Laskupistettä on kehitetty yhteisöllisesti koko sen elinajan. Sitä ei ole aiemmin kuitenkaan kutsuttu yhteisölliseksi kehittämiseksi, vaikka kehittäminen on eronnut pitkälti siitä, mitä se on isommissa ohjelmistotaloissa. Haluan nyt lanseerata tämän uuden sloganin, jotta tapa kehittää palveluamme aukeaisi entistä selvemmin nykyisille ja erityisesti uusille tuleville asiakkaillemme.

Mitä se sitten tarkoittaa?

Minulle se on tarkoittanut, että asiakas on keskiössä ja asiakkaan toiveita kuunnellaan ja palvelua pyritään näiden toiveiden mukaisesti kehittämään. Yhteistyö asiakkaan kanssa ei rajoitu pelkkään saamaani kehityspyyntöön vaan, varsinkin jos kyseessä on yhtään laajempi ominaisuus, otan asiakkaani mukaan sen vaatimusten määrittelemiseen. Tämän avulla kummankin ajatusmallit kehittyvät asian suhteen ja pystymme yhdessä miettimään ratkaisun, joka on mahdollisimman hyvä sekä kehityspyynnön tehneelle että suurelle osalle muista asiakkaistamme.

Missionani on kehittää yhdessä asiakkaiden kanssa heille parasta 💯 laskutusohjelmaa. Tämä ei olisi mahdollista ilman yhteisöllistä kehittämistä.

Alkuaikoina palvelun kehityslista oli näkyvillä palvelussa ja siinä olevat tehtävät olivat kaikkien äänestettävissä. Tämä toimi aluksi hyvin, mutta jonkin ajan kuluttua uusia ominaisuuksia oli mahdotonta saada listalta läpi tarvittavalla nopeudella. Tämän jälkeen olen järjestänyt vuosittain asiakastutkimuksen, jonka avulla saan selville suuntaviivat palvelun kehittämiselle pidemmällä aikavälillä. Näiden laajempien kokonaisuuksien lisäksi teen palveluun paljon pienempiä uusia ominaisuuksia ja parannuksia, jotka ovat yleensä saaneet alkunsa asiakkaalta tulleen palautteen tai kehityspyynnön muodossa.

Miten kehitämme sitä?

Avasimme vähän aikaa sitten keskustelualueen, jonka toivon vievän yhteisöllisen kehittämisen seuraavalle tasolle. Sen avulla meillä on mahdollista saada useampia asiakkaitamme saman pöydän ääreen miettimään uusia kehitysideoita ja tätä myöten mahdollistamaan uusien ominaisuuksien paremman sopivuuden erilaisille asiakkaillemme.

Loppuvuoden aikana olen järjestämässä myös uutta asiakastutkimusta, josta toivon saavani hyvät suuntaviivat palvelun kehittämiseen jatkossa. Tulevat tulokset julkaisen samaan tapaan kuin viime vuoden tutkimuksessa.