Palveluun on tehty laajempi versiopäivitys uuden 12.4.0 version myötä. Uudessa versiossa isoimpana uutena kokonaisuutena on työajanseuranta sekä työkirjausten laskutus. Näistä sekä muista uusista ominaisuuksista, muutoksista ja bugikorjauksista löydät tietoa alta.

 

Työajanseuranta

 • Palveluun on tuotu uutena kokonaisuutena työajanseuranta, jonka avulla sinä yrittäjänä ja/tai työntekijänne voivat seurata työkirjauksiaan
  • Pääkäyttäjä sekä Työajanseuranta-osion hallinnoijat näkevät kaikkien työkirjaukset – muut näkevät vain omansa
 • Työkirjaukseen liittyy seuraavat tiedot
  • Asiakas (omasta yrityksestä on mahdollista luoda myös asiakas, jos halutaan seurata sisäisiä tunteja)
  • Päivä
  • Alku- ja loppuaika
   • Pakollinen kun tuotteen yksikkönä on h (= tunti)
   • Muulloin voidaan seurata kuinka kauan on mennyt aikaa tietyn tuotemäärän tekemiseen/suorittamiseen
  • Tuote (voi olla mikä tahansa tuote tai esim. projekti, työtehtävä jne.)
  • Määrä
   • Määrää ei voi muokata, kun tuotteen yksikkönä on h, vaan tällöin tuntimäärä lasketaan automaattisesti alku- ja loppuajan mukaan
  • Laskutettava
   • Jos ko. ruksi on laitettu päälle, työkirjaus on mahdollista laskuttaa ja se näkyy Laskuttamattomat kirjaukset -välilehdellä
  • Kuvaus
 • Työajanseuranta-välilehdeltä näkee kaikki työkirjaukset halutulta ajan jaksolta
  • Hakua voidaan rajata myös käyttäjän/työntekijän, asiakkaan sekä tuotteen avulla
 • Laskuttamattomat- ja Laskutetut kirjaukset -välilehdiltä näkyy kaikki laskutettavat kirjaukset
  • Työkirjaus on pitänyt merkitä laskutettavaksi, jotta se näkyy ko. välilehdillä
  • Hakua voidaan rajata käyttäjän/työntekijän, asiakkaan sekä tuotteen avulla
   • Laskutettuja kirjauksia rajataan oletuksena ajan mukaan
  • Jotta ko. välilehdet tulevat näkyviin, tulee käyttäjällä olla lukuoikeus Tulot-osioon
   • Jos käyttäjällä on lukuoikeus Tuotteet-osioon, näkee hän listauksilla työkirjausten laskutettavat hinnat
  • Yhdestä tai useammasta laskuttamattomasta laskusta voi luoda laskun joukkotoiminnon kautta
  • Jos laskulle vie useamman asiakkaan kirjauksia, varmistetaan että näin halutaan tehdä, jonka jälkeen pääsee valitsemaan, mille asiakkaalle lasku luodaan
   • Tällöin laskujen seliteriveille lisätään työkirjaukseen liittyneen asiakkaan nimi
 • Työaikakirjaukset on mahdollista avata erillisessä Excel-raportissa, jossa toisella välilehdellä on työaikakirjaukset ajan mukaan järjestettynä ja toisella työntekijän sekä ajan mukaan järjestettynä
 • Työajanseuranta on Pro-tason ominaisuus

Uudet ominaisuudet

 • Tarjouksen luonti ostolaskusta
  • Aiemmin ostolaskusta pystyi luomaan ainoastaan yksittäisen laskun, mutta jatkossa ko. toiminnon avulla voi useasta ostolaskusta luoda koontilaskun, luomalla niistä ensin tarjoukset, jonka jälkeen valituista tarjouksista koontilaskun

Muutokset

 • Ostolaskun maksaminen -ikkunassa oleva Merkitse maksetuksi -nappi merkitsi laskun aiemmin suoraan maksetuksi. Ko. nappia saattoi painaa vahingossa, vaikka oli tarkoitus klikata Maksa pankkiyhteydellä -nappia. Jatkossa, jos pankkiyhteys on käytössä, ko. napin painalluksesta aukeaa vielä erillinen varmistusikkuna.
 • Rahtikirjojen vanha PDF-tulostus on muutettu käyttämään samaa uudempaa tapaa kuin PDF-tulostukset muualla palvelussa. Samalla rahtikirjassa käytetty fontti on muuttunut ja ulkoasuun on tullut pieniä muutoksia.
  • Rahtikirjarivillä pitkä nimi ei näkynyt kunnolla, kun koodi, paino sekä tilavuus tulostuivat sen päälle. Jatkossa nimi rivitetään tarvittaessa, jos sille ei ole tarpeeksi muuten tilaa rahtikirjarivillä.
 • Lähete-PDF:n yläosan ulkoasu on yhtenäistetty laskun, tarjouksen ja tilausvahvistuksen kanssa
 • Jos asiakkaan operaattorina on Pagero, lähetetään maksumuistutuksen verkkolaskuaineistossa laskun tyyppinä INV01 = LASKU eikä INV08 = HUOMAUTUSLASKU, koska Pagero ei muista operaattoreista poiketen tue maksumuistutuksen tyyppiä
 • Jos verkkolaskuna saapunut ostolasku ei sisältänyt lähettäjän Y-tunnusta, ei sitä voitu ottaa vastaan. Jatkossa tällaisessa tapauksessa lähettäjän Y-tunnus pyritään hakemaan verkkolaskuosoitteen avulla, joka onnistuu silloin kun verkkolasku on ns. OVT-muodossa.

Bugikorjauksia

 • Ostokuitin kopioinnissa maksutapa ei kopioitunut
 • Jos asiakkaan viite oli pitkä, osa Viitteenne-kentästä saattoi jäädä piiloon PDF-tulosteesta
 • Jos tarjouksen jakoi euromääräisiin osiin, ja jos tarjouksen rivien hinnat oli määritetty yksikköhinnan mukaan, esim. 950€ saattoi jakaantua 150 + 150 + 150 + 150 + 349,98 euron osiin. Jatkossa myös näistä viimeinen on suoraan oikean kokoinen.
 • Tuotteiden vienti (paitsi tulostus) tuoteryhmä-sivulta ei toiminut
 • Laskun luonti toistuvasta laskusta vaati virheellisesti vähintään Standard-tason. Jatkossa tämä onnistuu myös Basic-tasolla