Palveluun on tehty laajempi versiopäivitys uuden 12.1.0 version myötä. Uudessa versiossa isoimpana uutena ominaisuutena on laskun merkitseminen luottotappioksi. Tähän liittyneet parannukset aiheuttivat myös muita muutoksia palveluun. Näistä ja muista muutoksista löydät lisätietoa alta.

Uudet ominaisuudet

 • Laskun merkitseminen luottotappioksi
  • Merkitseminen onnistuu laskusivulla valitsemalla Lisätoiminnot – Lisää maksumerkintä
   • Valitse tyypiksi Luottotappio
  • Kun laskun merkitsee luottotappioksi, poistuu se myyntireskontrasta, mutta on näkyvissä Laskut-välilehdellä
   • Laskut-välilehdelle on lisätty uusi hakukriteeri – Luottotappiot
  • Lisätty uusi Luottotappiot-raportti, jolla voi hakea luottotappiot tietyltä ajalta (vain luottotappion osuus)
   • Löytyy palvelusta kohdasta Raportit – Tulot – Luottotappiot
  • Vaikutukset olemassa oleviin raportteihin
   • Luottotappiot eivät näy Myyntisaatavat-raportilla
   • Luottotappiomerkinnät eivät näy Suoritukset-raportilla
   • Luottotappiot näkyvät Myyntiraportti ja Kokonaismyynti -raporteilla, sillä niissä näytetään kaikki myynti (paitsi luonnokset)
  • Laskusta on mahdollista merkitä ainoastaan osa luottotappioksi, jolloin laskun tilana on Luottotappio, vaikka se olisikin osittain maksettu
   • Toimintoa voi käyttää esim. jos asiakas ei ole maksanut laskutuslisää tai jostain muusta syystä laskua ei ole maksettu kokonaisuudessaan ja jos saamatta jäänyttä osuutta ei enää peritä asiakkaalta, vaan se halutaan kirjata luottotappioksi
   • Tällöin Suoritukset-raportilla näytetään laskuun kohdistuneet suoritukset
  • Luottotappiolaskuihin liittyviä sääntöjä
   • Luottotappiomerkinnän voi lisätä ainoastaan laskulle, josta ei ole maksettu laskun pääomaa kokonaisuudessaan. Sitä ei voi lisätä laskulle, jonka pääoma on maksettu, mutta jonka muistutuskuluja ei ole maksettu. Tällainen lasku on mahdollista merkitä maksetuksi ilman luottotappiomerkintää.
   • Jos laskulla on ollut muistutuskuluja, piilotetaan ne, kun lasku merkitään luottotappioksi. Eli luottotappioksi kirjataan ainoastaan laskun alkuperäinen maksamaton summa – ei muistutuskuluja.
   • Jos laskulle on lisätty luottotappiomerkintä, ei sille voi lisätä uutta maksumerkintää tai muokata olemassa olevan maksumerkinnän määrää, ennen kuin siltä on poistanut luottotappiomerkinnän. Luottotappiomerkinnän voi luoda uudelleen maksumerkinnän luonnin tai muokkauksen jälkeen, jolloin luottotappio kattaa maksamattoman pääoman.
   • Jos laskulle on lisätty sekä maksumerkintä sekä luottotappiomerkintä, niin tällöin maksumerkinnän poistaminen, poistaa automaattisesti myös luottotappiomerkinnän. Luottotappiomerkinnän voi luoda uudelleen maksumerkinnän luonnin tai muokkauksen jälkeen, jolloin luottotappio kattaa maksamattoman pääoman.
 • Asiakastietoihin voi jatkossa määrittää lähetetäänkö verkkolaskut Eurooppa-normin (EN16931) mukaisina verkkolaskuina
  • Huom! Kaikki valtion virastot vaativat verkkolaskut Eurooppa-normin mukaisina
 • Lisätty virtuaaliviivakoodi lähetettävään verkkolaskuaineistoon (VirtualBankBarcode -kenttään)
 • Verkkolaskun lähetys ja laskun/tarjouksen postitus -ikkunoissa kerrotaan jatkossa, jos ko. lasku/tarjous on lähetetty jo aiemmin valitulla tavalla. Ilmoitus on tarkoitettu estämään saman laskun/tarjouksen lähettäminen vahingossa uudelleen.

Suorituksiin/maksumerkintöihin liittyvät muutokset

 • Osasuoritukset on nimetty maksumerkinnöiksi ja jatkossa ne näytetään omana välilehtenään Laskurivit-välilehden edessä
  • Aiemmin, jos laskulla oli vain yksi koko laskun kattava suoritus, ei Osasuoritukset-osiota näytetty ollenkaan. Jatkossa Maksumerkinnät-välilehti näytetään myös ko. tilanteessa.
 • Jos maksetulla laskulla on ollut muistutuskuluja, niin näistä on nyt luotu omat maksumerkinnät ja muutettu alkuperäinen maksumerkintä laskun alkuperäisen pääoman (ilman muistutuskuluja) suuruiseksi
 • Jos laskulle on kirjattu sen kokonaissummaa suurempi suoritus, niin näistä liikasuorituksista on luotu omat maksumerkinnät ja muutettu alkuperäinen maksumerkintä laskun alkuperäisen pääoman suuruiseksi
  • Jos laskulla on liikasuorituksia (tai hyvityslaskulla liikahyvityksiä), voi laskun merkitä kuitenkin maksetuksi, jolloin lasku poistuu myyntireskontrasta eikä myöskään ko. liikasuorituksia näytetä enää etusivun Avoimet osa/liikasuoritukset -widgetissä. Jos maksetuksi merkittyyn laskuun tulee jatkossa liikasuorituksia, muuttuu lasku taas avoimeksi, kunnes liikasuorituksen on hyvittänyt tai laskun on merkinnyt uudelleen maksetuksi.
 • Suoritukset-raportille on lisätty tieto suorituksen tyypistä (Maksusuoritus, Viivästyskorko, Huomautusmaksu, Liikasuoritus, Hyvitys)
 • Jos laskusta on maksettu sen pääoma, mutta ei kaikkia muistutuskuluja, lasku pysyy oletuksena avoimena. Laskun voi kuitenkin merkitä maksetuksi Maksupäivä-otsikon alta, jolloin laskua ei enää näytetä myyntireskontrassa.
  • Jos muistutuskuluja on maksamatta näytetään tästä tieto Maksumerkinnät-välilehdellä
  • Laskulle on tällöin mahdollista vielä lisätä yksi tai useampi maksumerkintä muistutuskuluista, jos asiakas maksaa ne myöhemmin
  • Laskusta on myös mahdollista tulostaa maksumuistutus, jolla voi laskuttaa maksamattomat muistutuskulut
  • Jos ko. lasku on merkitty maksetuksi, niin tällöin muistutuskulut poistuvat Myyntisaatavat-raportilta
   • Laskun tietoihin muistutuskulut jätetään vielä talteen, jotta jos asiakas maksaa näitä myöhemmin, osataan ne käsitellä ja niitä osataan tarvittaessa myös karhuta asiakkaalta
 • Laskusta, joka sisältää luottotappiomerkinnän, ei voi luoda hyvityslaskua, ennen kuin siitä on poistanut luottotappiomerkinnän
 • Toteutuksen yhteydessä huomattiin, että pienessä osassa suorituksista, joissa laskun maksupäivää oli muokattu, ei viimeisen suorituksen maksupäivää ollut muokattu samalla automaattisesti, jolloin Suoritukset-raportilla maksupäivä näkyi väärin. Virheellisille suorituksille on päivitetty maksupäivä laskulta. Jatkossa laskun maksupäivä ja viimeisen suorituksen maksupäivä pysyvät aina samoina.
 • Rahoitus- ja korkotuotot -raportti on poistettu, koska nämä on jatkossa nähtävissä Suoritukset-raportilla

Muutokset

 • Jatkossa postitukset lähetetään oletuksena Apixin kautta
  • Syynä on, että Netbox vaihtoi kumppaniaan, jonka johdosta kirjekuoren ikkuna on aiempaa suurempi ja tämä aiheutti sen, että laskun sisältöä saattaa näkyä ikkunan läpi. Emme voineet muuttaa tulostettua PDF:ää samaan tapaan, koska osa käyttäjistämme postittavat palvelustamme tulostetut laskut itse ja tällöin se ei olisi välttämättä toiminut enää heidän kirjekuorissaan.
  • Apixin lähettämässä kirjeessä, ikkunassa näkyvä osoite tulostetaan paperin toiselle puolelle ja itse lasku toiselle. Tällöin ei voi tulla tilannetta, että kirjeen ikkunassa näkyisi ylimääräistä tietoa.
  • Jos haluaa kuitenkin käyttää Netboxia postituksissa, on tämä mahdollista käydä muuttamassa asetuksista
 • Suoritukset-raportilta on otettu pois laskun kenttiin liittyvät yhteissummat, koska jos laskuun on tullut useampi suoritus valittuna ajan jaksona, vääristivät nämä ko. yhteissummia. Jatkossa näytetään ainoastaan suoritusten yhteissumma.

Bugikorjaukset

 • Jos oli lisännyt laskulle Kilpailutuksen numeron ja tämän jälkeen poistanut sen, laskun lähetys verkkolaskuna ei enää tämän jälkeen onnistunut. Kiitokset Mikolle ongelman raportoinnista!