LASKUPISTE™-KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2018

Yleistä

Suoritimme kyselytutkimuksen käyttäjillemme toukokuussa 2018. Kyselytutkimuksen tavoitteena oli saada kattavasti tietoa palvelustamme erilaisten käyttäjäprofiilien nakökulmasta. Onnistuimme tässä aktivoimalla suuren joukon käyttäjiämme osallistumaan kyselyyn sähköpostiviestinnän, Facebookin sekä palvelussamme tapahtuneen mainonnan avulla.
Tutkimuksen avulla saimme hyvin tietoa käyttäjiemme mielikuvasta palveluamme kohtaan. Saimme muun muassa tietoa erilaisista käyttötavoista, käyttäjiemme mielestä sopivasta hinnoittelusta sekä onnistuneista uusista ominaisuuksista ja ominaisuuksista, joita palveluumme toivotaan tulevaisuudessa. Näitä tuloksia puramme auki seuraavissa kappaleissa.

96,2 % SUOSITTELEE!

Järjestimme edellisen käyttäjätutkimuksemme pari vuotta sitten ja siihen verrattuna käyttäjätyytyväisyys on pysynyt samalla erinomaisella tasolla (3,3 / 4) kuin aiemminkin. Suosittelijoiden määrä jopa kasvoi 94 %:sta 96,2 %:in! Näitä voi pitää erinomaisina tuloksina, varsinkin kun peilaa niitä käyttäjämääriemme kasvuun, joka on noussut yli puolella edellisen kyselytutkimuksen jälkeen.

KÄYTTÄJÄT

Tutkimuksen mukaan suurin osa käyttäjistämme käyttää palveluamme muutamasta kerrasta viikossa muutamaan kertaan kuukaudessa. Tätä useammin palveluamme käyttää 8,5 % ja harvemmin 14,2 %. Laskupiste sisältää kaiken laskutukseen liittyvän 84,9 %:lla käyttäjistämme ja lopuilta saimme hyviä ideoita palvelumme jatkokehittämiseksi.

Hinnoittelu

Suurimman osan mielestä palvelumme on sopivan hintainen. 10,4 % pitää palveluamme todella edullisena ja yhtä moni turhan kalliina. Tämän perusteella näyttäisi, että olemme onnistuneet kohtuullisen hyvin palvelumme hinnoittelussa.
Kysyimme myös mikä olisi käyttäjiemme mukaan sopiva hintaväli palvelullemme, johon saimme keskiarvovastaukseksi 2,92 – 18,76 €. Sekin korreloi erinomaisen hyvin palvelumme hintaväliä, joka on 0 – 20 €.
Suurimman osan mielestä palvelumme on sopivan hintainen. 10,4 % pitää palveluamme todella edullisena ja yhtä moni turhan kalliina. Tämän perusteella näyttäisi, että olemme onnistuneet kohtuullisen hyvin palvelumme hinnoittelussa.

Tyytyväisyys

Kysyimme käyttäjiemme mielipidettä yllä olevassa graafissa näkyvistä väittämistä. Väittämien vaihtoehdot olivat väliltä 1 – 4. Kaikkien väittämien vastausten keskiarvo oli erinomaisesti tasaisesti yli 3. Tyytyväisimpiä käyttäjämme olivat palveluumme ylipäänsä sekä sen tuottamaan apuun laskutuksessa ja muussakin käytössä. Myös palvelun nopeuteen oltiin pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä.
Heikoimmat pisteet saimme asiakaspalvelusta sekä edullisuudesta. Asiakaspalvelumme pisteitä laskee varmastikin puhelinpalvelun puute, jota korvaamassa testasimme syksyllä chat-palvelua, jonka jouduimme kuitenkin sulkemaan sen vähäisen käytön takia. Sähköposteihin pyrimme vastaamaan mahdollisimman pian, mutta joskus vastauksessa voi kestää turhan kauan. Toisaalta vastaamme monesti sähköposteihin myös iltaisin ja viikonloppuisin, joka varmasti osaltaan oli nostamassa asiakaspalvelumme arvosanaksi 3,09.
Helppokäyttöisyydestä parhaat arviot saimme palveluamme jo pidempään käyttäneiltä ja vähemmän käyttäneiltä luonnollisesti hieman heikommat, mutta keskiarvon ollessa 3,27 uskomme, että olemme onnistuneet melko hyvin palvelumme käytettävyydessä. Toki varmasti löytyy paikkoja, jotka voisi tehdä käyttäjäystävällisemmiksi, ja näihin toivommekin käyttäjiltämme sekä isompia että pienempiä ideoita käytettävyyden parantamiseksi.

Ominaisuudet

Kysyimme myös mistä viimeaikaisista uusista ominaisuuksista käyttäjämme ovat tykänneet eniten. Näistä ykköseksi nousi sähköpostilla lähetettyjen laskujen seuranta 26,6 %:lla ja seuraavina verkkolaskujen lähetys Y-tunnuksen perusteella (18,9 %) sekä mobiilin käyttökokemuksen parantaminen (15,4 %).
Enemmän hajontaa tuli kun kysyimme mitä uusia toimintoja käyttäjämme haluaisivat palveluumme. Kolmen kärkenä oli viivästyskorkolaskujen luonti (15,7 %), asiakaskohtaiset viestipohjat (11,5 %) sekä laskurivien järjestäminen (10,6 %). Kuten aina, kehitämme palveluamme käyttäjiemme ehdoilla ja tämän johdosta seuraavaan versioon tulee sekä viivästyskorkolaskujen luonti että laskurivien järjestäminen.
Käyttäjämme saivat myös esittää itse haluamiaan uusia toimintoja ja parannuksia palveluumme ja näitäkin saimme kiitettävän määrän. Käymme toivomuksia läpi ja lisäämme niitä kehityslistallemme. Ensimmäinen näistä, ajokirjausten kopiointi, on tulossa jo palvelun seuraavaan versioon. Myös asiakaskohtainen raportti, esim. kotitalousvähennystä varten, sekä raporttien aikarajojen muuttaminen joustavaksi alku- ja loppupäivän valinnaksi on tulossa mukaan lähitulevaisuudessa.

Käyttäjäpalaute 😊

Kyselytutkimuksessa oli myös kaksi vapaata tekstikenttää, joissa kysyimme mitä parannuksia ja/tai muutoksia käyttäjämme haluaisivat palveluumme sekä onko jotain muuta, josta he haluaisivat meille kertoa. Saimme näihin hyviä vastauksia ja tulemme käymään kaikki läpi ja muutamissa tapauksissa otamme yhteyttä vastaajiin, jotta saamme halutut toiveet selvitettyä tarkemmin sekä autettua muutamia käyttäjiämme heidän kohtaamissaan ongelmissa.

Asiakastarinat

Kysyimme myös halukkuutta osallistua kotisivuiltamme löytyviin asiakastarinoihin oman tarinansa muodossa. Mielenkiinto yllätti meidät täysin, ollen 18,9 prosenttia. Tämän takia emme voi ottaa kaikkia kiinnostuneita mukaan, mutta olemme yhteydessä kaikkiin kiinnostuksensa ilmanneisiin ja kerromme jatkosta.