Palveluun on tehty laajempi versiopäivitys uuden 10.1.0 version myötä. Uudessa versiossa isoimpana uutena ominaisuutena on uusi Taloushallinto-osio, jonne saa alkuvaiheessa näkymään yrityksen tiliotteet pankkiyhteyden kautta. Ostolaskuihin ja tositteisiin on tehty suuri määrä erilaisia muutoksia ja parannuksia. Ultra-tasolle, jota on mahdollista jatkossa testata viikon ajan ilmaiseksi, on luotu uusi raportointityökalu.

Uudet ominaisuudet

 • Uusi Taloushallinto-osio
  • Ensimmäisessä vaiheessa ko. osiossa näytetään tiliotteet, jos pankkiyhteys on otettu käyttöön ja Laskupiste on valtuutettu hakemaan tiliotteet (XML/CAMT053-muodossa) pankkiyhteyden kautta
  • Palvelun etusivulla näytetään pankkitilit ja jos niissä on tiliotteiden haku käytössä, näytetään myös viimeisin tilin saldo ja saldon päivämäärä
  • Vaatii Pro-tason sopimuksen
 • Lähetteelle voi lisätä oman viestikentän
  • Lähetteen viestikenttä tulee lisätä joko tarjoukselle tai laskulle, riippuen kummasta lähetteen luo
 • Henkilöasiakkaan tietoihin on lisätty uusi kenttä syntymävuodelle
 • Ostolaskun luonnissa voi käyttää virtuaaliviivakoodia apuna, jolta haetaan tilinumero, eräpäivä sekä viitenumero. Jos tilinumero on lisätty toimittajalle/toimittajille, haetaan näistä ensimmäisenä luodun toimittajan tiedot.
 • Avointen laskujen päivämäärän voi vaihtaa keskitetysti myyntireskontrassa valitsemalla Toiminnot – Valitse useita – Joukkotoiminnot – Vaihda laskupäivää
 • Uusi raportointityökalu Ultra-tasolle
  • Asiakkaat-raportti
   • Valinnaiset hakuehdot: asiakastyyppi, sukupuoli, syntymävuosi, laskumäärä, laskutettu summa, viimeinen lasku maksettu, tilannut tuotteen sekä ei tilannut tuotetta
   • Valinnaiset sarakkeet: asiakasnumero, sähköposti, puhelin, nimi, syntymävuosi, sukupuoli, osoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, maksetut laskut, laskutetut laskut, maksettu summa, laskutettu summa sekä tilausten sisältö
    • Tilausten sisältö sisältää kymmenen uusinta tilausta (toistuvaa laskua ja/tai yksittäistä laskua)
    • Tilausten sisällön sarakkeet: sisältö, summa, toisto, tila, ensimmäisen lasku päivä, seuraavan laskun päivä, laskuri, viimeisen laskun tila, myyjä
  • Raportointityökalu löytyy palvelussa kohdasta ”Raportit” – ”Raportointityökalu”
 • Ultra-tasoa voi jatkossa testata viikon ilmaiseksi. Voit aktivoida Ultra-tason yrittämällä avata jonkin toiminnon, joka vaatii Ultra-tason, kuten yllä kuvatun raportointityökalun
 • Laskulle voi jatkossa lisätä myyjä-tiedon, kuten aiemmin toistuvalle laskulle
  • Ko. tieto on tarkoitettu yrityksen sisäiseen käyttöön eikä sitä näytetä laskulla. Ko. tieto näytetään tilausten yhteydessä raportointityökalun Asiakkaat-raportilla
 • Käteiskassoille lisätty valuutta-tieto
  • Jatkossa käyteiskassaan voidaan kohdistaa ainoastaan sellainen osto- tai myyntikuitti, jonka valuutta on sama kuin käteiskassalla
  • Jos käteiskassaan on kohdistettu osto- tai myyntikuitteja, ei sen valuuttaa ole enää mahdollista muuttaa

Ostolaskujen ja tositteiden muutokset

 • Mobiilisovelluksella skannatut tositteet tallennetaan jatkossa taas tositteina, jotka vaativat erillisen käsittelyn (ei suoraan ostolaskuina tai -kuitteina)
  • Viime versiossa skannatut tositteet tallennettiin suoraan ostolaskuina tai -kuitteina, mutta se ei mahdollistanut niiden muokkausta
  • Päädyimme tähän ratkaisuun, jotta mobiilisovellus pysyisi mahdollisimman yksinkertaisena ja tositteet saisi nopeasti ja helposti talteen
   • Jos olisi mahdollistettu ostolaskujen ja -kuittien lisäys, muokkaus ja katselu mobiilisovelluksen kautta, olisimme joutuneet tuomaan laskurivien käsittelyn mobiilisovellukseen ja se olisi hankaloittanut käyttöä merkittävästi.
  • Tämän ratkaisun avulla tositteita voi muokata niin kauan, kunnes ne on käsitelty Laskupisteen puolella
 • Tosite merkitään käsitellyksi, kun siitä luodaan joko uusi ostolasku tai -kuitti
  • Kaikki aiemmin luodut tositteet ovat käsitelty-tilassa, koska niistä luotiin viime päivityksen yhteydessä automaattisesti joko ostolasku tai -kuitti
 • Tositteita voi lisätä sekä mobiilisovelluksen että selainkäyttöliittymän kautta.
 • Tositteille on tuotu aiemmat hinnat takaisin
  • Jatkossa tositteita ja ostolaskuja voi luoda joko jompia kumpia pelkästään tai sitten kumpiakin. Tositteilla on kappalekohtaiset hinnat kuten aiemminkin ja ostolaskut/kuitit kuuluvat joko käyttötason kuukausihintaan tai Basic-tasolla niillä on kappalekohtainen hinta. Basic-taso kannattaa päivittää Standard-tasolle, jos on sekä myynti- että ostolaskut/kuitit käytössä ja näitä luodaan yhteensä keskimäärin kymmenen tai enemmän kuukaudessa.
 • Tosite-listauksessa näytetään oletuksena käsittelemättömät tositteet. Valinta-listan avulla voi hakea myös käsitellyt sekä kaikki tositteet samaan aikaan.
 • Käsittelemättömistä tositteista tuodaan tieto palvelun oikeassa yläkulmassa olevan ikonin alle, jotta ne huomataan käsitellä
 • Ostokuitille on jatkossa mahdollista lisätä valuutta-tieto. Aiemmin valuutan pystyi asettamaan vain tositteelle, jolta se sitten kopioitiin ostokuitille (ja myös -laskulle)
 • Jos ostolaskuja, -kuitteja tai tositteita on useammalla valuutalla, näytetään jatkossa näiden listausten alla kaikkien valuuttojen yhteenlasketut summat (numerollisesti) suurimman ollessa ylimpänä. Jos taulukkoa filtteröi hakusanalla, päivitetään yhteenlasketut summat valuutoittain dynaamisesti ja tällöin jos jokin valuutta (paitsi euro) filtteröityy kokonaan ulos, ei sitä näytetä ollenkaan.

Muutokset

 • Osasuorituksia ei otettu aiemmin mukaan, jos laskun tai maksumuistutuksen lähetti tai tulosti uudelleen. Jatkossa osasuoritukset lisätään sekä laskun kuvaan (PDF) että mahdolliseen verkkolaskuaineistoon. Jos haluat tulostaa alkuperäisen laskun esim. kirjanpitoa varten, voit ladata laskusta alkuperäisen version laskusivun Lähetystiedot-välilehden Liite-sarakkeesta.
  • Aiemmin laskun kuva sekä verkkolaskuaineisto luotiin aina täydestä hinnasta, vaikka laskulle oli lisättu osasuoritus. Jatkossa tässä tilanteessa laskulle luodaan uusi Osasuoritus-rivi, joka vähentää laskun summaa osasuorituksen verran
  • Osasuoritus-rivin alv-prosenttina on aina 0 %, koska osasuorituksissa ei tulisi käsitellä ollenkaan arvonlisäveroa vaan arvonlisävero tulee käsitellä varsinaisen alkuperäisen laskun mukaan.
  • Huomaa, että maksumuistuksen yhteydessä viivästyskorko tulee laskea itse, jos laskulle on lisätty osasuoritus
 • Käyttösopimus on mahdollista jatkossa uusia automaattisesti, jolloin se jatkuu aina samalla tasolla ja jaksolla kuin edellinen sopimus
  • Nykyinen aktiivinen käyttösopimus on mahdollista muuttaa automaattisesti uusiutuvaksi palvelussa kohdasta ”Omat tiedot” – ”Käyttötiedot” – ”Käyttötaso” – ”Automaattinen uusinta”
  • Jos nykyisen käyttösopimuksen päättymisen jälkeen, automaattista uusintaa ei halua ottaa käyttöön, tulee uusimisikkunassa ottaa ruksi pois kohdasta ”Jatka käyttösopimusta automaattisesti”
  • Jos kukkarossa ei ole tarpeeksi rahaa käyttösopimuksen uusimisen yhteydessä, otetaan kukkaron miinussaldon laskutus automaattisesti käyttöön. Tällöin kukkaron saldo voi mennä miinukselle ja jos kukkaron saldo on kuun vaihteessa vielä miinuksella, lähetämme laskun, joka kuittaa miinussaldon.
 • Jos muistutuskuluja sisältävän laskun muutti takaisin avoimeksi, siltä ei poistettu automaattisesti muistutuskuluja, vaan ne piti poistaa käsin. Jatkossa ne poistetaan automaattisesti. Jos muistutuskuluja sisältävän laskun muuttaa takaisin laskutetuksi, niin tällöin muistutuskuluja ei poisteta automaattisesti, vaan ne voi tarvittaessa poistaa käsin.
 • Asiakkaat listaukseen on lisätty tieto liikekumppanien rooleista. Taulukon yläpuolella olevalla hakutoiminnolla voi hakea kaikista sarakkeista, myös roolit-sarakkeesta.
 • Asiakkaat listauksessa ollut Myynti-sarake on jaettu kahteen osaan – Avoinna ja Maksettu -sarakkeisiin, joista näkee kuinka paljon asiakkailla on maksamattomia sekä maksettuja maksuja.
 • Taulukoiden Vie-valikosta löytyvä Tulosta-toiminto, tulostaa jatkossa myös taulukoiden alla mahdollisesti olevan yhteenvetorivin
 • Raportti-taulukoissa ollut PDF-toiminto on siirretty taulukon Vie-valikon alle
 • Kun asetuksissa klikkaa oletusarvon sisältämää tekstikenttää, piilotetaan siinä harmaana näytetty oletusarvo
  • Aiemmin oletusarvo piilotettiin vasta, kun kenttään alkoi kirjoittamaan ja tämä saattoi hämätä käyttöä
 • Asiakas- ja toistuvalaskusivun yhteenveto maksetuista laskuista toimi aiemmin laskun tilan mukaan, eikä ottanut mukaan osasuorituksia. Jatkossa maksetut osasuoritukset pienentävät avointa summaa ja kasvattavat maksettua summaa.
 • Ostolaskulle on mahdollista määrittää maksupäivä (myös tulevaisuuteen), kun aiemmin maksupäivänä oli aina päivä, jolloin ostolasku oli merkitty maksetuksi.
  • Tätä on kätevä käyttää esim. kun asettaa laskun, jonka eräpäivä on tulevaisuudessa, maksuun verkkopankissa
 • Jos ostolasku on hyvitys-/muistutuslasku ja se on lähetetty verkkolaskuna ja verkkolaskulla on ollut tieto alkuperäisestä laskun numerosta, hyvitys-/muistutus(osto)lasku-sivulta voi jatkossa avata suoraan alkuperäisen ostolaskun
 • Jos lasku on luotu ostolaskusta, voi ostolaskun avata laskusivulla. Tämä onnistuu kohdasta Lisätoiminnot – Avaa ostolasku.
 • Viitenumero ei ole jatkossa enää pakollinen tieto ostolaskulla
  • Jos ostolaskulla ei ole ollut viitettä, tulee viitteen sijaan käyttää ostolaskulla ollutta viestiä
  • Ostolaskua, jolle ei ole lisätty viitettä ei ole mahdollista maksaa suoraan palvelun kautta, sitten kun tuomme ostolaskujen maksamisen pankkiyhteyden kautta palveluumme. Tämän takia jos ostolaskulla vain on viitenumero, se kannattaa aina lisätä palveluumme.
 • Viiteaineiston tuonnissa ei jatkossa tueta enää camt053-standardin mukaista tiliotetta. Sen tilalla tulee käyttää (aiemminkin tuettua) camt054-standardin mukaista viiteaineistoa.
  • Pankkiyhteyden kautta ladataan jatkossa automaattisesti camt053-standardin mukainen tiliote
 • Maksuvalvontaan lähetetystä laskusta voi jatkossa lähettää tekstiviestimuistutuksen samaan tapaan kuin laskuista, joita ei ole lähetetty maksuvalvontaan
 • Laskusivulta piilotetaan jatkossa Huomautusaika, Viivästyskorko, Asiakkaan yhteyshenkilö sekä Asiakkaan viite -kentät, jos näitä ei ole laskulle määritetty
 • Laskun muokkaus-ikkunassa ollut Laskun lisäkentät -osio nimetty muotoon Verkkolaskun lisäkentät, koska ko. kentät ovat käytössä erityisesti verkkolaskuilla, vaikka ne tulostetaankin myös laskun kuvaan
  • Samalla osa Laskun tiedot -osiossa olleista kentistä on siirretty uuteen Laskun lisätiedot-osioon
 • Pankkiyhteyden luonti vaatii jatkossa vähintään Pro-tason tilauksen
 • Ostolaskun maksutili on jatkossa pakollinen tieto jo tallennus vaiheessa. Aiemmin se oli pakollinen vasta vahvistus-vaiheessa, jolloin se saattoi jäädä vahingossa määrittämättä ja pakotti tällöin palaamaan edelliselle sivulle sen määrittämistä varten.
 • Sekä tositteille, että ostokuiteille voi määrittää maksutavan. Jos kummatkin olisivat käytössä ja maksutavan ollessa jokin käteiskassoista, näkyisivät nämä tuplatapahtumina kassakirjassa. Tämän takia kassakirjalle tapahtumat haetaan jatkossa ainoastaan ostokuiteista. Jos käytössäsi on ainoastaan tositteet, mutta tarvitset ne näkymään kassakirjoille, tulee sinun luoda tositteista ostokuitteja, jolloin ne tulevat näkymään kassakirjoille. Tämä onnistuu helposti tosite-sivulla klikkaamalla Luo uusi – Ostokuitti.

Bugikorjaukset

 • Jos ostolaskun viitenumeron oli antanut muotoiltuna (= sisältäen välilyönnit), ei ostolaskua voinut tallentaa. Jatkossa palvelu poistaa välilyönnit automaattisesti tallennuksen yhteydessä.
 • Jos lasku luotiin ostolaskusta, ei sen lokitietoihin tullut tästä tietoa. Jatkossa lokitiedoissa näkyy mistä ostolaskusta se on luotu.
 • Asiakkaat ja toimittajat-listauksen Excelistä puuttui puhelinnumero. Samalla sarakejärjestystä on muutettu selkeämmäksi.
 • Ostolaskun muokkauksessa, jos nimike oli sama kuin kululaji ja kun kululajia vaihdettiin, nimike ei vaihtunut automaattisesti. Jatkossa nimike vaihdetaan tällöin automaattisesti, paitsi jos nimikettä on muokattu, jolloin sitä ei vaihdeta.
 • Ostolaskun maksaminen -ikkunassa ei näytetty laskun summaa, vaikkakin se oli mukana kopioitavassa virtuaaliviivakoodissa
 • Korjattu ongelma, joka saattoi ilmentyä kun yritti tuoda suuren määrän uusia asiakkaita tai tuotteita csv-tiedoston kautta
 • Varastonhallinta-toiminnon kautta ei voinut määrittää tuotteelle oletusostohintaa vaan se onnistui ainoastaan tuotteen muokkaus -ikkunan kautta. Myös jos ko. toiminnossa teki muutoksia ja sulki toiminnon tallentamatta, näytti että muutokset olisivat tallentuneet. Jatkossa tuotelista päivitetään automaattisesti aina, kun toiminto suljetaan.
 • Ostolaskuilla ja kuiteilla maksimi liitetiedoston (sekä kuva että PDF) koko oli 1 MB vaikka virheilmoituksessa sanottiinkin 5 MB. Jatkossa maksimi liitetiedoston koko on kuvilla 5 MB ja PDF-tiedostoilla 2 MB. Kuvat pienennetään automaattisesti latauksen yhteydessä, mutta PDF-tiedostoille ei tehdä automaattista pienennystä.
 • Maksumuistutuksella viivakoodi eikä virtuaaliviivakoodi sisältänyt huomautusmaksuja vaan ainoastaan laskun alkuperäisen summan. Kiitokset Jannelle ongelman raportoinnista!
 • Jos oli viime päivityksen jälkeen tuonut asiakkaita csv-tiedostosta, eivät nämä näkyneet asiakas-haussa (esim. kun luodaan uutta laskua), koska näille ei lisätty automaattisesti asiakas-roolia tuonnin yhteydessä. Jos tällaisiä asiakkaita on vain vähän, nämä voi korjata lisäämällä niille asiakas-roolin asiakkaan muokkaus -ikkunassa. Jos olette tuonut ison määrän tällaisia asiakkaita, olkaa yhteydessä tukeemme support@laskupiste.fi ja kertokaa milloin olette asiakkaita tuoneet niin lisäämme niille asiakas-roolin.