LASKUPISTE™-KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2020

Yleistä

Suoritimme kyselytutkimuksen käyttäjillemme loka-marraskuun vaihteessa 2020. Kyselytutkimuksen tavoitteena oli saada kattavasti tietoa palvelustamme erilaisten käyttäjäprofiilien nakökulmasta. Onnistuimme tässä aktivoimalla suuren joukon käyttäjiämme osallistumaan kyselyyn sähköpostiviestinnän, Facebookin sekä palvelussamme tapahtuneen mainonnan avulla. Sähköpostikampanja lähetettiin tällä kertaa koko postitusryhmällemme, kun viime vuonna se kohdistettiin ainoastaan aktiivisiin käyttäjiin ja tämän avulla saimme nostettua vastaajien määrää huomattavasti viime vuodesta. 

Tutkimuksen avulla saimme hyvin tietoa käyttäjiemme mielikuvasta palveluamme kohtaan. Saimme muun muassa tietoa erilaisista käyttötavoista, käyttäjiemme mielestä sopivasta hinnoittelusta sekä onnistuneista uusista ominaisuuksista ja ominaisuuksista, joita palveluumme toivotaan tulevaisuudessa. Näitä tuloksia puramme auki seuraavissa kappaleissa.

93,6 % SUOSITTELEE!

Tämän vuotisen kyselyn lähetimme koko postituslistallemme arpajaisten kera, jolloin saimme paljon vastauksia myös ihmisiltä, jotka eivät ole palveluamme juurikaan käyttäneet. Silti suosittelijoiden määrä oli erinomaisesti 93,6 %. Myös käyttäjätyytyväisyys on ollut erinomaisella tasolla 3,46 / 4.

KÄYTTÄJÄT

Tutkimuksen mukaan suurin osa käyttäjistämme käyttää palveluamme muutamasta kerrasta viikossa muutamaan kertaan kuukaudessa. Päivittäin käyttävien määrä on laskenut viime vuoden 20 %:sta 15,3 %:iin, jonka selittää laajempi vastaajajoukko. Kuukausittain tai harvemmin palveluamme käyttäviä on saman verran kuin päivittäin käyttäviä. Harvoin käyttävien määrä on laskenut pari prosenttia viime vuodesta.

Laskupiste sisältää kaiken laskutukseen liittyvän 85,5 %:lla käyttäjistämme. Aktiivinen kehitystyömme on nostanut tätä viime vuoden 80 %:sta. Vaikka prosentti onkin korkea, saimme kuitenkin paljon uusia kehitysideoita jo pitkälle kehityslistallemme, joten kehityksen loppumista ei tarvitse pelätä.

Hinnoittelu

Suurimman osan mielestä palvelumme on sopivan hintainen. 12,9 % pitää palveluamme todella edullisena ja 11,3 % turhan kalliina. Uskoimme, että lokakuun alussa tulleet hinnan korotukset olisivat näkyneet tässä, mutta korotuksia on näemmä pidetty oikeutettuina kilpailijoidemme hintoihin nähden, sillä turhan kalliina palveluamme pitävien määrä on itse asiassa laskenut, tosin vain 0,1 %:ia. Tämän perusteella näyttäisikin, että olemme onnistuneet melkoisen hyvin hintamuutoksissamme. Kerrottakoon vielä, että hintakorotuksia ei ole näköpiirissä tulevaisuudessa, vaan uskomme, että olemme nyt löytäneet oikean tason.

Tyytyväisyys

Kysyimme käyttäjiemme mielipidettä yllä olevassa graafissa näkyvistä väittämistä. Väittämien vaihtoehdot olivat väliltä 1 – 4. Kaikkien väittämien vastausten keskiarvo oli erinomaisesti tasaisesti karvan alle 3:sta 3,6:een.

Tyytyväisimpiä käyttäjämme olivat palveluumme ylipäänsä, sen nopeuteen ja sen tuottamaan apuun laskutuksessa ja muussakin käytössä sekä asiakaspalveluumme. Trendinä pisteet kasvoivat jokaisella osa-alueella, paitsi palvelun edullisuudessa.

Heikoimmat pisteet 2,92 (viime vuonna 3,00) saimme palvelun edullisuudesta. Tässä on varmastikin taustalla lokakuun alun hinnoittelumuutos, joka nosti hintoja eniten paljon laskuttavilla. Hinnat nousivat kuitenkin myös kaikilla Standard- ja Pro-tason käyttäjillämme ja tähän nähden saamamme pisteet olivat ennakkoarvioita paremmat.

 Viime kyselyssä saimme asiakaspalvelusta 3,14, jota emme pitäneet aivan tarpeeksi hyvänä ja johon toimmekin jo viime vuonna Freshdeskin järjestelmän, jonka kautta saimme tuotua mm. chatin asiakaspalveluun. Näiden parannusten myötä asiakaspalvelusta saamamme pisteet nousivat 3,46 %:in 😊

Tänä vuonna toimme yhden uuden väittämän aiempiin kyselyihin nähden. Olimme saaneet jonkin verran palautetta liian nopeasta kehitystahdista ja nyt halusimme saada laajemman joukon mielipiteen asiasta. Tyytyväisyydestä palvelun kehitykseen saimme erinomaisen 3,43, johon pohjautuen voimme jatkaa aktiivista kehitystä myös jatkossa. Tietysti pyrimme tuomaan uudet ominaisuudet hallitusti siten, etteivät ne juurikaan vaikuttaisi peruskäyttöön ja niitä voisi ottaa käyttöön vain halutessaan.

Helppokäyttöisyyden pisteet nousivat toiseksi eniten asiakaspalvelun jälkeen. Nyt pisteet olivat 3,4 (viime vuonna 3,2) ja sitä voi pitää erinomaisena tuloksena. Olemme saaneetkin paljon positiivista palautetta palvelun selkeydestä ja helppokäyttöisyydestä. Saimme myös hyviä kehitysideoita, joilla käyttöliittymän toimivuutta voidaan entisestään parantaa ja jo seuraavassa versiossa tuommekin pienen parannuksen lasku/tarjousrivien numerokenttien muokkaukseen.

Erinomaisista pisteistä huolimatta, helppokäyttöisyyteen panostetaan myös jatkossa. Jos sinulla on hyviä ideoita, joilla palvelusta voisi tehdä entistä käyttäjäystävällisemmän, niin toivommekin että kerrot näistä myös meille.

Ominaisuudet

Kysyimme myös mistä viimeaikaisista uusista ominaisuuksista käyttäjämme ovat pitäneet eniten. Näistä kaksikkona uudet laskupohjat (29,5 %) ja yrityshakemisto (24,1 %) nousivat kärkeen. Vähän näiden perässä tulivat pankkiyhteydet (17,0 %) sekä kukkaron miinussaldon laskutus (14,3 %). Reilusti ääniä saivat myös mm. yksiköiden muokkaus sekä tekstiviestimuistutukset.
Enemmän hajontaa tuli kun kysyimme mitä uusia toimintoja käyttäjämme haluaisivat palveluumme. Jaetulla ykkössijalla olivat asiakaskohtainen viitenumero sekä palveluun integroitu verkkokauppa (21,7 %). Seuraavina tulivat sähköinen allekirjoittaminen (19,6 %), matkalaskujen luonti (16,5 %) sekä työajan seuranta (14,4 %). Matkalaskut on ollut kehityslistallamme jo pitkään ja tulossa näistä seuraavana toteutukseen talven aikana.

Oman verkkokaupan toteutus palveluumme ei ole lähitulevaisuuden suunnitelmissa, mutta kumppanimme Markup.fi on toteuttanut lisäosan, jonka avulla palvelumme saa integroitua suosittuun WooCommerce-verkkokauppaan.

Käyttäjämme saivat myös esittää itse haluamiaan uusia toimintoja ja parannuksia palveluumme ja näitäkin saimme kiitettävän määrän. Käymme toivomuksia läpi ja lisäämme niitä kehityslistallemme. Ensimmäisenä nostimme jo kehityslistallamme olevaa kotitalousvähennys-raporttia ylemmäs toteutusjärjestyksessä ja uutena nostimme listalle mahdollisuuden lähettää eräpäivästä hälytys sähköpostitse käyttäjälle, josta on hyötyä erityisesti vähän laskuttaville.

Käyttäjäpalaute 😊

Kyselytutkimuksessa oli myös kaksi vapaata tekstikenttää, joissa kysyimme mitä parannuksia ja/tai muutoksia käyttäjämme haluaisivat palveluumme sekä onko jotain muuta, josta he haluaisivat meille kertoa. Saimme näihin hyviä vastauksia ja tulemme käymään kaikki läpi ja muutamissa tapauksissa otamme yhteyttä vastaajiin, jotta saamme halutut toiveet selvitettyä tarkemmin sekä autettua muutamia käyttäjiämme heidän kohtaamissaan ongelmissa.

Asiakastarinat

Kysyimme myös halukkuutta osallistua kotisivuiltamme löytyviin asiakastarinoihin oman tarinansa muodossa. Mielenkiintoa näihin löytyi useammalta vastaajalta ja olemme kaikkiin yhteydessä asian tiimoilta.

Kiitokset vielä kaikille vastaajillemme avustanne palvelumme tulevaisuuden suunnittelussa!

Katso vuoden 2023 kyselytutkimuksen tulokset
Katso vuoden 2022 kyselytutkimuksen tulokset
Katso vuoden 2019 kyselytutkimuksen tulokset
Katso vuoden 2018 kyselytutkimuksen tulokset