Laskutusohjelman versio 5.5.2

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 5.5.2 versioon.

Bugikorjaukset

 • PDF-laskun luonnissa oli ongelma, joka esiintyi jos laskun sisältö ei mahtunut yhdelle sivulle ja jos laskuun oli lisätty liitiedostoja. Tällöin laskun ensimmäinen sivu tulostui kahteen kertaan laskulle. Kiitokset Juhalle ongelman raportoinnista!

Muutokset

 • Päivitetty PDF-tiedostojen luonnissa käytetty kirjasto uusimpaan versioon

Markus Kettunen / Laskupiste / 5. huhtikuuta 2018

 

LASKUTUSOHJELMAN VERSIO 5.5.1

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 5.5.1 versioon.

Uudet ominaisuudet

 • Lisätty uusia laskun tyyppejä ja näille sekä entisille lisätty englannin- ja ruotsinkieliset kuvaukset
  • Tavaramyynti EU-alueelle
  • Palvelumyynti EU-alueelle
  • Tavaramyynti EU:n ulkopuolelle

Bugikorjaukset

 • Pro-käyttäjänä laskun lähettäjäksi pystyi syöttämään kirjaimia, kuten pilkun tai kaksoispisteen, jotka estivät laskun lähettämisen sähköpostilla. Jatkossa lähettäjätiedot validoidaan tallennettaessa ja virheellisistä tiedoista annetaan virheilmoitus. Kiitokset Annikalle ongelman raportoinnista!

Muutokset

 • Jos tarjoukselle ei ollut määrittänyt viivästyskorkoa ja loi tästä laskun, ei laskulle asetettu automaattisesti viivästyskorkoa. Jatkossa tässä tilanteessa laskulle haetaan viivästyskorko asetuksista.
 • Postituksen maksimikoko on nostettu kymmenestä viiteentoista sivuun. Tämän mahdollistaa Apixin käyttämä kaksipuolinen tulostus.

Markus Kettunen / Laskupiste / 10. maaliskuuta 2018

 

LASKUTUSOHJELMAN VERSIO 5.5.0

Laskupiste-laskutusohjelmaan on tehty taas suurempi versiopäivitys uuden 5.5.0 version myötä. Isoimpana muutoksena on mobiilikäyttöön tehdyt parannukset.

Mobiilikäytön parannukset

 • korjattu iso kasa isompia ja pienempiä ongelmia mobiilikäytössä
 • muutokset koskevat näyttöjä, joiden leveys on 540px tai sen alle
 • muutettu dialogit koko näytön kokoisiksi kännyköillä
 • poistettu taulukkojen Kopioi, Csv ja PDF -napit näkyvistä kännyköillä

Bugikorjaukset

 • Jos siirsi muistutuksen, josta oli jo lähetetty muistutus sähköpostilla, tulevaisuuteen, uutena muistutushetkenä ei enää lähetetty uutta sähköpostia.
 • Ajastetusta laskusta luodun laskun tilaa ei asetettu oikein, jolloin se ei näkynyt laskuluettelossa, kun haki kaikki avoimet laskut.
 • Jos lisäsi uuden tuotteen määrittäen sille oletusostohinnan, oletusostohinta ei tallentunut tuotteelle. Oletusostohinnan pystyi lisäämään tuotteelle ainoastaan päivittämällä tuotetta. Kiitokset Antille ongelman raportoinnista!
 • Jos yritti postittaa laskua eikä omiin yritystietoihin ollut määrittänyt laskutusosoitetta, ei laskun lähetys onnistunut eikä käyttäjälle näytetty mitään virheilmoitusta. Oman yrityksen laskutusosoite on pakollinen tieto, sillä se tulostetaan mukaan laskulle laskun lähettäjäksi. Kiitokset Marjalle ongelman raportoinnista!
 • Inventaarioraportin piilotettuja saraketietoja ei saanut esille kapeilla näytöillä
 • Myyntigraafeissa, jos valitsi kuukauden, kuukauden viimeisen viikon myynti jäi näyttämättä tiettyinä kuukausina, kuten helmikuussa. Kiitokset Ninalle ongelman raportoinnista!

Muutokset

 • Jos lähetetään sähköpostia Laskupisteen tiedossa olevaan sähköpostin skannauspalveluun, ei sähköpostia anneta enää lähettää, jos asiakkaalle ei ole määritetty, että lasku lähetetään sähköpostin liitteenä. Jos tätä yrittää, kerrotaan tästä lähetyksen yhteydessä selkeällä viestillä. Alla luettelo lisätyistä skannauspalveluiden osoitteista.
  • @scan.netvisor.fi
  • @bscs.basware.com
  • @docinbound.com
  • @xbs-salo.com
  • @administer.fi
  • Jos teillä on tiedossa muita laskutuspalveluiden osoitteita, jotka vaativat tiedoston sähköpostin liitteenä, olkaa hyvä ja laittakaa tieto meille ja lisäämme ne listaamme
 • Kasvatimme laskun liitteiden maksimimäärän viidestä kahteentoista. Pitäkää kuitenkin mielessä, että Laskupisteen kautta postitetussa kirjeessä saa olla max. 10 sivua, verkkolaskun maksimikoko liitteineen on 1 MB ja sähköpostin, jossa liitteet on lähetetty sähköpostin mukana, maksimikoko on 5 MB.

Lisätietoa Laskupisteen asentamisesta mobiililaitteille.

Markus Kettunen / Laskupiste / 3. maaliskuuta 2018

 

LASKUTUSOHJELMAN VERSIO 5.4.0

Laskupiste-laskutusohjelmaan on tehty taas suurempi versiopäivitys uuden 5.4.0 version myötä. Isoimpana uutena ominaisuutena kehityslistan kärjestä poimittu mahdollisuus lisätä osasuorituksia laskuille.

Uudet ominaisuudet

 • Mahdollisuus lisätä osasuorituksia laskuille
  • Osasuorituksia voi lisätä manuaalisesti tai tuomalla maksuaineiston, joka sisältää osasuorituksen, jolloin palvelu luo tästä automaattisesti osasuorituksen laskulle
  • Kun osasuoritusten määrä on yhtäsuuri kuin laskun määrä, merkitään lasku automaattisesti maksetuksi
  • Avoimet osasuoritukset näytetään etusivulla
  • Myyntireskontrassa ja myyntisaatavat-raportissa näytetään laskuista maksamaton summa (osasuoritukset on vähennetty laskun summasta)
  • Suoritukset raportilla näytetään kaikki laskulle tehdyt suoritukset (osasuoritus tai kokonaissuoritus). Ko. raportille lisätty kaksi uutta saraketta
   • Suoritus: kertomaan yksittäisen suorituksen määrä
   • Maksettu: tieto, onko lasku maksettu kokonaan vaiko osittain. Lasku on maksettu kokonaan, jos se on maksettu kokonaisuudessaan osasuorituksilla.
 • Mahdollisuus määrittää asetuksissa näytetäänkö raportit alvittomilla vai alvillisina hintoina. Oletuksena raportit näytetään alvillisina, kuten aiemminkin. Kiitokset Rikulle kehitysideasta!
 • Tuki Camt054 standardin mukaiselle viiteaineistolle. Ko. standardin mukaista aineistoa saa ainakin OP:n verkkopankista. Kiitokset Vesalle testiaineiston toimittamisesta sekä ohjeen kirjoittamisesta!
 • PDF vienti lisätty Myyntireskontra -taulukkoon ja samalla parannettu muista taulukoista saatavien PDF-tulosteiden ulkoasua

Bugikorjaukset

 • Kun laskun toimituspäivän tai maksupäivän asetti, sitä ei voinut enää poistaa – ainoastaan muokata.
 • Jos muutti laskun tilaa, toimituspäivää tai maksupäivää, niin tämän jälkeen laskuja ei voinut enää selata edestakaisin.
 • Asiakastieto jäi tyhjäksi Suoritukset- ja Myyntisaatavat-raporteissa
 • Jos yritti lähettää verkkolaskua, jossa oli jotain vikaa (esim. liian suuret liitetiedostot), ei validointivirhettä näytetty käyttäjälle, jos asiakkaalle oli määritetty välittäjätunnus. Kiitokset Paulille avusta ongelman selvityksessä!
 • Jos laskuluettelossa valitsi Avoimet -laskut, kaikkia avoimia laskuja ei välttämättä näytetty. Kiitokset Lasselle ongelman raportoinnista!
 • Jos samalla yrityksellä (Y-tunnuksella) oli useampi käyttäjätili Laskupisteessä vain yhdellä niistä oli mahdollista lähettää verkkolaskuja/postituksia. Jatkossa se on mahdollista kaikilla käyttäjätileillä.

Muutokset

 • Ylämenun pikahaulla voi jatkossa hakea laskuja osittaisen laskun numeron lisäksi myös kokonaisella viitenumerolla
 • Suoritusten Excel-raportista on poistettu ”Alv -kannoittain” -välilehti, koska osasuorituksia ei voida yhdistää alv-kantoihin
 • Muutettu Excel-myyntiraportin Alv-kannoittain välilehteä siten, että jatkossa siinä näytetään laskurivit laskettuna yhteen alv-kannoittain kun aiemmin siinä näytettiin jokainen laskurivi erikseen.

Markus Kettunen / Laskupiste / 17. helmikuuta 2018

 

LASKUTUSOHJELMAN VERSIO 5.3.1

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 5.3.1 versioon. Versiossa on keskitytty kahteen Apix-integraation yhteydessä ilmaantuneeseen ongelmaan.

Bugikorjaukset

 • Verkkolaskuihin ei lisätty Finvoice-standardin mukaista VatSpecificationDetails -tietuetta. Ko. tietue ei ole standardin mukaan pakollinen, mutta sen pois jäänti aiheuttaa ongelmia joillakin vastaanottajilla.
 • Jos Apixin suositus lähetystavalle oli Kirje, johtuen siitä että annettu Y-tunnus oli liitetty useaan organisaatioon, ei palvelu antanut lähettää laskua verkkolaskuna, vaikka asiakkaalle oli määritetty verkkolaskuosoite. Jatkossa palvelu jatkaa tästä tilanteesta eteenpäin ja jos yksikin Y-tunnukselle määritetty verkkolaskuosoite täsmää asiakkaalle määritetyn kanssa, voi verkkolaskun lähettää. Ko. tarkistuksessa ei oteta kantaa välittäjätunnukseen, jota Apix käyttää ainoastaan poikkeustapauksissa.

Muutokset

 • Jos asiakkaalle oli määrittänyt Apixista löytyvän verkkolaskuosoitteen, mutta välittäjätunnuksessa oli virhe, ei verkkolaskua voinut lähettää ennen kuin välittäjätunnuksen korjasi tai poisti sen kokonaan. Jatkossa viallinen välittäjätunnus ei estä verkkolaskun lähetystä, sillä Apix käyttää sitä ainoastaan poikkeustapauksissa.

Muuta

Yleisimmissä tapauksissa Apixille riittää pelkkä Y-tunnus, jonka perusteella se pystyy lähettämään verkkolaskun asiakkaalle. Jos samaan Y-tunnukseen liittyy useita organisaatioita ja jos asiakkaalle määritetty nimi ei täsmää täysin Tieken hakemistossa olevan kanssa, niin tällöin asiakkaalle pitää määrittää verkkolaskuosoite. Myös jos asiakkaalla on useita verkkolaskuosoitteita ja halutaan olla varmoja, että lasku päätyy tiettyyn osoitteeseen, pitää verkkolaskuosoite ja mahdollisesti myös välittäjätunnus määrittää asiakkaalle, ennen verkkolaskun lähetystä.

Jos verkkolaskuosoitetta ei löydy Apixin palvelusta, ei ko. osoitteeseen ole mahdollista lähettää verkkolaskua. Ensimmäiseksi kannattaa selvittää, löytyykö yritykselle verkkolaskuosoitetta verkkolaskuosoitteistosta. Jos osoite löytyy ja se täsmää, niin tällöin sen pitäisi löytyä myös Apixilta. Jos ei löydy, ja olette varmistanut asiakkaaltanne, että osoitetiedot ovat oikeat, olkaa yhteydessä suoraan Apixin asiakastukeen servicedesk@apix.fi ja pyytäkää heitä lisäämään tarvittavat tiedot järjestelmäänsä. Jotta lisäys onnistuu, tarvitsee viestissä olla asiakkaan nimi ja Y-tunnus, verkkolaskun vastaanotto-osoite sekä verkkolaskun välittäjätunnus.

Markus Kettunen / Laskupiste / 1. helmikuuta 2018

 

LASKUTUSOHJELMAN VERSIO 5.3.0

Laskupiste-laskutusohjelmaan on tehty taas suurempi versiopäivitys uuden 5.3.0 version myötä. Isoimpana muutoksena verkkolaskujen välityspalvelun vaihto Apixiin sekä mahdollisuus lisätä iso kasa oletusasetuksia laskuille, tarjouksille sekä rahtikirjoille.

Päivityksen yhteydessä Laskupisteen Pro-taso on muutettu laskumääräperusteiseksi. Tällöin myös rahtikirjojen luonti on täysin ilmaista, tarjousten ja ajokirjausten lisäksi. Laskupisteestä on myös poistettu tarkistus, joka on estänyt tarjousten luonnin, jos edellinen laskumääriin perustuva kuukausimaksu on ollut maksamatta.

Uudet ominaisuudet

 • Korvattu postita.fi:n tarjoama verkkolaskujen lähetys Apix Messaging Oy:n vastaavalla palvelulla
  • Jatkossa asiakkaalle ei tarvitse lisätä verkkolaskuosoitetta, vaan pelkkä Y-tunnus riittää. Apix osaa selvittää automaattisesti verkkolaskutunnuksen Y-tunnuksen perusteella.
  • Samalla pystyimme laskemaan hieman verkkolaskujen ja postitusten hintoja
 • Mahdollisuus lisätä oletusasetuksia useille laskuun, tarjoukseen ja rahtikirjaan liittyvään kenttään. Tällöin, jos tiedot ovat yleensä suunnilleen samat, ei samoja tietoja tarvitse kirjoittaa aina uudelleen. Kiitokset Anulle kehitysideasta!
  • Oletusasetukset löytyvät kohdasta ”Omat tiedot” – ”Asetukset”
 • Avattu ulkoinen rajapinta toistuville laskuille sekä tarjouksille
 • Kun luo uuden laskurivin, oletus alv % sekä tyyppi haetaan asetuksiin tallennetuista vastaavista kentistä (”Asetukset” – ”Tuotteet” – ”Oletus alv % / Oletus yksikkö”)
 • Sivunumerointi laskun oikeaan yläkulmaan, tyyliin 1(2). Kiitokset Ollille kehitysideasta!

Bugikorjaukset

 • Raporttien swagger-rajapinta korjattu toimimaan nopeasti
 • Jos lähetti sähköpostia, jonka yritti samalla tallentaa pohjaksi liian pitkällä kuvaus-kentällä, annettiin kryptinen virheilmoitus eikä lähetys onnistunut. Kuvaus-kentän pituutta on kasvatettu tuntuvasti (50 000 merkkiä) ja jos antaa tätä pidemmän kuvaksen annetaan tästä selkeä virheilmoitus.
 • Jos yritti tuoda xml-muotoista viitemaksuaineistoa, piti joillain selaimilla valita halutussa kansiossa ”Kaikki tiedostot”, ennen kuin xml-muotoinen tiedosto oli valittavissa. Jatkossa kaikki tuetut tiedostomuodot ovat suoraan valittavissa.
 • Jos yritti lisätä tuotteelle kollitietoja, mutta jätti kollityypin tyhjäksi, annettiin tästä kryptinen virheilmoitus. Jatkossa kerrotaan, että kollityypin voi jättää tyhjäksi vain, jos tuotteelle ei anna muitakaan kollitietoja.
 • Asiakkaiden tuonti ei toiminut, jos csv-tiedostossa oli ilman otsikkoa oleva sarake, kuten Zervantista tuodussa käyttäjälistauksessa.
 • Jos lasku oli luotu rahtikirjan pohjalta ja lasku poistettiin, ei rahtikirjaa eikä kyseessä olevaa asiakasta voinut tämän jälkeen enää avata. Jatkossa, jos tällaisen laskun poistaa, poistetaan samalla linkitys laskun ja rahtikirjan väliltä.
 • Jos tuotteelle määritti yli 255 merkkiä pitkän kuvaksen, ei ko. tuotetta pystynyt enää lisäämään laskulle. Jatkossa ko. kenttä ei vaikuta laskun luontiin ja sen maksimipituus on 1024 merkkiä. Kiitokset Sinille ongelman raportoinnista!

Muutokset

 • Jatkossa laskun lähetys tapahtuu aina samasta Lähetä-napista, riippumatta lähetystavasta. Laskupiste suosittelee aina parasta mahdollista lähetystapaa, asiakkaasta saatavilla oleviin tietoihin perustuen. Suositus on toki vain suositus ja laskun voi lähettää myös millä tahansa muulla tavalla – sisältäen lähettäminen sähköpostilla, verkkolaskuna, postituspalvelun kautta tai itse tulostaen ja lähettäen.
 • Aiemmin lokissa näytettiin 5000 uusinta riviä ja jos rivejä oli enemmän, ei vanhempia pystynyt näkemään. Jatkossa lokiin haetaan kerralla vain sen verran rivejä kuin siinä kerralla näytetään ja lokissa on mahdollista siirtyä eteen- ja taaksepäin. Jatkossa myös kaikki lokirivit ovat haettavissa.
 • Nostettu ”Avoimet muistutukset” ja ”Varastohälytykset” -komponentit ylemmäs etusivulla, jotta tärkeät ilmoitukset ovat paremmin nähtävillä.
 • Osoitteeseen ei voi jatkossa enää kirjoittaa maata, vaan se valitaan alasvetolistasta. Nykyiset maatiedot on muutettu toimimaan uuden rakenteen kanssa. Jos maa-kenttään oli tallentanut jotain muuta tietoa kuin maan, niin näitä tietoja ei ole enää saatavilla.
  • Kentän vaihtamisen syynä oli, että Apix-integraation myötä osoitteen maan pitää olla ISO 3166-1 -standardin mukainen, jotta kirjeiden lähettäminen ulkomaille on mahdollista.
  • Ainoastaan muut maat kuin Suomi tulostuvat mukaan PDF-tulosteisiin
 • Muutamia yksikköjä on muutettu lyhenteiksi
  • tunti -> h
  • pv -> d
  • vuosi -> v
  • ton -> t

Markus Kettunen / Laskupiste / 27. tammikuuta 2018

 

LASKUTUSOHJELMAN VERSIO 5.2.0

Laskupiste-laskutusohjelmaan on tehty taas suurempi versiopäivitys uuden 5.2.0 version myötä. Isoimpina uusina ominaisuuksina tuki yritysverkkopankeista saatavalle ISO20022-standardin mukaiselle XML-aineistolle sekä oletuksena laskujen lähetys sähköpostilla korvaten liite linkillä, jonka avulla saamme tietoon milloin asiakas on avannut lähetetyn laskun.

Uudet ominaisuudet

 • Sähköpostilla lähetetyt laskut, tarjoukset ja rahtikirjat (liitetiedostot) säilötään jatkossa palvelussamme, joten voitte ladata täysin saman version liitteestä, kuin mikä on lähetetty asiakkaallenne.
 • Laskut, tarjouksen ja rahtikirjat lähetetään jatkossa sähköpostilla oletuksena siten, että liitettä ei lähetetä sähköpostin mukana vaan linkkinä, josta liitteen saa ladattua.
  • Tämän avulla pystymme seuraamaan onko asiakas avannut ko. liitettä. Kts. lisätietoja FAQ-osiosta otsikolla ”Mistä tiedän onko asiakas saanut sähköpostilla lähettämäni laskun tms?”
  • Asetuksissa on mahdollista vaihtaa oletusta, mutta suosittelemme tekemään muutoksen vain niille asiakkaille, joille se on tarpeen, asiakkaan-muokkausikkunassa
  • Linkin lähettäminen liitteen sijaan pienentää riskiä viestin joutumisesta vastaanottajan roskapostikansioon
  • Ko. sähköposteissa lähetetään myös linkki Laskupisteeseen lataamaanne yrityksen logoon ja jos logoa ei ole asetettu, käytetään Laskupisteen logoa. Tämän avulla saamme selvitettyä tiedon, milloin vastaanottaja on avannut sähköpostin ensimmäisen kerran.
 • Sähköposteista lähetetään jatkossa myös perusteksti-muodossa oleva versio. Tästä on apua, jos vastaanottajan sähköpostiohjelma ei osaa näyttää html-muotoisia viestejä. Muutoksesta on myös pienoinen hyöty siinä, että se vähentää mahdollisuutta sähköpostin tulkitsemisessa roskapostiksi.
 • Tuki yritysverkkopankeista ja pankkiohjelmista saatavalle XML-muotoiselle kansainväliselle ISO20022-standardin omaavalle konekieliselle tiliotteelle (CAMT.053-sanoma). Ko. standardin mukainen tiliote on testattu toimivaksi Nordean yrityspankista saatavalle aineistolle, mutta samassa muodossa oleva viesti pitäisi saada myös kaikista muista suomalaisista yrityspankeista.
  • Katso lisätietoja ko. toiminnon sivulta
 • Suoritukset-raportti (tietyllä aikavälillä maksetut laskut), joka on mahdollista avata myös Excelissä. Kiitokset Lasselle kehitysideasta!
 • Lisätty ”Luontipäivä” -sarake asiakaslistaukseen

Bugikorjaukset

 • Jos muokkasi alikäyttäjän salasanaa, eikä se ollut kirjautumispalvelun mukaan tarpeeksi vahva, annettiin tästä kryptinen virheilmoitus käyttäjälle. Jatkossa kerrotaan tarkemmin millainen salasanan rakenne tulee olla.
 • Asiakassivu latautui hitaasti asiakkailla, joilla oli runsaasti laskuja. Jatkossa ko. sivun lataus on jopa 5 kertaa nopeampi.
 • Jos yritti siirtää alle euron summan kukkaroon, annettiin tästä kryptinen virheilmoitus eikä virheellistä kenttää merkitty punaisella. Jatkossa kenttä merkitään punaisella ja annetaan kuvaava virheilmoitus. Pienin mahdollinen kukkaroon siirrettävä summa on yksi euro ja suurin 100 euroa. Suosittelemme tekemään hieman suurempia siirtoja kerralla, sillä jokaisesta erillisestä siirrosta joutuu maksamaan laskutuspalkkion 0,42€ alv 0%.

Muutokset

 • Oletuksena lähetetyistä sähköposteista ei jatkossa enää lähetetä kopiota omaan sähköpostiosoitteeseen. Tämä siitä syystä, että sähköpostinlähetystä voi nyt seurata uuden toiminnallisuuden kautta ja koska sama versio liitteestä, kuin sähköpostissa on lähetetty, on jatkossa ladattavissa Laskupisteen kautta. Tämän avulla estetään myös tilanne, jossa käyttäjä avaa kopiona saadun sähköpostin, jolloin sähköposti merkitään Laskupisteessä avatuksi.
  • Asetusta on mahdollista säätää kohdassa ”Omat tiedot” – ”Asetukset” – ”Lähetä kopio sähköpostista omaan…”. Jos ko. asetusta on muuttanut aiemmin, tätä aiempaa arvoa ei ole nyt muutettu ja suosittelemmekin käymässä ottamassa ko. ruksin pois päältä.
 • Aiemmin kuukausiraportin lähettäjäksi lokiin merkittiin käyttäjä itse, mutta jatkossa lähettäjänä on Laskupiste
 • Toistuvan laskun tekijä oli lokitiedoissa tyhjä, mutta jatkossa tekijäksi merkitään Laskupiste
 • Lokin kuvaus-kentän teksti näytetään jatkossa kokonaisuudessaan, kun hiiren kursorin vie kentän päälle
 • Pienennetty yrityksen logon sekä lisäkuvan maksimikooksi 300kt entisen 1Mt sijaan
  • Tämän avulla laskun tulostus sekä erityisesti sen lähetys sähköpostilla nopeutuu
  • Keskimäärin asiakkaidemme logot ovat 50kt:n molemminpuolin ja toivommekin, että pyritte saamaan logonne alle 100kt:n kokoisiksi, sillä suuremmasta koosta ei ole hyötyä tulostettaessa se laskulle. Logo näytetään myös lähettämissänne sähköposteissa, jolloin pienempi logo aukeaa nopeammin asiakkaanne sähköpostiohjelmassa.

Markus Kettunen / Laskupiste / 26. marraskuuta 2017

 

LASKUTUSOHJELMAN VERSIO 5.1.4

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 5.1.4 versioon.

Uudet ominaisuudet

 • Englanninkielisten tarjousten tekeminen. Kiitokset Mialle kehitysehdotuksesta!
 • Mahdollisuus muokata tarjouksen hyväksymispäivää
 • Mahdollisuus muokata asetuksissa aikaa, jonka jälkeen muistutuslaskun lähetys sekä laskun lähettäminen perintään on mahdollista. Sama aika määrittää myös milloin laskun tila muuttuu reskontrassa tilasta Viivästynyt tilaan Myöhässä.

Bugikorjaukset

 • Jos tuotteen määrää muokkasi laskulla tai kuitilla, se ei päivittynyt tuotteen varastosaldoon
 • Laskun Toimituspäivä ja Maksupäivä -muokkausikkunoissa olevan kalenterin viikko alkoi sunnuntaista. Muutettu nyt alkamaan maanantaista.

Muutokset

 • Jatkossa tuotteen oletusostohintaa ja muita varastotietoja voi muokata myös suoraan tuotteen muokkaus-ikkunassa omalla välilehdellään

Markus Kettunen / Laskupiste / 29. lokakuuta 2017

 

LASKUTUSOHJELMAN VERSIO 5.1.3

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 5.1.3 versioon.

Bugikorjaukset

 • Jos laskurivillä olevassa nimikkeessä oli &, < tai > merkki, ja kun laskun tulosti tai lähetti sähköpostilla, muuttuivat ko. merkit niiden html-koodatuiksi vastineiksi &, < ja >. Jatkossa ko. merkit eivät enää riko nimikekenttää. Myöskin tietokannassa olleet vialliset nimikkeet on nyt korjattu. Kiitokset Danielille ongelman raportoinnista!

Muutokset

 • Jatkossa Laskupisteen käyttöliittymän käyttämät tiedostot revisioidaan, jolloin kun Laskupisteen käyttöliittymää päivitetään, otetaan uudet revisioidut tiedostot aina automaattisesti käyttöön. Tällöin vältytään osalla käyttäjistämme, ensisijaisesti Chrome-selaimella, esiintyneistä välimuistiongelmista versiopäivitysten yhteydessä.
 • Laskupisteen API-rajapintojen kuvauksessa käytetty Swagger-dokumentaatio on jaettu osiin

Markus Kettunen / Laskupiste / 15. lokakuuta 2017

 

LASKUTUSOHJELMAN VERSIO 5.1.2

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 5.1.2 versioon.

Bugikorjaukset

 • Logon vaihto ei toiminut liitetiedostojen lisäyksen jälkeen
 • Uuden alikäyttäjän lisäys ei toiminut
 • Jos antoi ajokirjaukselle päivämäärän, joka oli tulevaisuudessa, ei ajokirjausta saanut tallennettua eikä päivämääräkenttää merkitty vialliseksi. Jatkossa kenttä merkitään oikein ja näytetään kuvaava virheilmoitus.
 • Jos laskun nimike oli todella pitkä, rikkoi se laskun muokkaus-ikkunan ulkoasun. Sama ongelma oli aiemmin myös kuitin, ajastetun laskun, tarjouksen ja rahtikirjan muokkauksessa.
 • Jos liitetiedoston koko oli suurempi kuin suurin sallittu (1 MB), liitetiedoston lisäys ei onnistunut ja ongelmasta annettiin geneerinen virheilmoitus. Jatkossa kerrotaan, että tiedosta saa olla maksimissaan 1 MB.
 • Vääräntyyppisestä liitteestä annettiin geneerinen virheilmoitus. Jatkossa kerrotaan, että ladattavan tiedoston tulee olla PDF-tiedosto.

Muutokset

 • Jatkossa asiakkaan verkkolaskuosoitteessa mahdollisesti olevat pienet kirjaimet muutetaan isoiksi kirjaimiksi tallennuksen yhteydessä

Markus Kettunen / Laskupiste / 3. lokakuuta 2017

 

LASKUTUSOHJELMAN VERSIO 5.1.1

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 5.1.1 versioon.

Bugikorjaukset

 • Asiakassivulla tarjoukset-listassa tarjouspvm ja tila jäivät tyhjiksi
 • Jos asiakassivulla yritti tallentaa vääränmuotoisen sähköpostiosoitteen asiakkaalle, näytti palvelu kryptisen virheilmoituksen eikä sähköpostikenttää merkitty vialliseksi. Jatkossa kenttä merkitään vialliseksi ja näytetään kuvaava virheilmoitus.

Muutokset

 • Aiemmin joitain tallennus-nappeja oli mahdollista tuplaklikata nopeasti, jolloin saatettiin esim. luoda kaksi asiaa samoilla tiedoilla tai sitten toinen näistä tallennuksista ei onnistunut, jolloin saatettiin näyttää kaksi ilmoitusta – toinen onnistuneesta ja toinen epäonnistuneesta tallennuksesta. Jatkossa tuplaklikkaukset on estetty, jolloin näin ei pääse enää tapahtumaan.

Markus Kettunen / Laskupiste / 30. syyskuuta 2017

 

LASKUTUSOHJELMAN VERSIO 5.1.0

Laskupiste-laskutusohjelmaan on tehty taas suurempi versiopäivitys uuden 5.1.0 version myötä. Isoimpana uutena ominaisuutena kehityslistan kärjestä poimittu mahdollisuus lisätä liitetiedostoja laskuille.

Uudet ominaisuudet

 • Laskulle mahdollisuus lisätä PDF-liitteitä, jotka näkyvät tulostetussa, sähköpostilla että verkkolaskuna lähetetyssä sekä postitetussa laskussa
  • liitteitä voi lisätä Pro-tason käyttäjänä. Pro-tasoa on mahdollista testata 30pv ajan, jonka jälkeen voi valita haluaako jatkaa Pro-tasolla vai palaako Perus-tasolle.
  • liitteitä voi lisätä laskulle max. viisi kappaletta ja yhden liitteen maksimikoko on 1MB. Jos lasku lähetetään verkkolaskuna, laskun maksimikoko liitteineen on 1MB. Jos lasku postitetaan, laskun sivujen maksimimäärä on kymmenen, jotta se mahtuu normaaliin kirjekuoreen.
 • Tarjouksen voi jatkossa merkitä hylätyksi
  • Hylätyt tarjoukset eivät näy laskuttamattomien listassa, vaan ne pitää hakea erikseen valitsemalla valikosta ”Hylätyt”
 • Tarjoukselle mahdollisuus lisätä toimitusosoite sekä asiakkaan yhteystiedot

Bugikorjaukset

 • Jatkossa palvelu tarkistaa verkkolaskun lähetyksessä laskun viestikentän maksimipituuden, joka on 512 merkkiä finvoice standardissa
 • Kuittia ei voinut kopioida Käteisasiakkaalle
 • Vaikka tarjouksen päättymispäivä oli merkitty pakolliseksi käyttöliittymässä ei sen antamista tarkistettu palvelimella ja tästä aiheutui tulostusvaiheessa ongelmia. Jatkossa tarjousta ei voi tallentaa antamatta päättymispäivää.
 • Aiemmin, jos haki umpeutuneita tarjouksia, palautettiin kaikki tarjoukset joiden päättymispäivä oli menneisyydessä, riippumatta laskun oikeasta tilasta. Jatkossa palautetaan vain ne tarjoukset, joiden päättymispäivä on menneisyydessä ja joiden tila on joko avoin tai tarjottu.
 • Rahtikirjan muokkausikkunassa ollut ongelma korjattu
 • Varastosaldojen hallinnointi -ikkunassa ollut ongelma korjattu

Muutokset

 • Parannettu Laskupisteen mobiilikäyttöä, mm. jatkossa ylävalikon hakua voi käyttää myös mobiiliselaimella.
 • Muutettu laskun päiväyskentän otsikko muodosta Tilauspäivä muotoon Päivämäärä
 • Jatkossa, jos postitettu lasku sisältää useamman kuin yhden sivun, lisäsivuista laskutetaan 20 senttiä per sivu
 • Lisätty litra/l yksikkövalintaan

 Markus Kettunen / Laskupiste / 24. syyskuuta 2017

 

LASKUTUSOHJELMAN VERSIO 5.0.4

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 5.0.4 korjausversioon.

Bugikorjaukset

 • Tuotekategorioita ei voinut muokata 5.0.2 päivityksen jäljiltä
 • Estetty kaikkien omien tuotekategorioiden poisto, jonka jälkeen laskun luonti ei ollut enää mahdollista

Markus Kettunen / Laskupiste / 11. syyskuuta 2017

 

LASKUTUSOHJELMAN VERSIO 5.0.3

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 5.0.3 korjausversioon.

Bugikorjaukset

 • Tuotetta ei voinut poistaa 5.0.2 päivityksen jäljiltä, jossa poistossa käytetty rajapinta muuttui
 • Tuotteita ei voinut hakea listauksessa tuotekategorian mukaan 5.0.2 päivityksen jäljiltä
 • Mobiilissa jos avasi vasemman menun ja tämän jälkeen avasi jonkin ikkunan, esim. laskun luonnin, osia vasemmasta menusta näkyi ikkunan päällä

Markus Kettunen / Laskupiste / 5. syyskuuta 2017

 

LASKUTUSOHJELMAN VERSIO 5.0.2

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 5.0.2 versioon.

Uudet ominaisuudet

 • Jatkossa, jos lasku on ”Muistutettu” -tilassa, sille voi määrittää haluamansa muistutus-otsikon eikä palvelu enää yliaja sitä ”MAKSUMUISTUTUS” -otsikolla
 • Jatkossa, jos tarjous on ”Hyväksytty” -tilassa, sille voi määrittää haluamansa vahvistus-otsikon eikä palvelu enää yliaja sitä ”TILAUSVAHVISTUS” -otsikolla

Bugikorjaukset

 • Rahtikirjalta ei voinut poistaa lähetysriviä
 • Rahtikirjalle ei voinut lisätä nimikettä ilman tuotetta
 • Paremmat virheilmoitukset, jos yrittää tallentaa laskun ilman laskurivejä tai muokata laskuriviä, jolle ei ole vielä valittu tuotetta.
 • Tarjouksen kopioinnin jälkeen, uusi tarjous ei auennut automaattisesti
 • Jos klikkasi jonkin taulukon yhteydessä olevaa Kopioi-nappia, taulukon sisältö kopioitui leikepöydälle, mutta tästä ei tullut ilmoitusta käyttäjälle.

Muutokset

 • Kun laskun, kuitin tai maksumuistutuksen kieltä vaihtaa, vaihdetaan sen otsikko samalla käyttöliittymässä
 • Pienillä näytöillä listalla olevan rivin (esim. asiakas tai lasku) voi jatkossa avata myös avaamalla piilossa olevat tiedot plus-napista ja klikkaamalla aukeavaa riviä
 • Vaihdettu kirjasto, jota käytetään mm. laskun toimituspäivän ja maksupäivän vaihdossa lasku-sivulla. Jatkossa kalenteri aukeaa, klikkaamalla kalenterikuvaketta.
 • Lisätty ja parannettu ulospäin näkyviä rajapintoja tulevia integraatioita sekä mobiilisovellusta varten.
 • Myyntireskontrassa näytetyt summat vastasivat aina kaikkia maksamattomia laskuja eikä se vaihtunut laskun tilavalinnan mukaan.

Markus Kettunen / Laskupiste / 27. elokuuta 2017

 

LASKUTUSOHJELMAN VERSIO 5.0.1

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 5.0.1 korjausversioon.

Bugikorjaukset

 • Toistuvan laskun luonti ei onnistunut laskun tyyppivalinnan puuttumisen takia.
 • Info-ikonit eivät toimineet, eli kun vei hiiren sellaisen päälle, info-ikkuna ei auennut.
 • Ajopäiväkirjaa ei voinut avata Excelissä muuta kuin kuluvalta kuukaudelta. Kiitokset Minnalle ongelman raportoinnista!

Muutokset

 • Lisätty ”Luo toistuva lasku” pikalinkkeihin helpottamaan toiminnon löytämistä
 • Kuukausiraportin lähetys lokitetaan jatkossa tietokantaan, jolloin sen lähtemisen voi tarkistaa omasta lokistaan kohdasta ”Omat tiedot” – ”Lokitiedot”. Jos toiminto on päällä asetuksissa, lähetetään ko. raportti aina kuun vaihtuessa aamuyöllä neljältä.

Markus Kettunen / Laskupiste / 1. elokuuta 2017

 

LASKUTUSOHJELMAN VERSIO 5.0.0

Laskupisteen suurin päivitys sitten viime vuoden toukokuun julkaistiin tänään version 5 myötä. Isoimmat muutokset kohdistuivat tällä erää ”pellin alle”, jossa Laskupisteen järjestelmäarkkitehtuuri laitettiin pitkälti uusiksi. Näistä muutoksista uusi Auth0 -palvelun kautta tehtävä kirjautuminen on näkyvin muutos käyttäjillemme.

Järjestelmämuutosten lisäksi Laskupisteeseen on toteutettu myös useita käyttäjillemme näkyviä muutoksia ja parannuksia.

Lisätietoa Laskupisteen uudesta arkkitehtuurista

Uudet ominaisuudet

 • Uusi API-rajapinta
  • Laskupisteen käyttöliittymä on siirretty täysin uuden tilattoman REST-rajapinnan päälle. Ko. rajapinta mahdollistaa mm. Laskupisteen mobiilisovelluksen luonnin sekä mahdollistaa jatkossa erilaiset integraatiot Laskupisteen ja käyttäjiemme omien järjestelmien kanssa, esim. WooCommerce.
 • Tuki ulkomaisille IBAN-tileille
  • ulkomaisissa tilinumeroissa palvelu ei pysty päättelemään BIC-koodia, kuten suomalaisissa tilinumeroissa, vaan se pitää syöttää käsin
  • palvelu kuitenkin tutkii, että IBAN tilinumero on oikean pituinen ja muotoinen
 • Mahdollisuus lisätä laskulle helposti tieto käänteisestä arvonlisäverosta
  • Lisätty ”Laskun tyyppi” -kenttä, jonka arvona voi olla ”Myynti” (kaikki nykyiset laskut), ”Rakennusalan käänteinen arvonlisävero” sekä ”Ei arvonlisäveroa”
  • ”Rakennusalan käänteinen arvonlisävero” sekä ”Ei arvonlisäveroa” tyyppisillä laskuilla Alv-tiedot poistetaan kokonaan näkyvistä ja näiden lisäksi laskulle lisätään alaviite, jossa kerrotaan peruste tälle.
  • Laskun tyyppi on toteutettu myös kuitille sekä tarjoukselle
 • Useiden tuotteiden tuonti eräajona csv-tiedostosta
  • Tämän toiminnon avulla voidaan tuoda aiemmat tuotteet csv-tiedostona Laskupisteen aloituksen yhteydessä
  • Ko. toiminto korvaa suosituslinkin kautta tehdyn tuotteiden kopioinnin, sillä entisenlaisesta suosituslinkistä jouduttiin luopumaan uuden Auth0 -kirjautumisen yhteydessä
 • Etusivulla näytetään tarjouskanta sekä tarjouskanta viimeisen 30 päivän aikana sekä trendi edellisiin 30 päivään verrattuna. Tarjouskanta kuvaa tarjouksia, jotka eivät ole umpeutuneet ja joita ei ole vielä laskutettu.

Bugikorjaukset

 • Lähetteessä ”Laskun päivämäärä” muotoon ”Päivämäärä”
 • Myyntiraportti -graafi ei ottanut kuukausitasolla välttämättä huomioon kuukauden viimeistä päivää. Kiitokset Riinalle ongelman raportoinnista!
 • Laskulle pystyi lisäämään vain yhden tuotteen tuotelistaus-ikkunasta
 • Jos tarjouksen kuvausteksti oli yli 255 merkkiä, ei tarjouksen tallennus onnistunut, eikä käyttäjälle näytetty kunnollista virheviestiä. Nyt kuvauskenttien maksimipituus on nostettu 2048 merkkiin ja tätä pidemmästä tekstistä annetaan kunnollinen virheilmoitus.
 • Jos yritti asettaa logoksi tai lisäkuvaksi esim. Microsoft Word -tiedostoa, palvelu otti tiedoston vastaan, mutta ei osannut luoda siitä kuvaa. Jatkossa palvelu, ei ota vastaan muita kuin kuvatiedostoja ja väärän tiedoston kohdalla se osaa neuvoa lataamaan kuvatiedoston. Kiitokset Harrille ongelman raportoinnista!
 • Jos latasi CMYK-muotoisen JPG-kuvan logoksi tai lisäkuvaksi, lataus onnistui, mutta laskua ei voinut tämän jälkeen tulostaa tai lähettää väärän kuvaformaatin takia. Jatkossa palvelu ei anna tallentaa CMYK-muotoisia kuvia vaan sanoo, että kuva pitää muuntaa RGB-muotoon ennen latausta.
 • Kun vaihtoi käyttäjän nimeä, tämä ei päivittynyt samantien vasempaan yläkulmaan. Kiitokset Jarmolle ongelman raportoinnista!
 • Laskua ei voinut lähettää sähköpostitse pienellä (mobiili) näytöllä, sillä Lähetä-nappi jäi piiloon näytöltä. Kiitokset Rikulle ongelman raportoinnista!

Muutokset

 • Laskupiste ei tue enää vanhoja BBAN-tilinumeroita vaan tilinumero pitää syöttää jatkossa IBAN-muodossa. Tarvittaessa tilinumero on mahdollista muuttaa IBAN-muotoon Laskupisteen ilmaisosiossa https://www.laskupiste.fi/vanhan-tilinumeron-muuntaminen-iban-muotoon/
 • Pikahaku näyttää jatkossa max. 50 hakutulosta ja jos tuloksia olisi enemmän, kehottaa rajaamaan hakutulosta
 • Toimituspäivän voi jatkossa laittaa myös tulevaisuuteen
 • Myyntiraporttigraafeissa näytettiin aiemmin summien lisäksi tilausrivien määrä. Jatkossa tilausrivien tilalla näytetään laskujen määrä.
 • Etusivun pienessä ikkunassa ei näytetä enää laskurivien määrää eikä trendiä
 • Päivitetty mm. dialogi-ikkunoihin liittyvä käyttöliittymäkirjasto, josta oli apua erityisesti mobiililaitteille. Esim. iPadissa ja iPhonessa ollut dialogi-ikkunan scrollaukseen liittynyt ongelma korjaantui tällä.
 • Laskun nimi muutettu muodosta invoice.pdf muotoon invoice-[laskun numero].pdf helpottamaan laskun tallennusta levylle, jolloin ladattu lasku ei ylikirjoita aiemmin tallennettua toista laskua. Kiitokset Ramille kehitysideasta!
 • Kaikki Laskupisteen käyttämät sähköpostipohjat on päivitetty nykyaikaan. Myös laskun lähetyksessä olevaa pohjaa on muokattu ja jatkossa siitä näkyy mm. lähettävän yrityksen nimi ja että se on lähetetty Laskupiste -palvelusta sekä ohjeet kuinka voi varmistaa, että vastaus tulee suoraan lähettäjälle eikä Laskupisteen yleiseen info@laskupiste.fi -osoitteeseen.
 • Laskupisteen käyttäjilleen lähettämät sähköpostit sisältävät jatkossa html-version lisäksi perusteksti-muodossa olevan version. Tällöin jos sähköpostiohjelma ei tue html-muotoista viestiä, se osaa näyttää tekstimuotoisen viestin.

Muuta

 • Laskupisteen blogi ja nettisivut on siirretty staattisen sivustogeneraattorin Metalsmithin päälle. Varsinkin blogiin tämä toi kaivattua lisänopeutta ja nyt kun kummatkin jaetaan kokonaisuudessaan uuden arkkitehtuurin mukaisesti Amazon S3:sta CloudFrontin kautta, on niiden latautuminen huomattavasti nopeampaa ja Amazonin lupauksen mukaisesti ne saisivat olla alhaalla maksimissaan muutaman tunnin vuodessa.
 • Lisätty chat-ikkuna sovelluksen vasempaan reunaan, jonka kautta on mahdollista jutella asiantuntijoidemme kanssa, kun he ovat paikalla tai lähettää viesti, jos kukaan ei ole paikalla. Ko. chat-ikkuna on käytettävissä sekä sovelluksesta että nettisivuiltamme käsin.

Ylläolevien lisäksi Laskupisteeseen on uuden 5 version myötä toteutettu suuri määrä pienempiä ja suurempia muutoksia sekä päivitetty useiden käytettyjen ohjelmakirjastojen versioita. Vaikka olemme pyrkineet testaamaan uutta päivitystä mahdollisimman hyvin, näin suurien arkkitehtuurimuutosten myötä on mahdollista että sovellukseen jäänyt joitain bugeja. Toivommekin, että ilmoitatte meille info@laskupiste.fi, jos (edes) epäilette löytäneenne jonkin bugin. Kiitokset tästä vielä etukäteen!