Kirjanpito

Kirjanpito on keskeinen osa yrityksen taloushallintoa ja se onkin enemmän kuin pelkkien numeroiden kirjaamista. Se tarjoaa kokonaiskuvan yrityksen taloudesta ja antaa konkreettisia työkaluja päätöksentekoon. Laskujen kirjanpidossa huomio keskittyy erityisesti laskuihin, jotka liittyvät suoraan yrityksen liiketoimintaan, esimerkiksi myynti- ja ostolaskuihin. Kirjanpidon tehtävä on auttaa yritystä ymmärtämään tulojaan ja menojaan, varmistaa tallennettujen tietojen oikeellisuus ja tarjota yrityksen johdolle tärkeitä tietoja päätöksenteon tueksi. Laskutusohjelman käytöllä voidaan huomattavasti yksinkertaistaa ja tehostaa laskutuksen ja kirjanpidon prosesseja.

Laskujen kirjaamisen perusteet

Myyntilaskujen osalta kirjaaminen tapahtuu yleensä myyntisaamisiin, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että yritys kirjaa tuloja vasta kun asiakas on suorittanut laskun maksun. Ostolaskujen kohdalla kirjaaminen puolestaan suunnataan ostovelkoihin. Tässä kontekstissa yritys kirjaa menonsa eli kulunsa vasta siinä vaiheessa, kun se on suorittanut laskun maksun.

 

Kirjanpidon tarkoitus ja hyödyt

Kirjanpidon päätarkoituksena ei ole ainoastaan tulojen ja menojen seuraaminen, vaan sen tavoitteena on myös varmistaa, että kaikki liiketoimintaan liittyvät tapahtumat on kirjattu oikein ja että kirjanpitoon tallennetut tiedot vastaavat todellisuuden tapahtumia. Kun yritys voi luottaa kirjanpidon antamiin tietoihin, sen johto pystyy tekemään informoituja ja tehokkaita päätöksiä.

Lisäksi yrityksen on hyödyllistä ottaa käyttöönsä laskutusohjelma, joka tehostaa sekä laskutuksen että kirjanpidon hallintaa. Modernit laskutusohjelmat tarjoavat mahdollisuuden lähettää laskut sähköisesti, seurata laskutusprosessia reaaliajassa ja hallinnoida asiakastietoja yhdessä paikassa. Erityisen kätevää on, että monet laskutusohjelmat automatisoivat laskujen numeroinnin, mikä puolestaan helpottaa laskujen seurantaa ja hallintaa.

 

Certumin kirjanpitopalvelu – Laskupisteen kumppani

Olipa yrityksesi sitten aloittava pienyritys tai kokeneempi toimija, on tärkeää keskittyä ydinliiketoimintaan ja jättää muut tehtävät alan ammattilaisille. Laskupisteen yhteistyökumppani, Certum, tarjoaa korkealaatuista kirjanpito-palvelua, joka mahdollistaa kirjanpidon vaivattoman ulkoistamisen. Certum tuntee syvällisesti Laskupisteen toiminnan, joten yhteistyössä saadaan luotua saumaton integraatio kirjanpidon ja laskutuksen välille. Tämä yhteistyö mahdollistaa sen, että yrityksesi saa parhaan mahdollisen tuen sekä kirjanpidossa että laskutuksessa. Certum takaa asiantuntevan ja ajan tasalla olevan palvelun, joka vapauttaa aikaasi ja resurssejasi muihin liiketoiminnan kannalta kriittisiin tehtäviin.

Helppokäyttöinen
Rahtikirjaohjelma
Laskupiste™-rahtikirjaohjelmalla luot standardin mukaiset rahtikirjat helposti miltä laitteelta tahansa. Kokeile kuukausi ilmaiseksi!
Lisätietoa