen kirjanpitoamme varten.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilörekisteri on suojattu nykyaikaisilla suojausmekanismeilla, sisältäen palomuurit, salauskäytännöt sekä muut turvallisuustason takaavat tekniset mekanismit. Henkilörekisteri sijaitsee Amazon Web Service:n (AWS) konesaleissa Euroopassa. Lisätietoa AWS:n konesalien turvallisuudesta on saatavilla täältä. Lisätietoa AWS:n tietoturvakäytännöistä on saatavilla täältä.

Rekisterin käyttöä on rajattu rekisterinpitäjän organisaatiossa siten, että pääsy rekisteriin on ainoastaan niillä työntekijöillä, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään.

 

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Käyttäjän tietokoneelle saatetaan ajoittain siirtää evästeitä. Evästeillä kerätään tietoja siitä, miten ja milloin palvelua käytetään. Tietojen avulla palvelua kehitetään edelleen käyttäjiä paremmin palvelevaksi. Lisäksi tietoja hyödynnetään palvelun kävijämäärien seurannassa. Evästeillä kerättävillä tiedoilla ei tunnisteta yksittäistä käyttäjää.

 

KÄYTTÄJÄN OIKEUS HENKILÖTIETOIHINSA

Käyttäjillä on oikeus kieltää Laskupiste Oy:tä käsittelemästä itseään koskevia henkilötietoja markkinoinnissa sekä erilaisissa kyselytutkimuksissa. Tämä tapahtuu joko klikkaamalla lähettämämme markkinointisähköpostin alalaidassa olevaa ”Peruuta tilaus” -linkkiä tai ilmoittamalla meille haluavansa poistua postituslistaltamme.

Käyttäjä näkee palvelun kautta kaikki hänestä henkilörekisteriimme tallennetut henkilötiedot ja voi tehdä itse näihin tarpeelliset korjaukset. Kaikki käyttäjää koskevat tiedot on hankittu palvelun kautta ja hänellä on pääsy kaikkeen tähän tietoon. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus pyytää tätä tietoa myös meiltä. Tämä tapahtuu osoittamalla pyyntö henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen Laskupiste Oy, Paperitehtaankatu 18, 37100 Nokia. Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Koska käyttäjä voi muuttaa ja korjata henkilörekisterissämme olevia tietojaan itse, se on suositeltu tapa tietojen korjaamiseen. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus pyytää myös meitä tekemään tarvittava korjaus. Tämä tapahtuu osoittamalla pyyntö henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen Laskupiste Oy, Paperitehtaankatu 18, 37100 Nokia.

Jos käyttäjä haluaa poistaa kaiken tietonsa rekisteristämme, tulee hänen poistaa käyttäjätilinsä palvelustamme. Tämän käyttäjä voi tehdä joko itse tai valtuuttaa meidät tekemään puolestaan. Jos haluatte meidän poistavan käyttäjätilinne ja samalla kaikki tietonne, olettehan yhteydessä tukeemme support@laskupiste.fi.

Jos käyttäjä katsoo, että hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on rikottu, voi hän tehdä asiasta valituksen tietosuojaviranomaiselle Euroopan Unionin alueella. Suomessa valvovana viranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löydät täältä.

 

MUUTOKSET TIETOTURVAKÄYTÄNTÖÖN

Laskupiste Oy voi tehdä muutoksia tähän tietoturvakäytäntöön ja siihen liittyviin tietoihin. Suosittelemme, että käyttäjät käyvät katsomassa tietoturvakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista. Tietoturvakäytännön yläosassa on aina tieto, milloin se on viimeksi päivitetty.

 

SUOSTUMUS

Käyttämällä Laskupiste™-palvelua, käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojakäytännön.