Kuvakaappaus on tietokoneen ja/tai mobiililaitteen näytöllä olevasta sisällöstä otettu kuva. Se voi kuvata joko koko näyttöä tai jotain sen osaa – yleisimmin yksittäistä sovellusikkunaa. Kuvakaappaus on tärkeä osa ongelman ratkaisussa ja säästää myös monesti aikaa, koska sen avulla ongelman kuvaus on huomattavasti helpompaa. Kannustamme myös käyttäjiämme liittämään kuvakaappauksen sähköpostilla lähettämäänne mahdolliseen ongelmatilanteen kuvaukseen.

Huomaa, että ohjeessa mainittu Print Screen -näppäin voi olla nimetty myös jollain seuraavista tavoista Print Scrn, Prnt Scrn, Prt Scrn, Prt Scr, Prt Sc or Pr Sc näppäimistössäsi.

KUINKA OTAN KUVAKAAPPAUKSEN

Windows (koko näyttö)

Paina Windows + Print Screen -näppäimet pohjaan samanaikaisesti
Kuva tallentuu automaattisesti ”Tämä tietokone” – ”Kuvat” – ”Näyttökuvat” -hakemistoon.

Windows (yksittäinen ikkuna)

Paina ALT + Print Screen -näppäimet pohjaan samanaikaisesti
Kuva tallentuu leikepöydälle, josta sen voi liittää CTRL – V -näppäinyhdistelmällä kuvankäsittelyohjelmaan tai vaikka suoraan sähköpostiin. Suora liittäminen sähköpostiin ei ole aina suositeltavaa riippuen käytetystä sähköpostiohjelmasta ja siitä halutaanko kuvaa rajata ennen sen lähetystä. Helppo tapa muokata kuvaa, on liittää se Paint -ohjelmaan, josta sen voi sitten tallentaa omalle koneelle myöhempää käyttöä varten.