Laskutusohjelman versio 8.5.0

Palveluun on tehty laajempi versiopäivitys uuden 8.5.0 version myötä. Uudessa versiossa suurimmat muutokset koskevat kauan kaivattua tukea usealle pankkitilille. Tällä pedataan samalla tietä tulevalle 9.0.0 päivitykselle, joka tuo pankkiyhteydet mukaan palveluun.

Uudet ominaisuudet

 • Tuki usealle pankkitilille
  • Uusia pankkitilejä voi lisätä kohdassa ”Omat tiedot” – ”Laskutustiedot” – ”Pankkitiedot”. Jos lisää useamman tilin, voi määrittää mitä niistä käytetään oletuksena, klikkaamalla ”Oletus” -nappia ja lopuksi ”Tallenna” -nappia.
  • Laskulle voi valita, mitä tiliä sillä käytetään
  • Suoritukselle voi merkitä, mille tilille se on maksettu
   • Jos merkitsee laskun maksetuksi, asetaan tiliksi automaattisesti sama, kuin laskulla on ollut
   • Jos viiteaineisto sisältää iban-tilinumeron, kohdistetaan suoritukset automaattisesti tälle tilille
  • Suoritukset raportilla näytetään, mille tilille suoritus on saapunut
   • Jos kyseessä on kuitti, näytetään samassa (Tili/kassa) sarakkeessa mahdollisen käteiskassan nimi
  • Aiemmin oli tuki vain yhdelle tilinumerolle, joten kaikille vanhoille laskuille ja suorituksille on kiinnitetty automaattisesti kyseinen tilinumero
 • Toistuvan laskun kopiointi
  • Pro-tasolla toistuvan laskun voi kopioida yhdelle tai useammalle asiakkaalle. Muilla tasoilla vain yhdelle.
 • Muistutuksen lisäys toistuvalle laskulle
  • Toimii samaan tapaan kuin laskulla, tarjouksella, tuotteella yms.

Muutokset

 • Nopeutettu ylämenun hakua, erityisesti jos asiakkaita, tuotteita ja/tai laskuja on luotu paljon järjestelmään. Lyhennetty samalla minimi kirjainmäärää (jolla haku suoritetaan) kolmesta kahteen.
 • Nopeutettu kirjautumisen jälkeistä ensimmäisen sivun latausta, joka näkyy erityisesti jos laskuja on luotu tuhansia
 • Tarjouksen voimassaoloaika-kenttä siirretty tarjouksen alaosasta yläosaan päiväyksen viereen, jolloin yksisivuiselle tarjoukselle tulee hieman lisätilaa. Kiitokset Asmolle hyvästä muutosehdotuksesta!
 • Tuotu tarjoukselle sivunumerointi samaan tapaan kuin laskulla ja muutettu tarjouksen oikeaa yläreunaa muutenkin vastaamaan laskun kanssa
 • Ryhmälaskusta luotiin aiemmin laskut kerralla, kun käyttäjä klikkasi ”Luo laskut”. Tässä saattoi kestää kauan, jos luotavia laskuja oli satoja. Tämän takia toimintoa on muutettu siten, että käyttöliittymä ei jää enää odottamaan laskujen luontia vaan kertoo käyttäjälle, että laskujen luonti on aloitettu ja käyttäjälle lähetetään sähköposti, kun laskut on luotu.
 • Viiteaineiston tuonti ei aiemmin tallentanut ylisuorituksia vaan ainoastaan ilmoitti näistä tuonnin yhteydessä. Jotta tuleva pankkiyhteys toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, ylisuoritusten logiikkaa on muutettu siten, että ylisuoritukset kirjataan laskulle, mutta laskua ei merkitä maksetuksi, jotta ylisuorituksen näkisi helposti myyntireskontrasta.
  • Ylisuoritukset näytetään myös samassa ”Avoimet osa/ylisuoritukset” listassa osasuoritusten kanssa palvelun etusivulla
 • Ostolaskuissa näytetään jatkossa oletuksena viimeisen 30 päivän aikana eikä nykyisen kuukauden aikana saapuneet. Jos ostolasku oli saapunut edellisen kuun loppupuolella, niin sitä ei näytetty alkukuusta oletuksena listassa ja tämä saattoi aiheuttaa ihmetystä.
 • Aiemmin laskun, kuitin ja rahtikirjan pystyi luomaan vain hyväksytystä tarjouksesta. Kaikki käyttäjämme eivät kuitenkaan luo tarjouksesta tilausvahvistusta (joka asettaisi tarjouksen hyväksytyksi) vaan haluavat luoda siitä laskun suoraan. Jatkossa, jos lasku on tilassa Tarjottu tai Umpeutunut, siitä voidaan luoda lasku, kuitti tai rahtikirja Lisätoiminnot-napin kautta. Aiemmin myös lähetteen pystyi tulostamaan/lähettämään vain hyväksytystä tarjouksesta, mutta jatkossa se onnistuu myös Tarjottu tai Umpeutunut -tilassa olevista tarjouksista.

Bugikorjaukset

 • Jos poisti muistutuksen palvelun etusivulla, etusivun muistutus-lista ei päivittynyt automaattisesti, jolloin jos yritti poistaa muistutusta uudelleen, sai virheilmoituksen, koska muistutus oli jo poistettu. Jatkossa muistutus-lista päivitetään automaattisesti poiston/muokkauksen jälkeen.
 • Edellisessä versiossa asiakkaan valinta ei onnistunut enää Enterillä vaan vaati hiiren klikkauksen. Jatkossa valinta toimii taas myös Enterillä, silloin kun asiakkaita voi valita vain yhden. Kiitokset Annelle muuttuneen toiminnan raportoinnista!
 • Standard-tasolta Pro-tasolle siirryttäessä maksettava päivitysmaksu on joissain tilanteissa laskettu väärin. Käyttäjillemme, jotka ovat tämän vuoden aikana maksaneet väärän suuruisen päivitysmaksun, on ylimääräinen maksu palautettu. Alle kahden euron ylimaksuja ei ole palautettu.
 • Jos tarjouksella oli pitkä (html-)muotoiltu kuvaus, jouduttiin sitä lyhentämään, kun siitä luotiin laskua, ja tällöin html-sisältö saattoi rikkoutua, jonka jälkeen laskua ei voinut tulostaa tai lähettää ennen kuin sisältöä muokkasi. Jatkossa, jos html-sisällön pituus on yli 2000 merkkiä, poistetaan muotoilu kokonaan, jotta tekstiä saadaan tarjoukselta mahdollisimman paljon mukaan laskulle. Tämän jälkeen laskun luonti-ikkunassa tulee asettaa muotoilut käsin halutuiksi.
 • Osa vanhoista käyttäjistämme ei pystynyt vaihtamaan käyttäjätunnustaan eikä salasanaansa, vaikka eivät olleetkaan rekisteröityneet Laskupisteeseen ulkopuolisen kirjautumispalvelun (Google, Microsoft tms.) kautta. Kiitokset Anulle ongelman raportoinnista!
 • Tuotelistan kopiointi/csv -toiminto ei tuonut Tuoteryhmä-saraketta ja Tarkenne-sarake sisälsi ylimääräisiä html-muotoiluja

Markus Kettunen / Laskupiste / 29. elokuuta 2020

LASKUTUSOHJELMAN VERSIO 8.4.0.1

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 8.4.0.1 korjausversioon.

Bugikorjaukset

 • Käyttöoikeus saattoi muodostua virheellisesti, jos oli maksamassa uutta käyttöoikeutta tai päivittämässä vanhaa ja vaihteli käyttötasojen (Standard – Pro) välillä ennen maksua. Tällöin, maksamalla viallisen käyttöoikeusmaksun, saattoi käyttöoikeus siirtyä tulevaisuuteen, jolloin sai virheellisesti oikeuden tuplasti pidemmälle ajanjaksolle kuin maksu oikeutti. Ongelma on nyt korjattu ja samalla virheelliset käyttöoikeudet on korjattu päättymään oikeana päivänä.
  • Ko. virhe on ollut palvelussa jo 8.3.0 versiosta lähtien, jossa toimme tuen jatkaa käyttöoikeutta ennen kuin vanha käyttöoikeus on päättynyt, mutta saimme vasta tänään tiedon ongelmasta. Toivommekin, että jos huomaat jonkin virheen palvelussamme, olet siitä meihin yhteydessä chatin tai sähköpostin kautta. Kiitokset Eveliinalle ongelman raportoinnista!

Markus Kettunen / Laskupiste / 17. elokuuta 2020

LASKUTUSOHJELMAN VERSIO 8.4.0

Palveluun on tehty laajempi versiopäivitys uuden 8.4.0 version myötä. Uudessa versiossa on tehty paljon parannuksia toistuviin laskuihin ja CRM-osioon. Näistä monet on toteutettu sponsorointimallimme mukaisesti, jossa tilaaja maksaa puolet kehityksestä ja toiminnot tulevat kaikkien asiakkaidemme käyttöön. Toteutetuista ominaisuuksista on erityisesti hyötyä jatkuvaan tilausmalliin pohjautuvassa kaupassa. Tilaajana on ollut Bambukeidas Oy, jolle suuret kiitokset osallistumisesta Laskupisteen kehittämiseen!

Uudet ominaisuudet

 • Toistuvan laskun / tilauksen parannukset
  • Toistuvalle laskulle voi määrittää ensimmäisen toiston keston sekä sen jälkeen tulevien
   • Esim. ensimmäinen lasku luodaan tiettynä päivänä tulevaisuudessa, jonka jälkeen sitä seuraava 8 viikon kuluttua ja tätä seuraavat aina 16 viikon välein
  • Toistuvalle laskulle mahdollisuus määrittää toistumisväli tarkemmin kuin aiemmin
   • Aiemmin kiinteät valinnat olivat viikoittain, joka toinen viikko, kuukausittain, neljännesvuosittain, puolivuosittain sekä vuosittain
   • Jatkossa toistumisväli määritetään kahdella kentällä, joista jälkimmäisessä määritetään tyyppi (päivä, viikko, kuukausi ja vuosi) ja ensimmäisessä kuinka monen esim. viikon välein toisto tehdään. Tällöin voi määrittää esim. että lasku luodaan aina 8 viikon välein, jolloin voidaan varmistaa, että lasku luodaan tiettynä viikonpäivänä. Tai sitten lasku voidaan luoda myös esim. kahden tai neljän kuukauden välein, jotka eivät aiemmin ole olleet mahdollisia.
  • Toistuvalle laskulle mahdollista määrittää, että siitä ei luoda automaattisesti uusia laskuja, ennen kuin edellinen lasku on merkitty maksetuksi
   • Tästä on erityisesti apua tilauspohjaisessa myynnissä, jossa tilausta ei haluta automaattisesti jatkaa ennen kuin asiakas on maksanut edellisen laskunsa
   • Jos edellistä laskua ei ole maksettu ja toistuvasta laskusta oltaisiin luomassa uutta laskua, uuden laskun luonnin sijaan, toistuva lasku tauotetaan/pysäytetään automaattisesti. Tästä lähetetään myös tieto (pää)käyttäjän sähköpostiosoitteeseen.
   • Jos toistuva lasku on pysäytettynä ja siitä luotu edellinen lasku maksetaan, luodaan tässä kohtaa toistuvasta laskusta automaattisesti uusi lasku samalle päivälle ja se jatkuu tämän jälkeen samalla aikavälillä kuin aiemminkin. Laskun luonnista lähetetään tieto (pää)käyttäjän sähköpostiosoitteeseen, jos toistuvalle laskulle on määritetty, että laskun luonnista lähetetään ilmoitus.
  • Toistuvalle laskulle lisätty uusi kenttä: Myyjä
  • Toistuvalle laskulle mahdollista määrittää oletus viestikentät asetuksissa
   • Viestikenttään mahdollista lisätä uusi tagi {next}, jonka arvoksi asetetaan seuraavan (tulevan) laskun luontipäivä
  • Toistuvan laskun sivulla näytetään jatkossa kaikki siitä luodut laskut ja ne on mahdollista avata taulukon kautta
  • Kun luo uuden toistuvan laskun tai laskusta toistuvan laskun, jatkossa asiakkaan valinta -ikkunassa voi Pro-tasolla valita useita asiakkaita, joille toistuva lasku luodaan.
  • Asiakassivun yläosaan lisätty tieto aktiivisista sekä pysäytetyistä toistuvista laskuista
   • Mahdollisuus avata ja muokata suoraan toistuvaa laskua sekä peruuttaa se
  • Henkilöasiakkaalle lisätty uutena tietona sukupuoli
 • Liitteet tarjouksille
  • Tarjoukseen voi liittää maksimissaan 12 liitetiedostoa. Liitetiedostojen hallinta toimii samalla tavalla kuin laskuilla, eli valitsemalla sivulla ”Lisätoiminnot” – ”Hallinnoi liitteitä” ja vetämällä PDF-tiedosto sille osoitettuun kohtaan tai klikkaamalla laatikkoa.
  • Liitteet ovat Pro-tason ominaisuus
 • Asiakasryhmähakuun lisätty asiakkaiden määrä
  • Kun hakee asiakasryhmää ryhmälaskua varten, jatkossa asiakasryhmän nimen perässä näkyy, kuinka monta jäsentä siihen kuuluu
 • Pro-tasolla käyttäjän on mahdollista nollata omat asetuksensa (tällöin käytetään yritysasetuksia tai jos näitä ei ole asetettu, järjestelmän oletusasetuksia)
 • Asiakas-sivulle lisätty tieto, jos asiakas on maksanut jonkin laskun vain osittain tai maksanut liikaa (tehnyt ylisuorituksen)
 • Myyntireskontraan ja Laskut-listaukseen tuotu uusia hakutapoja: Toimitetut ja Toimittamattomat. Myyntireskontran puolella haetaan ainoastaan maksamattomat, kun taas Laskut-listauksessa haetaan sekä maksamattomat että maksetut.

Muutokset

 • Valintalistat ovat jatkossa aina saman näköiset riippumatta käytetystä selaimesta
 • Jatkossa ryhmälaskun lähetystoiminnon kautta lähetetään vain laskut, jotka ovat tilassa ”Avoin”. Tämä mahdollistaa sen, että osa laskuista voidaan ensin toimittaa muilla tavoin (tulostus, verkkolasku tai postitus) ja loput lähetetään sitten kerralla sähköpostilla. Kiitokset Paulille hyvästä kehitysideasta!
 • Toistuvien laskujen listauksen yläpuolella olevaan valintalistaan on lisätty uusi vaihtoehto ”Pysäytetyt”, jolla voidaan hakea toistuvat laskut, jotka on pysäytetty sen takia, ettei niistä luotua edellistä laskua ole maksettu. Pysäytetyt toistuvat laskut löytyvät myös vaihtoehdolla ”Kaikki”, mutta eivät oletuksena olevalla ”Aktiiviset” -vaihtoehdolla.
 • Asiakas-, tuote-, lasku- yms. -sivuilla allekkain olleet taulukot muutettu välilehdiksi, jolloin sivun pituutta on saatu lyhennettyä ja etsittävät asiat löytyvät nopeammin.
 • Yhdenviivaistettu taulukoiden ulkoasua ja toiminnallisuutta sekä tietokoneella että mobiililaitteilla
 • Laskusivun ulkoasua muutettu ylläolevien lisäksi tuomalla laskun summatiedot omaksi osiokseen, värikoodaamalla laskun tilat sekä muuttamalla muutenkin tietojen järjestystä ja esittämistä
 • Tarjous-toiminnallisuutta muutettu vastaamaan paremmin Lasku-toiminnallisuuden kanssa
  • Tarjouksen esikatselu
   • Esikatselu on toteutettu samaan tapaan kuin laskulla. Tarjouksen tulostaminen asettaa tarjouksen tilaksi ”Tarjottu”. Esikatselu ei vaikuta tarjouksen tilaan, joten sitä on turvallista käyttää, jos haluaa nähdä miltä tarjous näyttää.
  • Lisätty tekstiviestimuistutus tarjoukselle, joka toimii samaan tapaan kuin laskulla
  • Tarjoussivulle lisättu Lähetä-nappi, joka muuttuu tarjouksen tilan mukaan samaan tapaan kuin laskusivulla
   • ”Avoin” -tilassa olevasta tarjouksesta voi lähettää tarjouksen
   • ”Tarjottu” -tilassa olevasta tarjouksesta voi lähettää tarjouksen, tekstiviestimuistutuksen sekä tilausvahvistuksen
   • ”Umpeutunut” -tilassa olevasta tarjouksesta voi lähettää tarjouksen, tekstiviestimuistutuksen sekä tilausvahvistuksen
   • Jos tarjouksen tila on ”Hyväksytty”, Lähetä-nappi on korvattu Luo-napilla, josta voi luoda laskun, kuitin tai rahtikirjan
   • ”Laskutettu” -tilassa olevasta tarjouksesta voi lähettää lähetteen
  • Jos tarjouksen tulostaa, niin se näytetään jatkossa manuaalisena lähetystapana tarjoussivun Lähetystiedot-taulukossa, josta tulostettu PDF on mahdollista ladata itselle
 • Jos asiakasryhmiä oli useampia, asiakkaan lisäyksessä asiakasryhmä piti valita, jotta asiakkaan sai luotua. Jatkossa asiakasryhmäksi on oletuksena valittu vanhin asiakasryhmä. Tämä on nimeltään ”Oletysryhmä”, jos ko. ryhmää ei ole poistettu tai sen nimeä ei ole muokattu.
 • Ryhmälaskulla oli aiemmin vain kaksi tilaa, avoin ja laskut luotu. Jatkossa tiloja on viisi:
  • Tila näytetään ryhmälaskusivun lisäksi ryhmälaskut-listauksessa
  • Avoin (ryhmälaskusta ei ole luotu vielä laskuja)
  • Laskut luotu osittain (ryhmälaskusta ei ole luotu yhtä monta laskua, kuin ryhmässä on jäseniä)
  • Laskut luotu (ryhmälaskusta on luotu kaikki laskut, mutta niitä ei ole vielä laskutettu)
  • Laskutettu (kun kaikki ryhmälaskun laskut on laskutettu)
  • Maksettu (kun kaikki ryhmälaskun laskut on maksettu)
 • Rahtikirjasivun rahtikirjarivejä klikkaamalla voi jatkossa avata kyseisen tuotteen (jos riville on lisätty tuote)
 • Postituspalvelun vaihdon jälkeen Laskupisteestä ei ole voinut lähettää Priority-kirjeitä, koska se ei ollut mahdollista uudessa postituspalvelussa. Toiminnallisuus on nyt lisätty postituspalveluun ja näin ollen Priority-kirjeitä voi taas lähettää myös Laskupisteen kautta.
 • Tulostetun laskun nimi oli aiemmin invoice.pdf. Jatkossa nimessä on laskun numero mukana, tyyliin invoice-1234.pdf
 • Tulostetun lähetteen nimi oli aiemmin referral.pdf. Jatkossa nimessä on laskun/tarjouksen (riippuen kummasta lähete on luotu) numero mukana, tyyliin referral-1234.pdf
 • Jatkossa laskulle ja tarjoukselle tulostetaan yrityksen ja asiakkaan osoitetiedon perään maa ainoastaan, jos ne eivät ole samat. Eli esim. jos yrityksen ja asiakkaan postiosoite on Suomessa, maata ei tulosteta. Jos taas yritys on Suomessa, mutta asiakas on Ruotsissa, niin tällöin tulostetaan maa sekä yrityksen että asiakkaan osoitetiedon perään. Maa tulostetaan samalla kielellä kuin mikä on määritetty laskulle/tarjoukselle.
 • Jatkossa jos on tulostamassa useita laskuja myyntireskontran tai laskut-listauksen joukkotoiminnolla tai Pro-tasolla ryhmälaskusta niin, jos valittuna on avoimia laskuja, kysytään käyttäjältä asetetaanko nämä automaattisesti laskutetuksi tulostuksen yhteydessä. Jos valitsee Ok, niin tällöin tulee huolehtia että laskuttaa ko. laskut tulosteen avulla (tai lähettämällä nämä erikseen palvelun kautta) sillä laskut eivät näy enää tulostuksen jälkeen avoimina vaan laskutettuina. Laskuille, jotka merkitään laskutetuiksi, lisätään Lähetystiedot-taulukkoon tieto manuaalisesti lähetyksestä ja sitä kautta on mahdollista ladata kopio tulostetusta yksittäisestä laskusta. Jos maksuvalvonta on käytössä, niin laskujen merkitseminen laskutetuksi lähettää ne automaattisesti maksuvalvontaan.
 • Nopeutettu lokitietojen hakua silloin kun lokeja haetaan vapaalla tekstihaulla Omat tiedot -osiossa. Jos lokirivejä oli useita tuhansia tai kymmeniä tuhansia, haussa saattoi kestää useita kymmeniä sekunteja. Jatkossa lokitietojen haut kestävät yleisesti ottaen maksimissaan muutamia sekunteja.
 • Aiemmin ainoastaan hyväksytystä tarjouksesta pystyi tulostamaan lähetteen. Jatkossa lähetteen voi tulostaa myös laskutetusta tarjouksesta. Kiitokset Markolle hyvästä kehitysideasta!
 • Taulukoiden sarakkeita voi jatkossa piilottaa. Tämä onnistuu klikkaamalla taulukon yläpuolelta ”Toiminnot” – ”Näytä” ja valitsemalla sarakkeet, joita ei halua näytettävän taulukossa. Valinta tallennetaan selaimen muistiin, jolloin valinta on selainkohtainen. Tästä voi olla apua erityisesti mobiilikäytössä tai jos käytössä on muuten pieniresoluutioinen näyttö.
  • Samalla osaan taulukoista on tuotu uusia tietoja, jotka ovat oletuksena piilotettuina, mutta jotka on mahdollista ottaa käyttöön yllä olevalla tavalla. Alla on lisätty uudet tiedot, jotka on mahdollista ottaa käyttöön.
   • Asiakkaat
    • Luontipäivä (jatkossa oletuksena piilotettu)
    • Asiakasryhmä
    • Maksuehto
    • Sukupuoli
    • Verkkolaskuosoite
   • Dokumentit
    • Tagit
   • Laskut
    • Toimituspäivä
   • Myyntireskontra
    • Luontipäivä (jatkossa oletuksena piilotettu)
    • Asiakkaan osoite
    • Toimituspäivä
    • Viitenumero
   • Toistuvat laskut
    • Tila
    • Myyjä
   • Tositteet
    • Luontipäivä (jatkossa oletuksena piilotettu)
    • Kululaji
   • Tuotteet
    • Luontipäivä (jatkossa oletuksena piilotettu)
    • Tarkenne

Bugikorjaukset

 • Jos laskulle oli liittänyt useamman saman nimisen liitetiedoston, ei laskua voinut lähettää verkkolaskuna. Jatkossa saman nimiset liitteet eivät vaikuta verkkolaskun lähetykseen.
 • Ryhmälaskusta luotujen laskujen haku tyypin mukaan ei toiminut ryhmälaskusivulla
 • Pankki/kukkaromaksutieto -taulukoiden ulkoasu ei ollut paras mahdollinen
 • Laskun lähetys sähköpostitse eikä tulostaminen onnistunut, jos verkkolaskuoperaattorimme järjestelmään ei saanut yhteyttä. Jatkossa laskun voi silti lähettää sähköpostilla sekä sen voi tulostaa. Kiitokset Tarulle avusta ongelman selvityksessä!
 • Asetuksissa määritettyä oletusyksikköä ei käytetty uuden tuotteen luonnissa
 • Jos yritti joukkotoiminnolla tulostaa lähetteitä laskuista, tulostettiin valituista lähetteen sijaan lasku
 • Postitusten välittäjän vaihdon jälkeen kirjeissä, joissa oli matala logo, asiakkaan osoite tulostettiin liian ylös, jolloin sen päälle saattoi tulostua postitusten välittäjän lisäämiä postitusmerkintöjä. Kiitokset Juhalle ongelman raportoinnista! Jatkossa asiakkaan osoite tulostetaan alemmas, jolloin ei ole vaaraa, että postitusmerkintöjä tulostettaisiin sen päälle. Jos logo on korkea tai sen yläpuolella (samassa kuvatiedostossa) on tyhjää tilaa, niin tällöin postitusmerkintöjä saattaa tulostua logon päälle. Tämän takia suosittelemme poistamaan mahdollisen tyhjän tilan kuvatiedostosta (logon yläpuolelta) sekä mahdollisuuksien mukaan käyttämään horisontaalista logoa, jos lähetetätte laskuja postituspalvelun kautta.
 • & -merkki tuotenumero-kentässä esti laskun tulostuksen
 • Laskun maksupäivän muokkaus ei vaikuttanut laskun maksupäivään suoritukset-raportilla, vaan siellä näytettiin alkuperäinen päivä. Raportilla näkyvän maksupäivän pystyi muuttamaan vain muuttamalla laskun ensin avoimeksi ja tämän jälkeen valitsemalla maksupäivän uudelleen. Jatkossa maksupäivän muutos, muuttaa maksupäivän myös raportille. Väärät suoritusten maksupäivät on korjattu suoraan tietokantaan. Kiitokset Tarjalle ongelman raportoinnista!

Muuta

 • Olemme ottaneet käyttöön työkalun (Sentry), jonka avulla saamme kerättyä talteen käyttöliittymäpäässä tapahtuvat virheet. Aiemmin saimme automaattisesti tiedon vain taustajärjestelmässä tapahtuneista virheistä, mutta käyttöliittymässä tapahtuneista virheistä kuulimme yleensä vasta asiakkailta tulleen palautteen kautta. Jatkossa saamme automaattisesti tiedon myös käyttöliittymässä tapahtuneista virheistä. Jos käyttöliittymässä tapahtuu virhe, aukeaa tästä lomake, jonka lähettämällä voi lähettää meille lisätietoa (esim. mitä oli tekemässä ennen virheen syntyä) virheestä. Tietysti meihin voi olla yhteydessä virheistä myös kuten ennen, eli chatin ja sähköpostin välityksellä.

Mukavaa ja aurinkoista kesää kaikille käyttäjillemme!

Markus Kettunen / Laskupiste / 4. heinäkuuta 2020

LASKUTUSOHJELMAN VERSIO 8.3.0

Palveluun on tehty laajempi versiopäivitys uuden 8.3.0 version myötä. Isoimpina uusina ominaisuuksina pitkään odotettu mahdollisuus vaihtaa laskupohjaa, mahdollisuus lähettää ystävällisiä tekstiviestimuistutuksia maksamattomista laskuista ennen virallisen maksumuistutuksen lähetystä sekä käteiskassat ja niihin liittyvä kassakirja-raportti. Näistä sekä muista uusista ominaisuuksista ja muutoksista lisätietoa alla.

Uudet ominaisuudet

 • Laskupohjan valinta
  • Laskulle on jatkossa mahdollista valita oletuksena olevan tilisiirtolomakkeen sisältävän pohjan lisäksi kaksi muuta pohjaa
   • Uutena peruspohja ilman tilisiirtolomaketta sekä toinen samanlainen sisältäen viivakoodin
   • Laskupohjan lisäksi voi valita maksuosan sijainnin, eli näytetäänkö se ensimmäisen sivun alaosassa vaiko laskusisällön lopussa, jolloin monisivuisilla laskuilla se näytetään viimeisellä sivulla.
  • Laskupohjan voi vaihtaa laskun muokkaus-ikkunan esikatselu-osiossa
  • Oletuksena käytettävän laskupohjan voi valita asetuksissa, jolloin se tulee oletuksena valituksi ko. ikkunassa sekä sitä käytetään myös luonnoksen esikatselu-toiminnossa.
 • Tekstiviestimuistutukset
  • Laskutetusta, viivästyneestä tai myöhässä olevasta laskusta on jatkossa mahdollista lähettää tekstiviestimuistutus asiakkaalle. Tämä ei ole virallinen maksumuistutus vaan ystävällinen muistutus, jolla pyritään saamaan asiakas maksamaan laskunsa ajoissa.
  • Tekstiviestin oletussisältö määräytyy laskun tilan perusteella. Sisältöä voi halutessaan muokata ennen lähetystä. Viesti voi olla maksimissaan 160 merkkiä pitkä.
  • Tekstiviesti lähetetään oletuksena asiakkaalle määritettyyn puhelinnumeroon, mutta numeroa voi muokata lähetyksen yhteydessä
  • Jos myöhässä olevasta laskusta on lähetetty maksumuistutus, niin sen jälkeen tekstiviestimuistutuksen lähetys ei ole enää mahdollista
  • Tekstiviestin hinta lähettäjälle määräytyy käyttötason mukaan ollen Pro-tasolla 0,12 € / kpl, Standard-tasolla 0,14 € / kpl ja Basic-tasolla 0,16 € / kpl. Tekstiviesti on saman hintainen sekä suomalaisiin, että ulkomaisiin matkapuhelinliittymiin.
  • Vastaanottajalle tekstiviestimuistutus on maksuton
  • Tekstiviestimuistutuksen lähetys onnistuu klikkaamalla laskusivun oikeasta yläkulmasta ”Lähetä” – ”Tekstiviestimuistutus”
  • Lähetetyt tekstiviestimuistutukset näytetään laskusivun ”Lähetystiedot” -taulukossa, jossa näytetään myös mm. sähköposti- ja verkkolaskujen lähetykset.
   • Tekstiviestimuistutuksella on kolme tilaa: lähetetty, toimitettu sekä toimitus epäonnistui. Jos toimitus epäonnistui, niin englanninkielisen syyn näet laittamalla hiiren kursorin Tila-sarakkeen hälytyskello-kuvakkeen päälle.
   • Liite-sarakkeesta voi tarkistaa lähetetyn tekstiviestin sisällön
   • Seuranta-sarakkeessa näytetään milloin tekstiviesti on toimitettu perille
 • Käteiskassat
  • Voit lisätä ja muokata käteiskassoja kohdasta ”Asetukset” – ”Käteiskassat”
   • Käyttäjälle luodaan seuraavan (ensimmäisen uuden version jälkeisen) kirjautumisen yhteydessä automaattisesti yksi käteiskassa. Kuitit, joiden maksutapana oli ”Käteinen” kiinnitetään automaattisesti tähän luotuun käteiskassaan.
  • Käteiskassat lisätään automaattisesti maksutapojen joukkoon tositteen lisäyksessä, jolloin maksutavaksi voi valita, muiden maksutapojen lisäksi, halutun käteiskassan
  • Käteiskassat lisätään automaattisesti maksun vastaanottotapojen joukkoon kuitin luonnissa, jolloin maksun vastaanottotavaksi voi valita halutun käteiskassan
 • Kassakirja-raportti
  • Jos yritykselläsi on käytössä käteiskassa tai käteiskassoja, voit käyttää kassakirja-raporttia niiden seuraamiseen. Huomaa, että jos yritykselläsi on käteiskassa, kassakirjaa on kirjanpitolain mukaan pidettävä.
  • Toiminto löytyy kohdasta ”Raportit” – ”Kassakirja”
  • Voit valita minkä käteiskassan kassakirjaa haluat käsitellä
  • Kuitit, joiden maksun vastaanottotavaksi on valittu ko. käteiskassa, näytetään raportissa käteiskassan tuloina
  • Tositteet, joiden maksutavaksi on valittu ko. käteiskassa, näytetään kassakirjassa käteiskassan menoina
  • Käteiskassaan voi tallettaa rahaa, joka näkyy tulona ja kasvattaa käteiskassan saldoa samalla summalla
  • Käteiskassasta voi nostaa rahaa, joka näkyy menona ja vähentää käteiskassan saldoa samalla summalla
 • Tuotesivun ostoraporttiin lisätty yhteenlaskettu määrä yhteenlasketun hinnan lisäksi
 • Asiakkaalle sekä asiakasryhmälle voi määrittää oletuksena olevan laskun tyypin sekä viivästyskoron, joita käytetään oletuksena uusien laskujen, tarjousten yms. luonnissa. Kiitokset Mikolle hyvästä kehitysideasta!
 • Asiakkaan haku laskua, tarjousta tms. luotaessa onnistuu nimen lisäksi jatkossa myös asiakasnumerolla. Samalla haku palauttaa jatkossa asiakkaan nimen lisäksi myös asiakasnumeron.
 • Jos tuotteelle on määritetty (oletus)ostohinta, niin tällöin tuotteen hinnan yhteydessä tuotesivulla sekä tuotteen muokkausikkunassa näytetään myyntikate prosentteina

Muutokset

 • Muutettu logiikkaa, miten avoimen laskun tila näytetään
  • Aiemmin avoimen laskun (= lasku jota ei ole vielä laskutettu) tila muuttui eräpäivän jälkeen tilaan ”Viivästynyt” ja tietyn ajan päästä tilaan ”Myöhässä”. Tämä aiheutti jonkin verran epäselvyyksiä käyttäjissämme, sillä laskusta saattoi ajatella, että se on jo laskutettu, mutta sitä ei vain ole vielä maksettu. Jatkossa avoin lasku pysyy tilassa ”Avoin” myös eräpäivän jälkeen.
 • Jos et ollut aiemmin vielä määrittänyt itsellesi etu- ja sukunimeä, niin tästä annetaan ilmoitus etusivulla, niin kauan kunnes nimitiedot on annettu. Osalla käyttäjistämme nimitietona on pelkkä yrityksen nimi. Käyttäjätili on henkilökohtainen ja sen tiedoissa pitäisi olla aina näkyvissä käyttäjän etu- ja sukunimi. Jos teillä on tarvetta monelle käyttäjälle, niin tällöin teidän tulisi aktivoida käyttöönne Pro-taso, jolloin voitte luoda jokaiselle käyttäjällenne oman käyttäjätilin.
 • Käyttöoikeutta on mahdollisuus ostaa Standard- ja Pro-tasoilla jatkossa jo ennen kuin käyttöoikeus päättyy. Tämän voi tehdä, jos nykyinen käyttöoikeus on loppumassa kolmen kuukauden sisällä.
  • Käyttöoikeutta voi jatkaa palvelussa kohdasta ”Omat tiedot” – ”Käyttötiedot” – ”Käyttötaso” – ”Jatka tilausta”
 • Sähköpostin lähetysikkunassa voi valita ruksilla lähetetäänkö laskusta kopio omaan käyttäjätunnuksena olevaan sähköpostiosoitteeseen
  • Jos asetuksissa on määrittänyt, että kopio lähetetään, on ruksi oletuksena valittuna, mutta jos ruksin ottaa pois, ei kopiota lähetetä
 • Sähköpostin lähetystä muutettu siten, että jos kopio sähköpostista lähetetään itselle, kopion avaaminen ei enää vaikuta lähetyksen seurantaan
  • Tämä on saatu aikaan sillä, että tällöin lähetetään jatkossa kaksi erillistä sähköpostia, joista asiakkaalle/asiakkaille (lähettäjäkenttään kirjoitettuihin osoitteisiin) lähetettävässä on seuranta kytketty päälle ja kopiossa seurantaa ei ole. Aiemmin lähetettiin vain yksi sähköposti, jossa kopion vastaanottaja oli lisätty piilokopio (bcc) -kenttään ja tällöin kopion avaaminen saattoi häiritä lähetyksen seurantaa.
 • Kun laskusta luo hyvityslaskun sen alempaan viestikenttään lisätään jatkossa automaattisesti viittaus aikaisempaan laskuun (sen numeroon)
 • Laskusivun oikean yläkulman ”Lähetä” / ”Lähetä maksumuistutus” -nappi on jatkossa aina ”Lähetä”-nappi, jota painamalla aukeaa tärkeimmät lähetysvaihtoehdot
  • ”Avoin” -tilassa olevasta laskusta voi lähettää laskun
  • ”Laskutettu” -tilassa olevasta laskusta voi lähettää laskun sekä tekstiviestimuistutuksen
  • ”Viivästynyt” -tilassa olevasta laskusta voi lähettää laskun sekä tekstiviestimuistutuksen
  • ”Myöhässä” -tilassa olevasta laskusta voi lähettää tekstiviestimuistutuksen, maksumuistutuksen sekä sen voi lähettää perintään
  • ”Muistutettu” -tilassa olevasta laskusta voi lähettää maksumuistutuksen sekä sen voi lähettää perintään
  • ”Maksettu” -tilassa olevasta laskusta voi lähettää laskun
 • Kuitilla oli aiemmin maksutapa -kenttä, jonka arvona oli joko Kortti tai Käteinen. Jatkossa otsikkona on ”Maksun vastaanottotapa” ja vaihtoehtoina yrityksen käteiskassat sekä ”Muu”, joka vastaa aiempaa ”Kortti”-valintaa toiminnallisuudeltaan ja joka on valittuna oletuksena. Jos maksun vastaanottotavaksi valitsee käteiskassan, näkyy tämä ko. käteiskassan tulona kohdassa ”Raportit” – ”Kassakirja”.
 • Tositteen maksutavoiksi tuodaan jatkossa automaattisesti muiden maksutapojen lisäksi mahdolliset käteiskassat
  • Tuki käteiskassoille on tulossa myöhemmin mobiilisovellukseen
 • Asetukset on tuotu omien tietojen alta omaksi päätason (vasemman puolen päänavigointi) osiokseen
  • Yritys- ja käyttäjäkohtaiset (Pro-tasolla) asetukset ovat omilla välilehdillään
  • Menot-osiosta on tuotu kululajit ja maksutavat omiksi välilehdikseen
  • Yllä kuvattu uusi Käteiskassat-osio on tuotu omalle välilehdelleen
  • Tuotteet-osiosta on tuotu yksiköt omaksi välilehdekseen
 • Kun suorittaa kuukausimaksun tai päivittää käyttöoikeuden kestoa, paluu-nappi vie jatkossa sivulle, jolla oli ennen maksutapahtuman aloitusta. Aiemmin paluu vei aina etusivulle.
 • Hyvityslaskun, jota ei ollut merkitty maksetuksi ja joka oli myöhässä, tilaksi pystyi aiemmin käsin määrittämään ”Huomautettu” sekä ”Perinnässä”. Jatkossa nämä tilat eivät ole enää mahdollisia hyvityslaskulle.
 • Laskusta pystyi luomaan lisää hyvityslaskuja, vaikka se oli jo kokonaan hyvitetty. Jatkossa tämä ei ole enää mahdollista.
 • Tarjouksen sekä tilausvahvistuksen ylemmän viestikentän pituutta on kasvatettu reilusti 2048 merkistä 100 000 merkkiin. Huomaa, että jos tarjouksesta luodaan lasku, tilausvahvistuksen/tarjouksen viestikentästä otetaan laskulle ainoastaan ensimmäiset 2000 merkkiä.
 • Paranneltu taulukoista luotavien PDF-tulosteiden ulkoasua
  • Kaikki raportit ovat jatkossa samalla fontilla ja aina koko sivun levyisiä
  • Estetty automaattisia rivityksiä mm. euromäärissä
  • Lisätty sivunumerointi raporteille
 • Selaimen välilehden otsikko vaihtuu jatkossa sivun mukaan. Aiemmin otsikkona luki aina ”Laskupiste”.
 • Aiemmin viivästyskorkoa ei asetettu automaattisesti tarjousta luotaessa. Jatkossa se haetaan ensisijaisesti asiakkaan tiedoista, mutta jos sitä ei ole määritetty, haetaan se asiakasryhmältä. Jos sitä ei ole asiakasryhmälläkään, haetaan se asetuksista ja viimeisenä järjestelmän oletusasetuksista.

Bugikorjaukset

 • Asiakas- ja tuotesivun ostoraporteissa kokonaismäärä sarakkeessa yksikkönä näytettiin ”päällekkäinen”, jos tuotetta oli useammalla laskulla valitulla ajanjaksolla, vaikka kaikissa laskuissa tuotteella olisikin ollut sama yksikkö. Jatkossa ”päällekkäinen” näytetään vain jos tuotetta on ollut laskuilla eri yksiköillä ja muulloin näytetään oikea yksikkö. Samalla muutettu kokonaismäärä kokonaisluvusta desimaaliluvuksi.
 • Jos englannin- tai ruotsinkielisestä laskusta loi hyvityslaskun, hyvityslaskun otsikoksi asetettiin ”HYVITYSLASKU”. Jatkossa otsikko asetetaan kielen mukaan.
 • Ostolaskut sivulla, ennen kuin oli ottanut ostolaskut käyttöön, ei aina näytetty tulevaa ostolaskujen osoitetta, sille kuuluneella paikalla
 • Myyntisaatavat-raportin päivämäärävalinnan tyhjennys aiheutti virheen
 • Jos yritti lisätä liian suuren logon (> 300 kt), palvelu näytti virheilmoituksen ”Kuvan lataus ei onnistunut. Jos ongelma jatkuu, ottakaa yhteyttä support@laskupiste.fi”. Jatkossa kerrotaan, että ongelma johtui liian suuresta kuvasta. Kuvan koko on rajattu 300 kt:un, koska logon tarkkuus riittää tällöin hyvin laskuille eikä suuremmasta olo tällöin hyötyä vaan ennemminkin haittaa. Myös laskujen esikatselu, tulostus yms. toimivat pienemmällä logolla nopeammin.
 • Jos laskulle oli määrittänyt viivästyskoroksi 0%, ei laskua voinut lähettää kaikkiin verkkolaskuosoitteisiin. Jatkossa 0% viivästuskorko ei vaikuta verkkolaskun lähetykseen.
 • PDF-tiedoston tulostus ”Myynti tuoteryhmittäin” -raportista ei onnistunut
 • Kuitin kopiointi ei onnistunut. Jatkossa kuitin kopiointi toimii samalla tavalla kuin laskun kopiointi.

Markus Kettunen / Laskupiste / 16. toukokuuta 2020

LASKUTUSOHJELMAN VERSIO 8.2.1

Laskupiste on päivitetty uuteen 8.2.1 versioon, jossa on paljon käyttöä helpottavia toimintoja. Versiossa helpotetaan mm. osoitetietojen ja ALV-numeron lisäämistä asiakkaalle. Jos oma yritys, yhdistys tms. ei ole arvonlisäverovelvollinen, niin oletuksena käytettävää laskun tyyppiä voi jatkossa vaihtaa.

Uudet ominaisuudet

 • Kun on lisäämässä uutta yritysasiakasta, nimen yläpuolelle on lisätty ennustava tekstikenttä, jolla voi hakea yrityksiä Netbox Finlandin yrityshakemistosta. Kun yritys valitaan listasta, asetetaan tällöin lomakkeelle automaattisesti yrityksen nimi ja y-tunnus sekä mahdollinen laskutusosoite omalle välilehdelleen. Tämän lisäksi, jos yrityksellä on verkkolaskujen vastaanotto-osoite, niin tämä ja mahdollinen operaattoritunnus asetetaan lomakkeelle.
 • Jos yritysasiakkaalle on määritetty Y-tunnus, niin asiakkaan muokkaus-ikkunassa voi sen perusteella hakea asiakkaan ALV-numeron EU:n arvonlisäverorekisteristä. Jos yritystä ei löydy arvonlisäverorekisteristä, annetaan tästä tieto käyttäjälle. Sama toiminto on lisätty myös oman yrityksen laskutustietoihin.
 • Laskun lähetystiedot listaukseen lisätty tieto itse tulostetuista laskuista
  • Lähetystieto merkitään kun tulostetaan yksi lasku kerrallaan. Jos laskulistauksesta tulostaa useamman laskun kerralla yhteen PDF-tiedostoon, ei lähetystietoa tällöin merkitä näille laskuille.
  • Lähetystapana näkyy tällöin ”Manuaalinen”
  • Tulostettu PDF-tiedosto tallennetaan pilvipalveluun ja se on ladattavissa samasta taulukosta Liite-sarakkeesta
  • Laskua ei tule tulostaa, jos sitä ei ole itse lähettämässä. Jos haluaa nähdä miltä lasku näyttää, niin tällöin tulee käyttää laskun esikatselua. Jos taas haluaa laskun itselleen talteen, voi sen ladata Lähetystiedot -taulukosta, kunhan sen on ensin lähettänyt asiakkaalle.

Muutokset

 • Mahdollisuus määrittää oletus laskun tyyppi asetuksissa, jolloin esim. ei alv-velvollinen yritys voi määrittää oletus laskun tyypiksi ”Ei arvonlisäveroa”, jolloin tätä ei tarvitse erikseen aina valita laskua luotaessa.
  • Samalla lisätty oletus laskun alaviite, jolloin esim. jos laskun oletustyypiksi valitsee ”Ei arvonlisäveroa”, voi alaviitteeksi lisätä verottajan vaatiman selitteen verottomasta myynnistä, jos se eroaa palvelun oletuksena olevasta: ”Ei sisällä arvonlisäveroa AVL 3 §:n perusteella”
  • Pro-tasolla ko. tiedot voi määrittää myös käyttäjäkohtaisissa asetuksissa, jolloin eri käyttäjillä voi olla eri laskun tyypit oletuksena
  • Ko. asetuksia käytetään sekä laskujen, kuittien, tarjousten, toistuvien laskujen että ryhmälaskujen luonnissa. Pääset määrittämään ne palvelussa kohdasta ”Omat tiedot” – ”Asetukset” – ”Laskut”
 • Monissa taulukoissa, mm. myyntireskontrassa, pitkät nimet lyhennettiin kännykän ollessa pystyasennossa, mutta ei jos se käännettiin vaakatasoon. Jatkossa pitkiä nimiä lyhennetään myös vaakatasossa, jotta useampia sarakkeita saadaan kerralla näkymään kännykän näytölle. Kiitokset Paulille hyvästä kehitysehdotuksesta!
 • Lisätty tarkistus, joka estää ikkunan sulkemisen vahingossa, asiakkaan, tuotteen sekä ajokirjauksen muokkaus-ikkunoihin. Sama tarkistus on ollut käytössä jo aiemmin mm. laskujen ja tarjousten muokkauksessa.
 • Uudet Eurooppa-normin mukaiset kentät on mahdollista piilottaa laskun muokkaus-ikkunasta. Jos teette ainoastaan kuluttajalaskuja tai teillä ei muuten ole tarvetta ko. kentille, voitte piilottaa osion asetuksista ottamalla ruksin pois kohdasta ”Näytä Eurooppa-normin mukaiset lisäkentät”.
 • Ostajan ALV-numero tulostetaan laskulle käännetyn verovelvollisuuden tilanteissa tai kun on kyse tavaroiden yhteisömyynnistä
 • Laskun oikean yläkulman kenttiä tiivistetty siten, että jatkossa ei voi jäädä tyhjiä kenttiä, esim. päivämäärän viereen. Kenttiä nostettu myös hieman ylemmäs, lähemmäs otsikkoa.
 • Jatkossa, jos tulostaa useita avoimia laskuja kerralla, näitä ei merkitä automaattisesti laskutetuiksi. Ainoastaan kun tulostaa yksittäisen avoimen laskun, merkitään se laskutetuksi.
 • Verkkolaskujen välittäjätunnuksen kenttä on muutettu valintalistaksi, koska palvelussa oli melko paljon viallia välittäjätunnuksia, jotka aiheuttivat verkkolaskujen lähetykseen hitautta. Vialliset operaattoritunnukset on poistettu tietokannasta. Suuri osa viallisista välittäjätunnuksista on korjattu muutoksen yhteydessä, mm. Basware-alkuiset -> BAWCFI22, Nordea-alkuiset -> NDEAFIHH ja Opus-alkuiset -> E204503. Asiakassivulla välittäjätunnuksen vieressä näytetään operaattorin nimi.

Bugikorjaukset

 • Jos tuotteella, ryhmälaskulla tms. oli useita satoja lokirivejä, sivun lataus hidastui huomattavasti ja joissain tapauksissa selain kaatui kokonaan. Jatkossa sivu latautuu nopeasti huolimatta lokien määrästä. Kiitokset Annelle ongelman raportoinnista!
 • Laskuluonnosten Edellinen / Seuraava napit eivät toimineet loogisesti. Jatkossa ne avaavat laskuluonnokset luontijärjestyksessä.
 • Jos verkkolaskuosoitteessa oli välilyöntejä, palvelu sanoi, ettei verkkolaskuosoitetta löydy, eikä verkkolaskun lähetys onnistunut ko. osoitteeseen. Jatkossa palvelu poistaa välilyönnit automaattisesti, jolloin myös lähetys onnistuu. Jos palvelu kertoo, että osoitetta ei löydy, niin suosittelemme tarkistamaan löytyykö sitä verkkolaskuosoitteistosta https://verkkolaskuosoite.fi/ ja jos löytyy, niin vastaako se sekä operaattoritunnus Laskupisteessä oleviin ja korjaamaan tarvittaessa. Kaikkia osoitteita ei välttämättä löydy verkkolaskuosoitteistosta ja uuden version myötä verkkolaskuja voi lähettää myös piilotettuihin osoitteisiin.
 • Baswaren välittämiä viestejä ei voitu seurata, sillä Basware lähettää standardin vastaisen seurantaviestin. Nyt lisätty logiikkaa, jonka avulla suurin osa Baswaren viesteistä saadaan käsiteltyä, mutta ratkaisu ei ole täydellinen, ennen kuin Basware korjaa oman päänsä.

Markus Kettunen / Laskupiste / 11. huhtikuuta 2020

LASKUTUSOHJELMAN VERSIO 8.2.0

Päivitys: Arvonlisäverollisten verkkolaskujen lähettäminen vaatii ALV-numeron lisäämisen oman yrityksen tietoihin. Emme olleet tehneet tähän automatiikkaa vaan tämä piti tehdä itse, jos ALV-numeroa ei ollut vielä aiemmin lisännyt oman yrityksen tietoihin. Tästä tuli sen verran kyselyitä, että lisäsimme automatiikan, joka kirjautumisen yhteydessä kysyy EU:n ALV-tietojärjestelmästä, onko yritys arvonlisäverovelvollinen ja asettaa ALV-numeron automaattisesti arvonlisäverovelvollisille yrityksille.

Palveluun on tehty laajempi versiopäivitys uuden 8.2.0 version myötä. Isoimpana muutoksena tulevan verkkolaskulain mukaiset verkkolaskut tarvittavine uusine tietoineen. Samalla vaihdoimme verkkolaskuoperaattorin Netbox Finlandiin myös lähetettäville verkkolaskuille, sekä teimme muita parannuksia, jotka liittyvät osin verkkolaskuihin, kuten tuki RF-viitteille, ALV-numero asiakkaan tiedoissa sekä mahdollisuus muokata yksiköitä. Muita uusia ominanaisuuksia ovat mm. maksutavan lisäys kuitille, tositteiden lataus zip-tiedostona sekä Pro-tasolla useiden laskujen vahvistaminen ja lähettäminen kerralla. Kaikista muutoksista lisätietoa alla.

Hinnoittelukyselyssä oli erittäin aktiivinen osanotto ja saimme hyvää tietoa hinnoitteluun ja maksamiseen liittyen. Laskupisteen hinnoitteluun oltiin tyytyväisiä (3,85/5) sekä myös kukkaron käyttöön (3,75/5). 26% vastaajista haluaisi saada mieluummin laskun kuin käyttää kukkaroa ja mahdollisesti tuomme kukkaron rinnalle laskumahdollisuuden myöhemmin tulevaisuudessa. Laskupisteen lisäpalveluiden hintoihin oltiin tyytyväisiä (kaikissa 3 – 3,4 / 5). Alennamme kuitenkin verkkolaskujen lähetyksen hintaa, sillä uuden lain myötä, niiden määrä tulee nousemaan ja haluamme tarjota ne mahdollisimman edullisesti asiakkaillemme. Alennamme myös tositteiden hintoja, jotta yhä useampi voisi ottaa kätevän kuittiskannerin käyttöönsä. Teemme myös postitusten hintoihin pieniä muutoksia.

Hinnoittelumuutokset

 • Hinnoittelukyselystä saamamme palautteen perusteella laskimme seuraavien lisäpalveluiden hintoja
  • Verkkolaskun lähetyksen hintaa laskimme 10 sentillä jokaisella käyttötasolla. Verkkolaskun lähetys maksaa jatkossa Pro-tasolla 0,49 € / kpl, Standard-tasolla 0,59 € / kpl ja Basic-tasolla 0,69 € / kpl.
  • Tositteiden hintaa laskimme reilulla kädellä. Basic-tasolla hinta laski 14 sentillä, Standard-tasolla 9 sentillä ja Pro-tasolla 4 sentillä. Tositteet maksavat nyt Pro-tasolla 0,15 € / kpl, Standard-tasolla 0,2 € / kpl ja Basic-tasolla 0,25 € / kpl.
 • Postin yritysasiakkaiden Economy ja Priority-kirjeiden hinnoissa on huomattavasti suurempi ero, kuin mitä Laskupisteessä on ollut. Tätä tasataksemme alennamme suosituimman Economy-luokan hintoja 0,1 € / kpl ja vastaavasti nostamme huomattavasti harvemmin käytettyjen Priority-kirjeiden hintoja 0,2 € / kpl. Tällöin Economy-kirjeen hinta mustavalkoisena on 1,29 € / kpl ja Priority-kirjeen 2,09 € / kpl. Priority-kirjeiden lähetys ei ole tällä herkellä mahdollista, mutta kunhan Netbox Finland saa rajapintansa kuntoon, mahdollistamme taas niiden lähetyksen.

EU-normin mukaiset verkkolaskut

 • 1.4.2020 voimaan tulevan lain mukaan hankintayksiköllä ja elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada pyynnöstä lasku toiselta hankintayksiköltä tai elinkeinonharjoittajalta lain määrittelemässä sähköisen laskun muodossa. Laskupisteen kautta lähetettävät verkkolaskut toteuttavat tämän käyttäen Finvoice 3.0 -verkkolaskuformaattia sekä EN16931-standardinmäärityksiä. Lisätietoa laista.
 • Olemme lisänneet erityisesti valtiolle/kunnille lähetettäviin verkkolaskuihin alla olevat lisäkentät, jotka näkyvät laskua luotaessa ”Eurooppa-normin lisäkentät” -nimisessä osiossa.
  • Tilausnumero
  • Sopimusnumero
  • Tiliöintiviite
  • Työmaatunniste
  • Kilpailutuksen numero
  • Turvalaskun luokituksen koodi
  • Turvalaskun luokituksen teksti
 • Samassa yhteydessä verkkolaskuihin on tehty myös seuraavat muutokset
  • Aiemmin laskun ylempi ja alempi kuvaus liitettiin yhteen ja siitä otettiin maksimissaan 512 merkkiä verkkolaskun InvoiceFreeText-kenttään. Jatkossa kummastakin kentästä luodaan oma InvoiceFreeText-kenttänsä.
  • Jos yritykselle on määritetty kotipaikka, lisätään se jatkossa verkkolaskulle SellerHomeTownName-kenttään
  • Tuoterivillä oleva tuotteen nimi sekä mahdollinen tarkenne lisättiin verkkolaskulle samaan ArticleName-kenttään. Jatkossa tarkenne lisätään omaan ArticleDescription-kenttäänsä.
  • Laskurivin numero asetetaan jatkossa RowOrderPositionIdentifier-kenttään
  • Asiakkaan osoite-tietoihin on lisätty Maakunta, joka verkkolaskulla lisätään BuyerCountrySubdivision-kenttään. Julkishallinnon asiakkaille ko. kenttään voi lisätä alueellisen yksikön. Maakuntaa ei tulosteta mukaan PDF-laskuille vaan se on käytössä ainoastaan verkkolaskuilla.
  • Muutettu huomautuslaskun InvoiceTypeCode-kentän arvo INV01 (Lasku) muotoon INV08 (Huomautuslasku)
  • Jos laskulle on määritetty sekä turvalaskun luokituksen koodi että teksti, asetetaan ko. laskun InvoiceTypeCode-kenttään tällöin vastaava SEI-alkuinen koodi, joka kertoo kyseessä olevan turvalaskun.
  • Asiakkaan tietoihin lisätty ALV-numero, jonka oikeellisuus validoidaan EU:n rajapinnasta. Jos lähetetään verkkolasku, jonka tyyppi on joko ”Rakennusalan käänteinen arvonlisävero”, ”Tavaramyynti EU-alueelle” tai ”Palvelumyynti EU-alueelle”, niin asiakkaan ALV-numero on pakollinen tieto. Tällöin myös oman yrityksen ALV-numero on pakollinen tieto.
  • Laskuriveille lisätään RowVatCode-kenttä ja alv-erittelyyn VatCode-kenttä ”Laskun tyyppi” -arvon mukaan seuraavasti
   • ”Myynti” tai ”Myynti/Rahoitus” – jos laskurivillä alv 0% -> ”Z”, muuten ”S”
   • ”Rakennusalan käänteinen arvonlisävero” tai ”Palvelumyynti EU-alueelle” -> ”AE”
   • ”Tavaramyynti EU-alueelle” -> ”K”
   • ”Tavaramyynti EU:n ulkopuolelle” -> ”G”
   • ”Ei arvonlisäveroa” -> ”E”
   • Tietoa VatCode-kentän arvoista
  • Jos laskun tyyppinä on ”Myynti” tai ”Myynti/Rahoitus” ja jos se sisältää laskurivejä, joiden alv-% on nolla, niin tällöin laskun alaviite-kentän teksti lisätään SellerReferenceIdentifier-kentän lisäksi myös VatFreeText-kenttään Verottajan toiveesta, sillä tällöin ko. kentässä tulee kertoa arvonlisäverottoman myynnin syy.
 • Tuki RF-alkuisille kansainvälisille viitenumeroille
 • Mahdollisuus muokata tuotteiden/nimikkeiden yksikköjä
  • Yksiköiden muokkaus tapahtuu kohdasta ”Tuotteet” – ”Yksiköt”
  • Yksikön perusteella verkkolaskulle lisätään standardiyksikön arvo QuantityUnitCodeUN-kenttään
   • Standardiyksikkö pyritään päättelemään yksiköstä, esim. kpl -> H87, m -> MTR ja m2 -> MTK. Jos päättelyä ei voida tehdä, jätetään ko. kenttä täyttämättä.
   • Lisätietoa verkkolaskuissa käytettävistä standardiyksiköistä
   • Alla listattu kaikki konvertoitavat yksiköt (kirjainkoolla ei ole väliä).
    • kpl -> H87 (Piece)
    • kg -> KGM (Kilogram)
    • t -> TNE (Tonne)
    • l -> LTR (Litre)
    • m -> MTR (Meter)
    • km -> KTM (Kilometre)
    • m2 -> MTK (Square metre)
    • m3 -> MTQ (Cubic metre)
    • ha -> H18 (Square hectometre)
    • kWh -> KWH (Kilowatt hour)
    • MWh -> MWH (Megawatt hour)
    • h -> HUR (Hour)
    • d -> DAY (Day)
    • kk -> MON (Month)
    • v -> ANN (Year)
    • laatikko -> XBX (Box)
   • Jos lista ei sisällä kaikkia tarvitsemiasi konversioita, voit lähettää tarvitsemastasi konversiosta tiedon meille, jolloin lisäämme sen nopeutetulla aikataululla palveluumme.
 • Lähetetyn verkkolaskuaineiston voi ladata XML muotoisessa Finvoice 3.0 formaatissa. Tämä onnistuu ”Lähetystiedot” -taulukon Liite-sarakkeesta, johon (uusille verkkolaskuille) PDF-kuvakkeen viereen on tullut uusi XML-kuvake, jota klikkaamalla aineiston voi ladata.
 • Suomessa otetaan Schematron-tarkistus käyttöön syksyllä verkkolaskujen sisällön validoinnissa, jonka jälkeen erityisesti julkishallinto ei välttämättä ota laskuja vastaan, jos niiden sisältö ei ole sääntöjen mukaista. Laskupiste on jo nyt hyvin pitkälle Schematron-tarkistuksen mukainen, mutta viimeistelyt tehdään vasta, kun Schematron-tarkistuksen määrittely on täysin valmis.
 • Jos verkkolaskun lähetys epäonnistuu operaattoriverkossa, tuodaan siitä tieto ”Lähetystiedot” -taulukkoon, josta virheilmoitus on ladattavissa XML-muodossa. Tämän lisäksi virheestä lähetetään tieto pääkäyttäjän sähköpostiosoitteeseen.
 • Aiemmin verkkolaskuja pystyi lähettämään vain Verkkolaskuosoitteistosta löytyneisiin osoitteisiin. Jatkossa, jos osoitetta ei löydy osoitteistosta, kerrotaan tästä käyttäjälle, mutta verkkolaskun lähetys on kuitenkin mahdollista. Jos käyttäjä on varma, että osoite on oikea, niin verkkolaskun voi lähettää. Kannattaa selvittää, että osoite on varmasti oikea, sillä lähetys maksaa, vaikka verkkolaskua ei lopulta voitaisikaan toimittaa perille.
 • Huomaa, että jos teet normaaleja ALV:n sisältäviä myyntilaskuja, tulee yrityksellesi määrittää ALV-numero. Yrityksesi tulee tällöin olla rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi. ALV-numeron saat määritettyä yrityksellesi palvelussa kohdasta ”Omat tiedot” – ”Laskutustiedot” – ”ALV-numero”.

Muut uudet ominaisuudet

 • Kuitille on mahdollista merkitä maksutapa ”käteinen” / ”kortti”. Oletuksena on ”kortti”, joka tarkoittaa kaikkia muita maksutapoja paitsi käteistä. Maksutapa näytetään kuittisivulla sekä ”Kuitit” -listauksessa.
 • Tarjouksesta voi luoda useita laskuja myös euromääräisellä jaolla, aiemman prosenttikohtaisen jaon lisäksi. Kiitokset Emilille hyvästä kehitysideasta!
 • Mahdollisuus vahvistaa useita laskuluonnoksia kerralla suoraan Myyntireskontra-sivulta
  • Jos laskuluonnoksen päivämäärä on menneisyydessä, vahvistustoiminnon yhteydessä laskun päivämääräksi asetetaan kuluva päivä ja laskun eräpäivää siirretään sen mukaisesti.
  • Vahvistuksen jälkeen laskun tilaksi tulee ”Avoin”, jonka jälkeen useita laskuja on mahdollista lähettää kerralla sähköpostitse tai verkkolaskuina
  • Toiminto on Pro-tason ominaisuus
 • Mahdollisuus lähettää useita (maksimissaan 10) avoimia laskuja kerralla suoraan Myyntireskontra-sivulta. Kiitokset Paavolle hyvästä kehitysideasta!
  • Asiakkaalle voi määrittää oletuslaskutustavan, jota käytetään, jos se on vain mahdollista
  • Toiminnon kautta voi lähettää ainoastaan sähköposteja sekä verkkolaskuja. Jos asiakkaalle on määritetty laskutusosoite ja toimitustavaksi kirje, ei ko. laskua lähetetä muiden mukana.
  • Lähetettävää sähköpostia ei pääse muokkaamaan, vaan sähköpostipohjana käytetään joko käyttäjän itselleen tallentamaa tai, jos käyttäjä ei ole tällaista tallentanut, järjestelmän oletus sähköpostipohjaa.
  • Ainoastaan avoimia laskuja voi lähettää. Kun avoimet laskut lähetetään, muutetaan niiden tila automaattisesti laskutetuksi
  • Jos käyttäjällä on maksuvalvonta käytössä, lähetetään laskut samalla myös maksuvalvontaan
  • Toiminto on Pro-tason ominaisuus
 • Toistuvalle laskulle lisätty aritmetiikkaa tageihin. Kiitokset Lasselle hyvästä kehitysideasta!
  • Lisätty + ja – operaatiot count, month ja year tageille
  • Esimerkkejä
   • {count+1} korvataan ensimmäisen toistuvan laskun yhteydessä luvulla 2
   • {month+1} korvataan tammikuussa arvolla 2 eli helmikuu
   • {month-1} korvataan tammikuussa arvolla 12 eli joulukuu
   • {year+1} korvataan vuonna 2020 arvolla 2021
 • Tositelistauksesta voi ladata useita tositteita kerralla, pakattuna zip-tiedostoon
 • Tuotteelle voi lisätä muistutuksia sekä kommentteja, kuten asiakkaille ja laskuille yms.

Muutokset

 • Jos asiakkaan Y-tunnus oli määritetty ALV-numero -muodossa, ei verkkolaskun lähetys onnistunut. Jatkossa Y-tunnus muutetaan automaattisesti oikeaan muotoon verkkolaskun lähetyksen yhteydessä.
 • Laskulla ei jatkossa näytetä enää ”Asiakkaan Y-tunnus” -kenttää, jos lasku lähetetään henkilöasiakkaalle
 • Tositteita voi poistaa useita kerralla valitsemalla tositelistauksessa ”Toiminnot” – ”Valitse useita” – valitsemalla halutut ja lopuksi valitsemalla ”Poista”
 • Verkkolaskuoperaattorin vaihdon jälkeen, verkkolaskuille ei tehdä enää lähetyksen duplikaattitarkastusta, eli verkkolaskun voi nyt lähettää useamman kerran peräkkäin. Aiemmin tämä on vaatinut duplikaattitarkastuksen poiston asetuksista, mutta jatkossa ko. asetusta ei ole enää olemassa.
 • Jos olet ottanut ostolaskut käyttöösi, niin tällöin ”Omat tiedot” – ”Laskutustiedot” -sivulla näytetään Verkkolaskuosoite- sekä Verkkolaskuoperaattori-tiedot, jotka sinun tulee toimittaa laskuttajillesi, jotta he voivat lähettää verkkolaskuja yrityksellesi.
 • Järjestelmäviestit on jatkossa näkyvissä 5 – 15 sekuntia riippuen viestin pituudesta.

Bugikorjaukset

 • Jos tarjouksesta loi osalaskun, jokaiselle osalaskulle lisättiin samat tuotemäärät, jolloin varastoseuranta meni sekaisin
  • Osalasku luotiin aiemmin pienentämällä laskurivien yksikköhintoja osien suhteessa, mutta jatkossa se luodaan pienentämällä laskurivien yksikkömääriä samassa suhteessa. Tällöin osalaskujen tuotteiden yhteenlaskettu määrä vastaa tarjouksen tuotteiden määrää ja tällöin varastonseuranta pysyy ajan tasalla. Samalla myös osalaskuilla näytettävä tuotteen yksikköhinta pysyy oikeana.
  • Tilattu kokonaismäärä lisätään jokaisen laskurivin tarkenne-kenttään, jolloin se tulostuu laskulle nimikkeen perään
 • Kun oli luomassa muistutusta, joissain tapauksissa päivämäärävalinnan kalenteri latautui ikkunan alle, eikä sitä voinut käyttää. Kiitokset Mikolle ongelman raportoinnista!
 • Jos yritti lisätä liian suurta liitetiedostoa, näytettiin virheilmoitus ”Maksimi tiedoston koko on {maxSize}”. Jatkossa virheen perässä näytetään tiedoston maksimikoko.
 • Pro-tasolla, jos useampi käyttäjä loi laskua samaan aikaan, ei laskun luonti toiminut kaikilla, päällekkäisen laskunumeron takia. Jatkossa, jos toinen käyttäjä on jo kerennyt luoda laskun samalla laskunumerolla, kerrotaan tästä käyttäjälle ja muutetaan laskunumero ja viitenumero automaattisesti, jonka jälkeen käyttäjä voi tallentaa oman laskunsa. Kiitokset Mikolle ongelman raportoinnista!
 • Tarjouksesta luotuja osalaskuja ei ollut mahdollista lähettää maksuvalvontaan. Tarjouksesta luodun yksittäisen laskun lähettäminen toimi normaalisti.
 • Laskun tulostaminen ei onnistunut, ainakaan helposti, kaikilla kännyköillä, koska sitä varten avattiin oma alavalikko, joka ei aina toiminut kunnolla mobiilikäytössä. Jatkossa kaikki tulostustoiminnot näkyvät kännyköillä samassa valikossa.
 • Jos kuitin maksupäivän oli merkinnyt tulevaisuuteen, ei kuittia ollut mahdollista enää muokata tämän jälkeen.
 • Jos loi laskua rahtikirjasta asiakkaalle, jolle oli määritetty kiinteä alennusprosentti, ei yhteenlaskettua alennusta näytetty aluksi laskun luonti-ikkunassa. Vasta kun jotain riviä muokkasi, niin tämän jälkeen yhteenlaskettu alennus näytettiin. Myöskään alv-erittelyä ei näytetty saman tien. Jos laskun tallensi muokkaamatta laskurivejä, lasku tallentui oikein alennusten kera.

Markus Kettunen / Laskupiste / 30. maaliskuuta 2020

LASKUTUSOHJELMAN VERSIO 8.1.0

Palveluun on tehty laajempi versiopäivitys uuden 8.1.0 version myötä. Isoimpana uutena ominaisuutena on yhteistyössä Netbox Finlandin kanssa toteutettu Ostolaskut-osio. Sen lisäksi olemme mm. helpottaneet kirjanpitäjän kutsumista palveluun sekä lisänneet useita muita uusia ominaisuuksia ja muutoksia, joista lisää alla.

Ostolaskut

 • Ostolaskujen ensimmäinen vaihe on toteutettu käyttämällä Netbox Finlandin NetFrame -ohjelmistokomponenttia, jonka avulla asiakkaalle saapuneet laskut voidaan näyttää Laskupisteessä suoraan Netboxin järjestelmästä.
  • Toteutimme käyttäjäkyselyn ennen toteutusta, jonka mukaan ostolaskujen vastaanotto verkkolaskuna sekä ostolaskujen maksaminen omassa verkkopankissa virtuaaliviivakoodin avulla nousivat selvästi tärkeimmiksi ominaisuuksiksi. NetFrame tarjoaa nämä molemmat ja sen avulla saimme ostolaskut mukaan palveluumme huomattavasti nopeutetulla aikataululla.
  • Saapuneet verkkolaskut tallennetaan myös Laskupisteen ympäristöön, joka mahdollistaa mm. ostolaskujen hyväksynnän toteuttamisen myöhemmin tänä vuonna
 • Ostolaskuihin voi lisätä kommentin ja siltä voi kopioida virtuaaliviivakoodin, jonka avulla maksaminen omassa verkkopankissa on huomattavasti nopeampaa.
 • Ostolaskut veloitetaan omasta kukkarosta oman käyttötason mukaisilla hinnoilla. Käyttäjäkyselyn ohjaamana pienensimme suunniteltuja maksuja 0,1 € / kpl jokaisella käyttötasolla. Pro-tasolla verkkolaskun vastaanotto maksaa 0,49 € / kpl, Standard-tasolla 0,59 € / kpl ja Basic-tasolla tai jos aktiivista käyttäjäsopimusta ei ole 0,69 € / kpl.
  • Vaikka kukkaro menisi miinukselle, ei ostolaskujen vastaanottoa lopeteta, vaan uudet ostolaskut kasvattavat miinussaldoa. Jos kukkaron saldo on miinuksella, ei ostolaskuja pääse näkemään, ennen kuin on siirtänyt tarpeeksi rahaa kukkaroon.
  • Jos kukkaron saldo menee miinukselle, lähetetään tästä joka päivä muistutus yrityksen pääkäyttäjän sähköpostiosoitteeseen, kunnes tilanne on korjattu. Jos kukkaroa ei saada plussalle kuukauden aikana, lähetämme laskun, jolla saadaan negatiivinen saldo kuitattua. Tästä veloitamme 10 euron laskutuslisän.
 • Ottaessasi ostolaskut käyttöön saat oman verkkolaskuosoitteen muodossa 0037 + Y-tunnus ilman väliviivaa, eli esim. 003729361387
  • Välittäjätunnus on 003726044706 (Netbox Finland Oy)

Muita uusia ominaisuuksia ja muutoksia

 • Parannettu tuotehakua laskun, tarjouksen yms. luonnissa
  • Jatkossa tuotteita voi hakea kirjoittamalla myös osan tuoteryhmän nimestä, jolloin näytetään myös kaikki siihen liittyvät tuotteet
  • Jos haluaa hakea tuoteryhmän sisällä olevia tuotteita voi tuoteryhmän nimen jälkeen lisätä välilyönnin, jonka jälkeen kirjoitetulla tekstillä haetaan tuoteryhmän sisältä
   • Esim. jos on tuoteryhmä ”Terveys” ja kirjoittaa ”terv aloe”, haetaan ”Terveys”-ryhmän alta kaikki ”aloe” -tekstin sisältävät tuotteet
 • Mahdollisuus kutsua kirjanpitäjä
  • Jos kirjanpitäjäsi ei vielä ole Laskupisteen käyttäjä niin, kun hän rekisteröityy sähköpostissa saamansa linkin kautta, annetaan hänelle automaattisesti oikeudet yrityksesi laskutustietoihin.
  • Jos hän on jo Laskupisteen käyttäjä, voi hän syöttää saamansa kutsukoodin palvelussa, jolloin hänelle annetaan oikeudet yrityksesi laskutustietoihin.
  • Ilmainen kirjanpitäjälle, kts. lisätietoa.
 • Tositteille voi jatkossa lisätä ALV-erittelyn. Ko. toiminto toimii aluksi selainkäyttöliittymän kautta, mutta tuomme sen pikapuolin myös mobiilisovellukseen.
 • Kun tarjouksen pilkkoo useaksi laskuksi, voi jatkossa valita jäävätkö luotavat laskut luonnoksiksi vaiko avoimiksi. Aiemmin ne jäivät avoimiksi, jolloin niihin kiinnitettiin automaattisesti laskun numero ja viitenumero. Jos laskut luo luonnoksina, niin tällöin ko. tiedot kiinnittyvät laskulle vasta laskutettaessa. Kiitokset Emilille hyvästä kehitysideasta!
 • Tositteet eivät kuuluneet ilmaisjakson piiriin, vaan niistä perittiin maksu myös sen aikana. Jatkossa ne ovat ilmaisia ilmaisjakson (rekisteröitymisestä seuraava kuukausi) ajan.
 • Jatkossa muistutuksen ja kommentin poisto varmistetaan samaan tapaan kuin muidenkin käsitteiden poisto.
 • Jos koittaa ladata poistettua laskua tai tarjousta sähköpostilinkistä, annetaan jatkossa ilmoitus ettei ko. liitettä löydy palvelusta ja kehoitetaan olemaan yhteydessä liitteen lähettäjään. Aiemmin näytettiin vain tyhjä valkoinen sivu.
 • Listoissa (paitsi raporteissa), joissa näytetään alle 10 riviä, ei jatkossa näytetä sivutustietoja, sillä ne ovat tällöin turhia, koska sivua tai sivun pituutta ei voi tällöin vaihtaa.
 • Tarjoukselle lisätty ”Sisäinen viite” -tieto, jota voi käyttää hyväksi, esim. jos tekee tarjouspohjia valmiiksi järjestelmään, jolloin oikean löytää helpommin, kun on kopioimassa sitä oikealle asiakkaalle tarjousta varten. Kiitokset Micolle hyvästä kehitysideasta!
 • Tiettyjen taulukoiden (Myyntireskontra, Laskut, Toistuvat laskut, Tarjoukset ja Rahtikirjat) tila-haku ei muistanut valintaa, kun taulukkosivulta poistuttiin ja tultiin takaisin. Jatkossa valinta pysyy tallessa kunnes päivittää sivun tai kirjautuu ulos.
 • Laskun kopiointi uudeksi kopioi jatkossa myös laskun päivämäärän sekä eräpäivän, jos ne ovat kummatkin tulevaisuudessa.
 • Tarjouksesta voi jatkossa (laskun lisäksi) luoda myös kuitin
 • Kuitti- ja laskusivulta voi jatkossa avata suoraan tarjouksen, jos lasku/kuitti on luotu tarjouksesta. Tämä onnistuu ”Lisätoiminnot”-valinnan kautta.
  • Jos lasku on luotu useasta tarjouksesta (= koontilasku), laskusivulta voi avata kaikki nämä tarjoukset
 • Tuotesivulla olevan ostoraportin alla näytetään jatkossa kokonaishinta yhteenlaskettuna, kuten asiakassivulla
 • Mahdollisuus kopioida kokonaisia lasku- ja tarjousrivejä
 • Toistuvien laskujen listaukseen on tuotu uusi ”Statistiikka” -painike, jota klikkaamalla saa auki niihin liittyvää tilastotietoa, kuten kuinka monen euron arvosta uusia laskuja tullaan luomaan kuluvan kuukauden aikana sekä seuraavien 30 pv aikana. Tämän lisäksi näytetään kuinka monta laskua toistuvista laskuista on luotu edellisten 30pv aikana sekä prosentuaalinen vertaus jaksoa edeltäneisiin 30 päivään.
 • Toistuvien laskujen listaukseen lisätty uusi sarake, jossa näytetään onko laskun automaattinen lähetys toiminnassa
 • Jos viiteaineistossa oli viitteettömiä laskuja, ei niitä näytetty ollenkaan ”Viiteaineiston tuonti” -sivulla. Jatkossa ne näytetään ”Näitä viitemaksuaineistoa vastaavia laskuja ei löytynyt Laskupisteestä” taulukossa. Kiitokset Tarjalle hyvästä muutosehdotuksesta! Toiminto ei toimi välttämättä kaikkien pankkien aineistoilla. Jos näin on, niin olkaa meihin yhteydessä.

Bugikorjaukset

 • Jos palvelussa oli useita saman nimisiä, mutta eri tuotenumeron sisältäviä tuotteita ja yritti tuoda csv-tiedoston kautta lisää saman nimisiä, mutta eri tuotenumeron sisältäviä tuotteita, palvelu antoi virheen saman nimisistä tuotteista eikä tuonti onnistunut. Jatkossa, jos olemassa olevalle tuotteelle on määritetty tuotenumero, tehdään tarkistus tuotenumeron eikä nimen perusteella. Tämä aiheuttaa sen, että tuotenumeroa ei ole mahdollista päivittää massa-ajona. Jos tuotenumeron muuttaa, siitä luodaan uusi tuote palveluun.
 • Jos laskusta loi toisen (tai useamman) maksumuistutuksen, ei ensimmäiselle maksumuistutukselle laskettua viivästyskorkoa laskettu enää automaattisesti uudelleen, vaan tämä piti laskea käsin. Jatkossa viivästyskorko lasketaan aina uudelleen, kun ollaan lähettämässä maksumuistutusta.
 • Pikalinkeissä oli ”Lisää asiakas” kahteen kertaan, joista alempi oli oikeasti linkki tuotteen lisäykseen. Kiitokset Mikalle ongelman raportoinnista!
 • Jos yritti vaihtaa salasanaa, siten että se sisälsi osia nimestä tai käyttäjätunnuksesta, ei salasanan asettaminen onnistunut eikä tästä annettu tarkkaa virheilmoitusta. Jatkosta tästä annetaan selkeä virheilmoitus.
 • Jos oli vaihtanut sähköpostien lähetysosoitteen nimen sisältämään muita kuin ASCII-merkkejä, muutama pienempi sähköpostipalvelin ei suostunut ottamaan sähköpostia vastaan. Jatkossa nimi enkoodataan siten, että se menee läpi kaikilla sähköpostipalvelimilla. Kiitokset Paavolle ongelman raportoinnista!
 • Jos oli vaihtanut sähköpostien lähetysosoitteen, ei lähetyksessä käytettyä nimeä voinut muokata tämän jälkeen vaihtamatta myös sähköpostiosoitetta.
 • Jos asiakkaalla oli pitkä nimi, vei se mobiililaitteilla suhteettoman suuren tilan reskontra yms. taulukoissa muihin sarakkeisiin verrattuna. Jatkossa pienillä näytöillä, pitkää nimeä ei näytetä kokonaisuudessaan.
 • Tositelistauksessa ei näytetty tositteen lisääjän nimeä pääkäyttäjälle / kirjanpitäjälle

Markus Kettunen / Laskupiste / 15. helmikuuta 2020

LASKUTUSOHJELMAN VERSIO 8.0.0

Suurin versiopäivitys sitten maaliskuun 7 version sai tänään päivänvalonsa. Isoimpina uusina ominaisuuksina ovat täysin uudet Menot- ja Dokumentit -osiot. Näiden lisäksi uusi versio sisältää liudan muita isompia ja pienempiä uusia ominaisuuksia, muutoksia sekä bugikorjauksia, joista lisää alempana.

Uuden version päälle olemme kehittäneet myös uuden mobiilisovelluksen tositteiden skannaukseen ja dokumenttien jakamiseen iOS ja Android -alustoille. Sovellus odottaa tällä hetkellä julkaisua ko. alustojen sovelluskaupoissa. Kun saamme ne julkaistua, viestimme niistä eri kanavissa, kuten täällä blogissa sekä Facebookissa, jota kannattaa käydä tykkäämässä, jotta näkee julkaisumme myös siellä.

Uudet ominaisuudet

 • Uusi Menot-osio
  • Alkuvaiheessa ko. osiossa voi lisätä tositteita sekä hallinnoida kululajeja sekä maksutapoja
  • Mobiilisovellus on tulossa iOS ja Android -alustoille
   • Mobiilisovelluksen kautta voi skannata tositteita ja tallentaa ne pilveen talteen. Jos kirjanpitäjäsi käyttää myös Laskupistettä, voit valtuuttaa hänet näkemään tositteesi ja lataamaan ne palvelusta.
  • Tositteet ovat käytettävissä kaikilla käyttötasoilla (Basic, Standard, Pro) käyttötasoon perustuvaa tositekohtaista maksua vastaan. Lisätietoa hinnastosta. Huom! Maksu peritään automaattisesti kukkarosta tositteen luonnin yhteydessä. Jos kukkarossa ei ole tarpeeksi rahaa, tositteen luonti ei ole mahdollista ja pyydetään lisäämään raha kukkaroon.
  • Jatkossa Menot-osioon on tulossa mm. ostolaskut
 • Uusi Dokumentit-osio
  • Selainkäyttöliittymän kautta voi lisätä dokumentteja ja hallinnoida dokumenttikategorioita
  • Tulevan mobiilisovelluksen kautta on mahdollista avata tallennettuja dokumentteja
  • Dokumentit-osio on Pro-tason ominaisuus. Jos et ole vielä testannut Pro-tasoa, voit testata sitä kuukauden ilmaiseksi.
  • Huomaa, että vanhat Pro-tason alikäyttäjät eivät näe uusia osioita, ennen kuin heille annetaan oikeus kohdasta ”Omat tiedot” – ”Käyttäjien hallinta”.
 • Mahdollisuus määrittää asiakkaalle toivottu oletuslaskutustapa
  • Kun päätellään toivottua tapaa, valitaan aina toivottu laskutustapa, jos se on vain mahdollinen ko. asiakkaalla
 • Mahdollisuus tallentaa tuotteelle uusi hinta tuoteriviltä, kun tuotteen yksikköhintaa ollaan muokkaamassa
 • Uusi asetus, jolla voi määrittää tuotehauissa, näytetäänkö tuotteen nimen perässä myynti- vaiko ostohinta. Myyntihinta on oletuksena ja sitä kannattaa käyttää esim. jos on useita saman nimisiä, mutta eri hintaisia tuotteita. Ostohintaa (tuotteelle lisättävä oletusostohinta, alv 0%) kannattaa taas käyttää, esim. kun luo tarjousta (tai laskua) ja haluaa nähdä katteen saman tien. Kiitokset Antille hyvästä kehitysideasta!
 • Uusi asetus, jolla voi määrittää, että tuotepoiminnoissa (esim. laskua luodessa) näytetään tuotteen nimen ja mahdollisen tuotenumeron lisäksi myös muita tuotteen tietoja toisella rivillä. Näitä ovat osto- ja myyntihinta sekä varastosaldo.
 • Vasemmasta menusta voi jatkossa halutessaan piilottaa osioita, joita ei käytä. Tämä onnistuu menun yläosassa olevasta kuvakkeesta. Asetukset tallentuvat selaimeen, jolloin on mahdollista tehdä eri asetukset esim. tietokoneelle ja kännykälle. Tämä toimii hyvin erityisesti silloin, kun palvelua käyttää pääsääntöisesti tietokoneella ja kännykällä tekee vain joitain tiettyjä asioita, eikä halua että kaikki osiot näkyvät kännykällä.
 • Tuotetietojen päivitys csv-tiedostosta
  • Aiemmin csv-tiedoston kautta pystyi ainoastaan lisäämään uusia tuotteita, mutta jatkossa niitä voi myös päivittää. Päivitys kohdistetaan ensisijaisesti järjestelmän tuote-id:n mukaisesti, mutta jos tätä ei ole mukana csv-tiedostossa, niin tällöin tuotenumeron tai jos sitä ei ole annettu, niin tuotteen nimen mukaan. Ko. toiminnon avulla on mahdollista päivittää esim. tukkurin toimittamien tuotelistojen hinnat tai jos haluaa päivittää tuotteiden tietoja keskitetysti Excelissä, jonka jälkeen tiedot voi tuoda takaisin palveluun.
 • Tuotteet-sivun listaukseen on lisätty luontipäivä-sarake, jonka mukaan tuotteita on mahdollista järjestää
 • Lisätty uusi raportti tuoteryhmäkohtaisesta myynnistä. Uusi raportti löytyy kohdasta ”Raportit” – ”Tuotteet” – ”Myynti tuoteryhmittäin”
  • Jos tuoteryhmästä on myyty raportin aikavälillä eri yksikköjä sisältäviä tuotteita, niin tällöin (yksikköjen) määrää ei näytetä ja yksikkönä on ”päällekkäinen”. Summat näytetään kuitenkin normaalisti.
  • Nimikkeet, eli suoraan laskulle kirjoitetut ”tuotteet”, eivät kuulu mihinkään tuoteryhmään ja ne näytetään kootusti ”Ei tuoteryhmää” nimisellä rivillä.
 • Lisätty suodatustoiminto toistuvien laskujen listaukseen. Oletuksena listalla näytetään Aktiiviset. Muut valinnat ovat Päättyneet sekä Kaikki. Kiitokset Lasselle hyvästä kehitysideasta!
 • Tilitoimisto voi asetuksissaan (”Omat tiedot” – ”Asetukset” – ”Tilitoimisto”) määrittää, että heidän asiakkaidensa (joilta on saatu valtuutus) raportit lähetetään heidän määrittämiin sähköpostiosoitteisiin automaattisesti kuukausittain.
 • Myyntisaatavat-raportin Excel-versioon lisätty alv-erittely, samaan tapaan kuin Kokonaismyynti-raportissa. Jos myyntisaatava sisältää huomautuskuluja tai viivästyskorkoa, näytetään nämä Alv 0% -kannan alla. Jos myyntisaatavasta on osa maksettu ja jos se sisältää laskurivejä eri alv-kannoilla, jokaiselle alv-kannalle lasketaan suhteellinen osuus jäljellä olevasta myyntisaatavasta.

Muutokset

 • Jatkossa sähköpostin lähetysosoitteena on oletuksena laskutuspalvelu@laskupiste.fi aiemman info@laskupiste.fi osoitteen sijaan. Ko. muutosta on testattu jo pidempään ja nyt uusi osoite otetaan oletuksena käyttöön, sillä sen avulla sähköpostit eivät päädy yhtä helposti vastaanottajan roskapostikansioon. Halutessaan lähetysosoitteen voi muuttaa vanhaksi palvelussa kohdasta ”Omat tiedot” – ”Käyttötiedot” – ”Sähköpostien lähetysosoite” – ”Vaihda”.
 • Verkkolaskun hinta määräytyy jatkossa käyttötason mukaan. Basic-tasolla, tai jos käyttötaso ei ole voimassa, hinta on 0,79 € / kpl. Standard-tasolla 0,69 € / kpl ja Pro-tasolla 0,59 € / kpl.
 • Matkakulut-osio nimetty Ajopäiväkirjaksi ja samalla Ajopäiväkirja-raportti siirretty Raportit-osiosta ajokirjausten yhteyteen omalle välilehdelleen. Kaikki käyttäjät eivät löytäneet ajopäiväkirjaa Raportit-osiosta, jonka takia toimme sen ajokirjausten yhteyteen. Samassa yhteydessä vasemman menun järjestystä on muokattu hieman muutenkin.
 • Rahtikirjat-listaukseen haetaan jatkossa oletuksena laskuttamattomat rahtikirjat. Laskutetut ja kaikki rahtikirjat voi hakea listauksen yläpuolella olevasta valintalistasta.
 • Jos hyväksytystä tarjouksesta loi laskun, niin uuden laskun päiväksi tuli tarjouksen hyväksymispäivä. Jatkossa laskun päiväksi tulee laskun luontipäivä. Kiitokset Samille hyvästä muutosehdotuksesta!
 • Lisätty tuki Nordean kuluttajaverkkopankista saatavalle ruotsinkieliselle viiteaineistolle. Kiitokset Emilille aineiston toimittamisesta!
 • Automaattisen kuukausiraportin sähköpostin otsikossa näytetty käyttäjän nimi on korvattu yrityksen nimellä
 • Internet Explorer -selaimella ei ole enää mahdollista kirjautua palveluun, sillä sitä ei tulisi enää käyttää missään tilanteessa. Myöskään Microsoft ei suosittele Internet Explorerin käyttöä http://fortune.com/2019/02/08/download-internet-explorer-11-end-of-life-microsoft-edge/. Internet Explorerin tilalla suosittelemme käyttämään Google Chrome selainta https://www.google.com/chrome/.

Bugikorjaukset

 • Tarjouksesta luotujen osalaskujen prosenttiosuuden määrittäminen oli hankalaa, kun kursori hyppi välillä kentästä toiseen
 • Jos toi asiakkaita, tuotteita tms. csv-tiedostosta, ei csv:n sisältöä ”trimmattu”. Eli jos esim. sähköpostiosoite sisälsi välilyönnin edessä tai perässä, tämä myös tallennettiin ja se aiheutti ongelmia sähköpostin lähetyksen yhteydessä. Jatkossa kaikki csv-tiedostoista tuotu tieto ”trimmataan”, eli poistetaan sen edessä ja/tai perässä olevat välilyönnit sekä jos tiedon keskellä on useampia välilyöntejä peräkkäin, korvataan ne yhdellä.
 • Jos laskutti rahtikirjan, rahtikirjan tila ei muuttunut laskutetuksi rahtikirjat-listauksessa, ennen kuin sivun latasi uudelleen. Jatkossa rahtikirjat-listaus päivittyy automaattisesti.
 • Tuotteiden tuonnissa, jos alv-prosentissa oli pilkku, se poistettiin, jolloin prosentti muuttui vääräksi (esim. 24,00 -> 2400). Jatkossa desimaalit vain poistetaan (eli 24,00 -> 24).
 • Jos loi itselle uuden käyttäjätilin, mutta ei käynyt varmistamassa uutta sähköpostiosoitetta, ei voinut kirjautua aiemmalla tunnuksella ennen kuin oli varmistanut uuden sähköpostiosoitteen. Jatkossa virhesivulla voi kirjautua ulos, jonka jälkeen on mahdollista kirjautua toisella tunnuksella.
 • Hyvityslaskua eikä laskua, josta se on luotu, näytetty Suoritukset-raportilla, vaikka ne oli merkitty automaattisesti maksetuiksi. Jatkossa ne näytetään myös Suoritukset-raportilla.
 • Jos oli vaihtanut lähetysosoitteeksi laskutuspalvelu@laskupiste.fi, niin tällöin se näkyi lähettäjänä ja myös vastaukset ohjautuivat sille. Sen lisäksi sähköpostin footerissa ei näytetty kenelle pitäisi vastata. Jatkossa laskutuspalvelu@laskupiste.fi osoite toimii näiden osalta samoin kuin info@laskupiste.fi.
 • Jos asiakkaan sähköpostiosoitteen edessä tai perässä oli välilyönti, ei asiakasta pystynyt tallentamaan. Jatkossa ko. välilyönnit poistetaan automaattisesti.
 • Kuitin summaa muokatessa, siihen liitettiin uusi suoritus, jolloin Suoritukset-raportissa ko. kuitti näkyi kahdella rivillä, joiden yhteenlaskettu summa vastasi muokatun kuitin summaa. Jatkossa kuitin suoritusta muokataan samalla, jos kuitin summaa muokataan. Tällöin Suoritukset-raportilla kuittia vastaa aina vain yksi rivi. Kiitokset Juholle ongelman esiintuomisesta! Jos sinulla on kuitti, joka näkyy väärin Suoritukset-raportilla, avaa kuitin muokkaus-ikkuna ja paina Tallenna, jonka jälkeen kuitin tiedot korjataan automaattisesti.
 • Jos laskulle lisäsi osasuorituksen, joka merkitsi laskun automaattisesti maksetuksi, laskun maksupäiväksi tuli nykyinen päivä eikä viimeisen osasuorituksen päivä. Kiitokset Tarjalle ongelman raportoinnista!

Lisätietoa päivityksestä

 • Päivitimme uuden version yhteydessä asioita myös ”konepellin alla” eli päivitimme käyttämämme käyttöliittymäkirjastomme sekä taustapalvelun käyttämät ohjelmistokirjastot. Tämän avulla saimme entistä parempaa suorituskykyä sekä käyttöliittymä-, että taustapalvelukerroksille ja samalla pysymme kehityksen kärjessä.

Vaikka olemme testanneet uutta versiota kattavasti, päivityksen koosta johtuen, ohjelmaan on voinut jäädä bugeja, jotka löytyvät vasta aktiivisessa käytössä. Tämän takia toivommekin, että ilmoitatte meille osoitteeseen support@laskupiste.fi, jos jokin toiminto ei toimi tai sen käytössä on jotain ongelmaa. Myös tieto siitä, jos jokin ei toimi kuten ennen, auttaa meitä korjaamaan mahdolliset puutteet. Myös kehitysideoita otamme mielellämme vastaan, kuten aina 🙂