Laskupiste on päivitetty uuteen 12.2.1 versioon, jossa isoimpana uutena ominaisuutena on sponsorointimallin mukaisesti kehitetty Ostotilaukset-osio. Uusi versio sisältää myös muita uusia ominaisuuksia, muutoksia sekä korjauksia, joista lisää alla.

Uudet ominaisuudet

 • Ostotilaukset
  • Ostotilauksen voi luoda samaan tapaan kuin laskun tai tarjouksen. Sen voi luoda toimittajalle, eli toimittaja-roolin omaavalle liikekumppanille.
   • Jos tilausriville valittavalle tuotteelle on määritetty oletusostohinta, käytetään ko. hintaa. Jos oletusostohintaa ei ole määritetty, niin tällöin käytetään tuotteelle määritettyä myyntihintaa.
    • Tilausrivillä näytettävä kateprosentti lasketaan tuotteelle määritetyn myyntihinnan sekä tilausriville määritetyn ostohinnan mukaan
   • Ostotilauksen voi luoda suomen-, ruotsin- tai englanninkielisenä
  • Lähetys onnistuu joko sähköpostilla tai tulostamalla ja lähettämällä itse. Kummassakin tapauksessa lähetetty PDF-tiedosto tallentuu ja on ladattavissa ostotilaussivun Lähetystiedot-välilehdeltä. Sähköpostin seuranta onnistuu samalta välilehdeltä.
  • Ostotilauksille voi lisätä muistiinpanoja sekä muistutuksia ja sen voi kopioida uuden ostotilauksen pohjaksi
  • Järjestelmään verkkolaskuna saapunut ostolasku linkitetään automaattisesti tilausnumeron avulla ostotilaukseen. Jos ostolasku ei ole sisältänyt oikeaa tilausnumeroa, se on mahdollista linkittää käsin ostolaskuun.
   • Tilausnumeron lisäksi tarkistetaan, että ostolasku on tullut samalta toimittajalta, jolle ostotilaus on lähetetty
   • Jos ostolasku on saapunut sähköpostilla tai kirjeenä, se pitää luoda käsin palveluun. Tätä helpottamaan on luotu mahdollisuus luoda ostolasku ostotilauksen pohjalta, jolloin osa ostolaskulla olevista tiedoista on jo suoraan järjestelmässä. Tällöin tulee olla tarkkana, että ostotilauksen pohjalta luotu ostolasku vastaa saapunutta ostolaskua ja muokata sitä tarvittaessa.
   • Jos ostolasku on koontilasku useasta ostotilauksesta, se on mahdollista linkittää käsin kaikkiin näihin tilauksiin
   • Jos yhdestä ostotilauksesta on saapunut useampi ostolasku, voidaan nämä kaikki linkittää samaan ostotilaukseen
   • Ostotilausten ja -laskujen välillä on helppo siirtyä Lisätoiminnot-valikon kautta
  • Ostotilaukset vaativat vähintään Pro-tason tilauksen. Jos et ole vielä käyttänyt Pro-tason testijaksoasi, voit testata Pro-tasoa ilmaiseksi kahden viikon ajan.
 • Yksikkökustannus, jota käytetään katteen laskennassa, on lisätty tuotteen tietoihin
  • Oletusostohintaa käytetään ostotilauksilla ja -laskuilla, joten siihen ei kannata lisätä muita kuluja kuin ostohinta toimittajalta. Muita kuluja (esim. varastointi, tuotteen valmistus) varten on luotu uusi yksikkökustannus-kenttä.
 • Kateraportti tuotteittain
  • Löytyy kohdasta Raportit – Tuotteet – Kate tuotteittain
  • Raportissa näytetään tuotekohtainen myynti, kateprosentti sekä kate kaikista tuotteista, joille on määritetty oletusostohinta ja/tai yksikkökustannus
 • Rahtikirja-sivulle lisätty Lähetystiedot-taulukko, josta voi seurata sähköpostin lähetystä sekä ladata lähetetyt rahtikirjat

Muutokset

 • Tuotteiden hintatietojen muutokset
  • Tuotesivun Hintatiedot-osiota on muutettu siten, että arvonlisäverolle ei ole enää omaa kohtaa, vaan jos tuotteen arvonlisäveroprosentti on yli nolla, niin tällöin verollisen hinnan otsikossa näytetään myös alv-prosentti – tyyliin Hinta (alv 24%)
  • Katteelle on lisätty oma kohta, jossa kateprosentin lisäksi näytetään jatkossa myös valuuttamääräinen kate per yksikkö
   • Huom! Kate näytetään ainoastaan, jos tuotteelle on määritetty joko oletusostohinta ja/tai yksikkökustannus
  • Jatkossa myös palvelutuotteille voi määrittää oletusostohinnan
   • Tuotteen muokkaus -ikkunassa oletusostohinta on tämän takia siirretty Varastotiedot-välilehdeltä Lisätiedot-välilehdelle
   • Tätä voi käyttää mm. jos palvelu ostetaan alihankintana
   • Muut palvelun toteutuksesta syntyvät kulut voi määrittää uudessa yksikkökustannus-kentässä, jonka avulla voi seurata myös palvelutuotteiden katteita uudessa tuotekohtaisessa kateraportissa
 • Laskurivien muokkauksen laajennetussa näkymässä tuotteen nimen alla näytetty myyntihinta on muutettu verottamaksi, koska samassa kohdassa esitetyt Osto-otsikon alla olevat oletusostohinta sekä yksikkökustannus ovat verottomia. Myös samassa kohdassa esitettävä kateprosentti vastaa näytettyjen tietojen kanssa, koska se on aiemminkin laskettu verottomasta hinnasta.
 • Jatkossa, kun ostolaskun laskuriville asetetaan tuote, käytetään hintana tuotteen oletusostohintaa ei myyntihintaa, kuten aiemmin
  • Jos oletusostohintaa ei ole asetettu tuotteelle, niin tällöin käytetään myyntihintaa
  • Ostolaskuilla ja -kuiteilla kateprosentti lasketaan tuotteelle asetetun myyntihinnan sekä riville asetetun ostohinnan mukaan
   • Myyntipuolella kateprosentti lasketaan tuotteelle asetetun oletusostohinnan sekä riville asetetun myyntihinnan mukaan
 • Muutettu PDF-tiedostojen nimiä
  • Tilausvahvistuksen PDF nimi on jatkossa aina order_confirmation -alkuinen (esim. order_confirmation-1234.pdf) kun se aiemmin oli invoice- tai offer-alkuinen
  • Maksumuistutuksen PDF nimi on jatkossa aina reminder -alkuinen (esim. reminder-1234.pdf) kun se aiemmin oli invoice-alkuinen
  • Tarjouksen, tositteen, ostolaskun ja rahtikirjan nimessä ei ollut aiemmin sen numeroa (esim. offer.pdf), mutta jatkossa se lisätään nimeen (esim. offer-1234.pdf)
 • Rahdinmaksaja voi jatkossa olla myös Muu – Lähettäjän ja Vastaanottajan lisäksi
 • Etusivun oikean reunan Erääntyneet laskut -osiossa näytetään jatkossa myös laskujen maksamattomat määrät
 • Taulukko – Vie – PDF -toiminnon kautta voi jatkossa valita luodaanko PDF-tiedosto vaaka- vai pystyasennossa

Bugikorjaukset

 • Maa-valinnassa maat ja Valuutta-valinnassa valuutat olivat aina suomen kielellä, riippumatta käyttöliittymän kielivalinnasta
  • Korjattu samalla myös muutamia muita lokalisointivirheitä
 • Muistutuskuluja sisältävää laskua ei saanut merkittyä luottotappioksi Lisätoiminnot – Merkitse luottotappioksi -toiminnon kautta vaan ainoastaan lisäämällä maksumerkintä ja valitsemalla sen tyypiksi luottotappion.
 • Jos verkkolaskuna vastaanotettu ostolasku sisälsi viallisen BIC-koodin (esim. ”BIC”), ei sitä voitu käsitellä onnistuneesti. Jatkossa BIC-koodi pyritään tällaisessa tilanteessa selvittämään IBAN-tilinumeron perusteella.