Palveluun on tehty laajempi versiopäivitys uuden 13.2.0 version myötä. Uudessa versiossa on paljon uusia ominaisuuksia, mm. uusi raportointityökalun myynti-raportti, verkkolaskuina saapuneiden ostolaskujen muokkaus sekä parannuksia tuotekokonaisuuksiin ja toimitusosoitteisiin. Näistä ja muista muutoksista löydät lisätietoa alta.

Uusista ominaisuuksista useampi on toteutettu sponsorointimallimme mukaisesti, eli maksamalla osan kehitystyöstä, voit olla mukana määrittelemässä uusia ominaisuuksia ja mahdollistat kehityksen huomattavasti normaalia kehityspyyntöä nopeammin. Lisätietoa sponsorointimallistamme.

Uudet ominaisuudet

 • Verkkolaskuina saapuneiden ostolaskujen muokkaus
  •  Aiemmin, jos ostolaskun riveiltä laskettu summa täsmäsi verkkolaskun laskukohtaisiin summatietoihin, ei ostolaskua ollut mahdollista muokata
  • Jatkossa myös oikeat tiedot sisältäviä ostolaskuja on mahdollista muokata, koska tämä voi olla tarpeen mm. jos ostolasku sisältää kassa-alennuksen tai sille pitää lisätä hyvitys
  • Jos muokatuilta riveiltä lasketut summat eivät täsmää laskukohtaisten summatietojen kanssa, kysytään käyttäjältä haluaako hän päivittää laskukohtaiset summatiedot täsmäämään riveiltä laskettujen summien kanssa vai haluaako hän jatkaa rivitietojen muokkausta
  • Hyväksyttyä ostolaskua ei ole mahdollista muokata
   • Tarvittaessa hyväksytty ostolasku voidaan ensin merkitä maksetuksi, jonka jälkeen se on mahdollista muuttaa takaisin tilaan Avoin. Tämän jälkeen se on taas muokattavissa ja tarvitsee uuden hyväksynnän ennen maksua.
 • Uusi Myynti-raportti raportointityökaluun
  • Raportin avulla voi hakea myynnit myyjittäin valitulla aikavälillä
  • Laskulle tulee olla asetettuna myyjä, jotta haku toimii myyjittäin
   • Asetuksista voi valita, että (uusille) laskuille lisätään kirjautunut käyttäjä automaattisesti myyjäksi
  • Raportti avautuu Excelissä, kuten muutkin raportointityökalun raportit
 • Laskulle oma sarake yksikölle
  • Oletuksena määrä ja siihen liittyvä yksikkö näytetään laskulla yhdessä Määrä-sarakkeessa
  • Jatkossa asetuksissa voi määrittää, halutaanko nämä omiin sarakkeisiinsa
   • Tämä on kätevää, jos myy esim. 1000 osan paketteja, esim. 1000 naulan laatikko. Tällöin yksikkönä voi olla esim. 1000 kpl ja jos asiakas on ostanut viisi laatikkoa, niin määränä on tällöin viisi.
  • Asetuksen voi määrittää palvelussa kohdasta Yleiset – Asetukset – Laskut – Lisää yksikkö omaan sarakkeeseen laskulle
   • Ko. asetus vaikuttaa myös kuitteihin, tarjouksiin sekä tilausvahvistuksiin
 • Toimitusasiakas asiakkaan toimitusosoitteeseen
  • Jos toimitusasiakkaan nimi eroaa asiakkaan nimestä, voidaan nimi määrittää ko. toimitusasiakas -kentässä
  • Tällöin se tulee näkymään eri paikoissa, joissa käytetään toimitusosoitetta
  • Lähetteellä käytetään asiakkaan nimen sijaan toimitusasiakkaan nimeä, jos se on määritetty
 • Toimitusosoite verkkolaskuaineistolle
  • Jos asiakkaalle on määritetty toimitusosoite, lisätään tämä jatkossa automaattisesti lähetettävän verkkolaskuaineiston DeliveryParty-osioon
 • Tuotekokonaisuuden saldo
  • Aiemmin tuotekokonaisuudella ei näytetty saldoa ollenkaan. Jatkossakaan sille ei voi määrittää omaa saldoa, vaan sen saldo määrittyy sen sisältämien tuotteiden perusteella. Tarkemmin sanoen saldo määrittyy tuotteen, jonka saldo menee nopeiten nollaan, perusteella.
   • Jos esim. tuotekokonaisuus sisältää viisi kappaletta tuotetta X ja tuotteen X varastosaldona on 20, niin tällöin tuotekokonaisuuden varastosaldo on neljä (20 / 5 = 4)
  • Tuotekokonaisuuden saldo näytetään mm. tuotelistauksessa sekä tarjouksen ja laskun luonnissa
 • Uudet asetukset työajanseurantaan, joilla voidaan määrittää oletusasiakas ja/tai oletustuote
  • Ko. asetukset vaikuttavat siihen, ovatko nämä automaattisesti valittuina uutta työkirjausta luotaessa
  • Ne voidaan määrittää sekä yritys että käyttäjäkohtaisissa asetuksissa
 • Pankkitilin saldon automaattinen päivitys Nordean tileille
  • Jos pankkiyhteysvaltuutuksessa on ollut valittuna saldokysely, Nordea luo saldon sisältävän tiedoston joka pankkipäivä ja Laskupiste käy sen jatkossa lukemassa ja päivittää pankkitilin saldoa sen mukaisesti.
  • Jos saldokyselyä ei ole ollut valittuna, olethan yhteydessä pankkiisi, jos haluat ottaa ko. toiminnon käyttöösi

Muutokset

 • Oletusasetuksiin päivitetty vuoden 2024 tuomat muutokset
  • Korkolain mukainen viivästyskorko (henkilöasiakkaat) 11,5 %
  • Korkolain mukainen viivästyskorko (yritysasiakkaat) 12,5 %
  • Oman auton kilometrikorvaus 0,57 €
  • Käyttöetuauton kilometrikorvaus 0,24 €
  • Perintälain mukainen maksumuistutus yritysperinnässä 12 €
  • Jos olette päivittäneet ko. asetuksia, teillä on käytössä yrityskohtaiset asetukset, jolloin teidän tulee päivittää asetuksianne tai poistaa ne (yllä olevien osalta), jolloin oletukset tulevat käyttöön
 • Jos ostolaskuja on yli 1000 kpl, jatkossa ostolaskulistauksessa näytetään kerralla vain valitun vuoden ostolaskut
 • Aiemmin tuotekokonaisuudelle määritetty hintatyyppi (dynaaminen tai kiinteä hinta) määritti, myös oletusostohinnan tyypin. Jatkossa oletusostohinnan hintatyypin voi määrittää erikseen.
  • Tällöin tuotekokonaisuudella voi esim. olla kiinteä hinta, mutta oletusostohinta voi olla dynaaminen, jolloin kate päivittyy automaattisesti oikeaksi, kun tuotekokonaisuuteen liittyvien tuotteiden oletusostohintoja päivitetään.
 • Jatkossa käyttäjätilin lukittumisesta lähetetään viesti myös yrityksen sähköpostiosoitteeseen eikä pelkästään pääkäyttäjän osoitteeseen
 • Laskupisteen lähettämien erääntyneiden laskujen maksaminen on aiempaa helpompaa
  • Aiemmin palvelun yläosassa kerrottiin erääntyneistä laskuista ja linkki ”Näytä ja maksa lasku” vei palvelun Kukkaro-sivulle, josta lasku piti erikseen avata. Jatkossa ko. linkin painaminen avaa laskun suoraan ja se on mahdollista maksaa aukeavan ikkunan ”Maksa lasku” -napilla
   • Ko. linkki näkyi aiemmin vain yrityksen pääkäyttäjälle, mutta jatkossa se näkyy niille, joilla on Kirjoitus-oikeus Tulot- tai Menot-osioon
 • Aiemmin Kukkaro-sivulle pääsivät vain käyttäjät, joilla oli Hallinnointi-oikeus Tulot-osioon. Jatkossa ko. sivulle pääsevät ne, joilla on Kirjoitus-oikeus Tulot- tai Menot-osioon, jotta myös alikäyttäjillä on mahdollista siirtää rahaa kukkaroon.
  • Samalla Kukkaro-sivun ”Maksamasi pankkimaksut” ja ”Laskut” osioiden paikat on vaihdettu keskenään, jotta laskut erottuvat selkeämmin

Bugikorjaukset

 • Toistuvalle laskulle ei saanut lisättyä uutta riviä muokkaus-ikkunassa vaan se toimi ainoastaan lisäys-ikkunassa
 • Tuotetta, jolle oli määritetty oma hinnasto, ei voinut kopioida
 • Käyttäjätilin poisto ei onnistunut
 • Standard-tasolle saattoi olla useampi kuin yksi aktiivinen käyttäjä, vaikka ko. tasolla saa olla vain yksi käyttäjä. Jatkossa alikäyttäjät eivät voi enää kirjautua palveluun, jos nykyinen käyttötaso ei ole joko Pro tai Ultra.
 • Myyntisaatavat (HTML) -raportilla muistutuskulut eivät näkyneet Summa-sarakkeissa vaan ainoastaan Myyntisaatava-sarakkeessa
  • Tämän takia summat saattoivat erota Excel-raportista, jossa muistutuskulut näkyivät oikein myös Summa-sarakkeissa. Kiitokset Tarjalle ongelman raportoinnista!
 • Ostotilausten haku tyypin mukaan ei toiminut
 • Toistuvan laskun luonnissa sähköpostin sisältö -kentän oletustekstissä näkyi tietyssä tapauksessa väärä {companyName} -tagi. Korjattu niin, että jatkossa näkyy oikea {name} -tagi. Kiitokset Joonakselle ongelman raportoinnista!
 • Jos ostolaskusta, jonka kuvaustekstissä oli & -merkki, loi tarjouksen ei tarjouksen tulostus onnistunut enää tämän jälkeen, ennen kuin poisti & -merkin tai lisäsi sen uudelleen
 • Säästöpankista haettu tiliote ei merkinnyt ostolaskua maksetuksi seuraavana päivänä vaan se merkittiin automatiikan perusteella maksetuksi kahden pankkipäivän kuluttua maksamisesta.
 • Asiakkaan, jolle oli tehty työkirjauksia, poisto aiheutti virheilmoituksen. Jatkossa ko. asiakasta ei ole mahdollista yrittää poistaa, ennen kuin työkirjaukset on ensin poistettu