Palveluamme kehitetään jatkuvasti käyttäjiltämme saamamme palautteen pohjalta, joista nostamme toiveita kehityslistallemme. Tällä hetkellä kehityksen suuntaviivat on lyöty lukkoon jo kohtuullisen pitkälle aikavälille, mutta varsinkin pienempiä muutoksia ja parannuksia, voi saada mukaan nopeallakin aikataululla. Myös bugit korjaamme nopealla aikataululla, yleisesti aina seuraavaan versioon.

Jos tarpeena on saada isompia uusia ominaisuuksia Laskupisteeseen, niin tällöin tarjoamamme sponsorointimalli on monesti sopivin ratkaisu. Sitä voidaan käyttää, kun ominaisuutta voivat käyttää myös muut käyttäjämme. Jos taas tarve on täysin yrityskohtainen, niin tällöin se voidaan monesti tehdä asiakaskohtaisena toteutuksena.

Sponsorointimalli

Sponsorointimalliamme voidaan käyttää silloin, kun kehitystyö tulee käyttöön myös muille palvelumme käyttäjille. Sen avulla voi saada joko jo kehityslistallamme olevan työn jonon kärkeen tai uuden, palvelua hyödyttävän toiminnallisuuden, toteutukseen nopealla aikataululla. Sponsorointimallissa tilaaja maksaa puolet kehitystyöstä ja toisen puolen otamme omaan piikkiimme. Annamme aina kiinteän hinnan toteutukselle, jolloin kustannukset eivät pääse yllättämään.

Asiakaskohtainen toteutus

Jos kehitystyötä ei voi käyttää kuin tilaaja, niin tällöin sponsorointimalli ei ole mahdollinen, mutta työ voidaan kuitenkin toteuttaa asiakaskohtaisena toteutuksena, jolloin asiakas maksaa työn kokonaisuudessaan. Tällainen työ voi olla esim. jonkin integraation toteuttaminen asiakkaan järjestelmän ja Laskupisteen välille.

Lisätietoja

Jos olet kiinnostunut jonkin ominaisuuden kehityksestä sponsorointimallimme mukaisesti tai tarvitsette teille räätälöidyn asiakaskohtaisen toteutuksen, niin olkaa yhteydessä myyntiimme sähköpostitse support@laskupiste.fi, chatin kautta tai puhelimitse +358 45 490 5000 ja teemme teille ohittamattoman tarjouksen. Huomaa, että monesti työ kestää huomattavasti lyhyemmän ajan kuin olisi kuvitellutkaan, joten kannattaa olla yhteydessä kun tulee tarvetta.

Sponsorointimallin mukaan kehitettyjä toimintoja

Ostotilaukset

Ostotilauksen voi luoda palvelussa samaan tapaan kuin laskun tai tarjouksen. Sen voi luoda toimittajalle, eli toimittaja-roolin omaavalle liikekumppanille. Ostotilauksen voi lähettää sähköpostitse tai tulostaa ja lähettää itse.

Ostotilauksilla käytetään tuotteille määritettyjä oletusostohintoja, jolloin ostotilausta tehdessä tilausriville haetaan tuotteelta oletusostohinta ja myyntihintaa käytetään vain, jos oletusostohintaa ei ole määritetty. Tilausriveillä näytetään automaattisesti myös kate, joka lasketaan tuotteelle määritetyn myyntihinnan sekä tilausrivin ostohinnan ja tuotteen yksikkökustannuksen avulla.

Järjestelmään verkkolaskuna saapunut ostolasku linkitetään automaattisesti tilausnumeron avulla ostotilaukseen. Jos ostolasku ei ole sisältänyt oikeaa tilausnumeroa, se on mahdollista linkittää käsin yhteen tai useampaan ostotilaukseen.

Ostotilaukset kehitettiin sponsorointimallin mukaisena kehityksenä, jolloin tilaaja sai sen palveluun huomattavasti luonnollista kehityspolkua nopeammin. Tilaaja sai myös olla mukana määrittelemässä toimintoa, jolla varmistettiin, että se vastaa tilaajan tarpeisiin. Kiinteän hinnan takia ei ollut pelkoa budjetin karkaamisesta käsistä.

”Hyvää ja joustavaa yhteistyötä. Hommat hoidettiin aikataulun mukaan ja kuten ne oltiin sovittu. Yhteydenpito prosessin aikana toimi ja saatiin sellanen lopputulos kuin haluttiin.”

Mika Natri / PRO Tuotteet Oy

Tilauspohjaisen myynnin parannukset

Tilaajan tarpeisiin vastaten Laskupisteeseen toteutettiin useita tilauspohjaiseen myyntiin liittyviä parannuksia. Näitä olivat mm. useat toistuvien laskujen parannukset, kuten tarkempi toistumisvälin määritys, mahdollisuus määrittää ensimmäinen toisto eripituiseksi kuin sitä seuraavat toistot sekä mahdollisuus estää seuraavan laskun luonti ennen kuin edellinen lasku on maksettu. Samalla paransimme CRM-ominaisuuksia tuomalla tiedon tilauksista (toistuvista laskuista) sekä osamaksuista asiakassivulle.

Tilaaja luo satoja laskuja kuukaudessa Laskupisteessä ja heillä on useita satoja aktiivisia tilauksia (toistuvia laskuja) palvelussa, joten olemme pyrkineet tuomaan mahdollisimman paljon automatiikkaa, jotta käsityö jää vähemmälle. Tilauspohjaisen myynnin parannuksista jäi tilaajan maksettavaksi reilun kolmen päivän kustannus. Samassa yhteydessä tilaajalle toteutettiin asiakaskohtaisena toteutuksena myös integraatio, jolla LeadDeskistä voidaan tuoda tilaukset Laskupisteeseen, siten että niiden perusteella luodaan asiakkaat, laskut sekä toistuvat laskut automaattisesti.

”Tilauspohjaisen myynnin parannukset ovat tuoneet Laskupisteeseen Bambukeitaalle välttämättömät ominaisuudet. Toimitusvälien tarkempi määritys sekä mahdollisuus estää seuraavan laskun luonti ennen kuin edellinen on maksettu, on vähentänyt ”ylimääräistä” käsityötä ja nopeuttanut laskujen organisointia. Toistuviin laskuihin voi myös kätevästi tehdä muutoksia asiakaskohtaisesti, esimerkiksi toimitusväliin, hintaan sekä tuotteisiin. Kaikki asiakkaan tarpeiden mukaisesti!”

”Toimeksianto sponsorointimallista sekä asiakaskohtaisesta toteutuksesta eteni vikkelästi aikataulujen mukaisesti. Lopputulos vastasi odotuksiamme täysin! Pystymme turvallisesti, muutamalla napin painalluksella, tuomaan satoja asiakkaita LeadDeskistä Laskupisteeseen. Laskupiste lukee integraatiotiedoston, jonka perusteella se luo uudet asiakkaat tai päivittää nykyasiakkaiden tiedot, sekä luo laskut ja toistuvat laskut automaattisesti. Bambukeitaan nykyisillä volyymeillä tämä parannus säästää noin 10-15 tuntia töitä viikossa.”

Koontilaskut

Koontilaskun voi luoda palvelussa useasta samalle asiakkaalle osoitetusta tarjouksesta. Tällöin jos asiakas tekee kuussa monta tilausta, voidaan näistä luoda vain yksi lasku, joka helpottaa sekä laskuttajan että maksajan työmäärää. Koontilaskuista on ollut paljon apua tilaajalle ja siihen menneestä päivän työstä jäi puolet tilaajan maksettavaksi.

”Koontilaskutus ominaisuus säästää meidän yrityksen laskutukseen käytettävää työaikaa erittäin paljon, saamme tehtyä kuukausittaiset laskut isosta määrästä tilausvahvistuksia muutamalla klikkauksella. Asiakkaat ovat myös tyytyväisiä kun saavat vain yhden laskun kuukaudessa joka on äärimmäisen selkeä.”

”Laskupisteen tarjoama sponsorointimalli oli selkeä ja kaikki sovittu piti täydellisesti paikkansa. Tässä mallissa kaikki osapuolet voittivat.”

Juho Anttila / Anttilan tila

Rahtikirjat-osio

Rahtikirjat osiossa voi luoda kotimaan tavarakuljetuksissa käytettävän SFS 5865 -standardin mukaisia rahtikirjoja. Niissä on mahdollista käyttää Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n tarjoaman rahtikirjanumeropalvelun mukaisia yritykselle yksilöityjä rahtikirjanumerosarjoja. Rahtikirjan voi luoda tarjouksesta ja siitä voi luoda laskun muutamalla klikkauksella. Rahtikirjat-osio on käytössä kaikille Pro-tason käyttäjillemme. Lue lisää rahtikirjat-osiosta.

Rahtikirjat-osio on toteutettu perheyritykselle, joka tuottaa tehtaallaan usean miljoonan euron liikevaihtoa. Ko. työn, joka sisälsi myös muita parannuksia rahtikirjojen lisäksi, pohjalta kehitettiin myös nykyinen sponsorointimallimme. Rahtikirjojen toteutuksesta tilaajan maksettavaksi jäi kuuden päivän kustannus.