Palveluun on tehty laajempi versiopäivitys uuden 13.1.0 version myötä. Uudessa versiossa on iso kasa uusia ominaisuuksia, mm. asiakaskohtaiset hinnat, tuotekokonaisuudet sekä tositteiden sisällön tunnistus tekoälyn avulla. Näistä ja muista muutoksista löydät lisätietoa alta.

Uudet ominaisuudet

 • Tositteiden (kuittien ja laskujen) sisällön tunnistus
  • Ensimmäisessä vaiheessa ko. ominaisuus on tuotu web-sovellukseen. Mobiilisovellukseen se tuodaan alkusyksyn aikana.
  • Jatkossa skannatuilta kuiteilta haetaan tiedot automaattisesti samaan tapaan kuin esim. eTaskussa
  • Tositteet tunnistetaan automaattisesti joko ostokuitiksi tai -laskuksi. Jos tunnistus ei ole mennyt oikein, voi tositteen tyyppiä muuttaa, jonka jälkeen tunnistus voidaan halutessa suorittaa uudestaan ko. tyypin mukaisesti.
  • Lopuksi tositteesta voi tuttuun tapaan luoda ostokuitin tai -laskun tunnistetun/valitun tyypin mukaisesti, joten toimintoa voi käyttää myös mm. silloin kun on vastaanottanut ostolaskun sähköpostilla eikä halua syöttää sen tietoja käsin järjestelmään.
  • Sisällön tunnistus ei nosta tositteiden hintoja, joten niiden hinnoittelu on erittäin kilpailukykyinen kilpailijoihin verrattuna
 • Asiakas- ja asiakasryhmäkohtaiset hinnat
  • Tuotteille voi määrittää asiakas- ja asiakasryhmäkohtaisia hintoja perushinnan lisäksi
   • Hinta voi olla joko kiinteä hinta tai prosentti-/euromääräinen alennus tuotteen perushinnasta
  • Ensisijaisesti käytetään asiakaskohtaista hintaa. Jos sitä ei ole määritetty, käytetään asiakkaan pääryhmälle määritettyä hintaa. Jos sitäkään ei ole määritetty, käytetään tuotteen (perus)hintaa.
  • Pro-tason ominaisuus
 • Tuotekokonaisuudet
  • Tuotteelle on lisätty uutena tyyppinä tuotekokonaisuus (varasto- ja palvelutuotteen lisäksi)
  • Tuotekokonaisuudella on pitkälti samat tiedot kuin tuotteella, esim. nimi ja hinta
   • Sen lisäksi lista siihen sisältyvistä tuotteista (ns. alituotteista, joita voidaan kuitenkin käyttää myös normaaleina tuotteina) sekä niiden määrästä
  • Tuotekokonaisuuden hinnaksi voidaan määrittää joko kiinteä hinta tai dynaaminen hinta, jolloin hinta elää alituotteiden hinnan mukaisesti
   • Sama kiinteä/dynaaminen hinta-asetus määrittää myös ostohinnan ja sitä kautta katteen laskennan
  • Tuotekokonaisuuden lisääminen laskulle vähentää alituotteiden saldoja (jos niissä on varastoseuranta päällä). Tuotekokonaisuudella ei ole omaa varastosaldoa.
  • Koontilistan tulostus
   • Koontilistalle tulostuu sekä päätuote että alituotteet sekä niiden määrät. Koontilista on tarkoitettu yleensä varaston käyttöön. Lähetteelle tulostuu ainoastaan päätuote ja se on tarkoitettu yleensä asiakkaalle lähetyksen mukana, mutta voidaan käyttää myös varastossa, jos tilaus ei sisällä tuotekokonaisuuksia.
  • Tuotekokonaisuuteen liittyviä sääntöjä
   • Tuotekokonaisuus, jolle on määritetty dynaaminen hinta, voi sisältää ainoastaan saman alv-prosentin sisältäviä tuotteita
   • Tuotekokonaisuus ei voi sisältää toisia tuotekokonaisuuksia alituotteina, vaan ainoastaan muita tuotteita
   • Tuoteraporteilla näytetään ainoastaan tuotekokonaisuudet samaan tapaan kuin tuotteet – alituotteet eivät tule mukaan raportteihin (paitsi silloin jos niitä on myyty normaaleina tuotteina)
  • Ultra-tason ominaisuus
 • Tilitapahtumat
  • Löytyy palvelusta kohdasta Taloushallinto – Tiliotteet – Tilitapahtumat
  • Tilitapahtumia on mahdollista hakea pankkitilin, tyypin, tilan ja päivämäärän mukaan
  • Tilitapahtumissa näytetään kaikki tiliotteiden tapahtumat
   • Jos tapahtuma on linkittynyt myynti- tai ostolaskuun, näytetään tästä tieto (lasku nro)
   • Listauksesta näkee helposti mitkä tapahtumat pitää hoitaa käsin kirjanpitoon
    • Eli minkä tapahtumien tietoja ei löydy palvelun myynti- tai ostoraporteilta
  • Tilitapahtumista on mahdollista tulostaa Excel-raportti
   • Annetut hakuparametrit välittyvät myös Excel-raporttiin
  • Tilitapahtumien näkyminen vaatii pankki-integraation, joka on valtuutettu hakemaan tiliotteet pankista
 • Tarjousten parannukset
  • Tarjoukselle voi jatkossa valita määrittääkö sille toimitusajan (nykyinen, esim. Viikon kuluttua tilauksesta) vaiko toimituspäivän (esim. 1.12.2023)
   • Jos tarjoukselle on valinnut toimituspäivän, asetetaan tämä myös tarjouksesta luotavalle laskulle
  • Tarjoukselle on lisätty uusi kenttä tilausnumeroa varten
   • Tilausnumero näytetään ainoastaan tilausvahvistuksella (PDF) ja se siirretään myös laskun tietoihin
  • Koontilaskua luodessa palvelu hakee automaattisesti tarjouksesta tilausnumeron, toimituspäivän ja mahdollisen rahtikirjan numeron ja lisää nämä laskurivin kuvausriville automaattisesti.

Muutokset

 • Jos ”Odottaa siirtoa pankkiin” -tilassa olevan ostolaskun tulevaksi maksupäiväksi on asetettu muu kuin eräpäivä, niin tällöin ostoreskontrassa tilan vieressä näytetään myös tuleva maksupäivä.
 • Tuotesivun myyntiraportissa näytetään jatkossa myös asiakkaan toinen nimi, jos se on määritetty. Kiitokset Juholle hyvästä kehitysideasta!
 • Ostokuitin voi jatkossa luoda myös ilman toimittajaa (samaan tapaan kuin ostolaskun)

Bugikorjaukset

 • Ostolasku-listaus ei latautunut, jos yläpuolella olevasta valintalistasta valitsi tyypiksi Erääntyneet
 • Laskun tyyppi -valikoissa näytettiin myös palkkoihin liittyviä (järjestelmä)tyyppejä
 • Jos perintään lähetetylle laskulle lisäsi osasuorituksen, laskun tilaksi asetettiin Muistutettu, jolloin laskusta pystyi vahingossa lähettämään uuden muistutuksen. Jatkossa osasuorituksen lisäys pitää laskun tilan samana – Perinnässä.