Palveluun on tehty laajempi versiopäivitys uuden 12.0.0 version myötä. Isoimpina uusina ominaisuuksina ovat uudet ostopuolen raportit, käyttöliittymän kielen vaihto sekä tuotteiden kieliversiot.

Uusi versio toi muutoksia myös Paytrailin maksupalveluun. Näistä sekä muista uusista ominaisuuksista, muutoksista ja bugikorjauksista löydät tietoa alta.

Paytrailin uusi maksupalvelu

Olemme ottaneet Paytrailin maksupalvelusta uudistetun version käyttöön. Uusi versio mm. päivitti maksutavan valintasivun sekä toi uusia maksuvaihtoehtoja, kuten Apple Pay:n, palveluumme. Muut uudet maksuvaihtoehdot ovat Pivo, Siirto sekä Visa Electron.

Uudet ominaisuudet

 • Uudet raportit
  • Ostoraportti
   • Samanlainen graafinen raportti kuin Myyntiraportti Tulot-puolella ja myyntiraportin tapaan myös se näytetään palvelun etusivulla
   • Löytyy palvelusta kohdasta Raportit – Menot – Ostoraportti
  • Kokonaisostot-raportti
   • Samanlainen taulukkoraportti kuin Kokonaismyynti-raportti Tulot-puolella
   • Löytyy palvelusta kohdasta Raportit – Menot – Kokonaisostot
   • Raportti on ladattavissa myös Excel-raporttina, kuten Kokonaismyynti-raportti
  • Top-10 -tuoteryhmät
   • Kuten Top-10 tuotteet, mutta tuoteryhmäkohtaisesti
   • Löytyy palvelusta kohdasta Raportit – Tuotteet – Top-10 tuoteryhmät
  • Top-10 -asiakasryhmät
   • Kuten Top-10 asiakkaat, mutta asiakasryhmäkohtaisesti
   • Löytyy palvelusta kohdasta Raportit – Asiakkaat – Top-10 asiakasryhmät
 • Käyttöliittymän kielen voi vaihtaa suomen sijaan myös englannin- tai ruotsinkieliseksi
  • Tämä onnistuu oikean yläkulman maapallo-ikonista
  • Englanti on Beta-vaiheessa eli käännökset voivat sisältää virheitä ja ruotsinkielinen versio on toteutettu täysin konekäännöksenä ja se on Yhteisö-statuksella. Lisätietoa kielivalikon alimpana olevasta Lokalisointi-linkistä.
  • Palvelimelta tulevat vastaukset voivat olla vielä suomenkielisiä vaikka käyttöliittymän kieleksi olisi valittu jokin muu kieli
 • Kieliversiot tuotteille
  • Tuotteelle voi asettaa suomenkielisen nimen lisäksi ruotsin- ja englanninkieliset nimet
   • Tuotteen-muokkausikkunassa sille voi käyttöliittymän mukaisen kielen ns. ”pääkielen” lisäksi määrittää kieliversiot muilla tuetuilla kielillä (suomi, englanti ja ruotsi)
  • Tuotteen ”päänimenä” käytetään sille tuotteen muokkaus-ikkunassa määritettyä nimeä ja tämä asetetaan myös automaattisesti käyttöliittymän mukaisen kielen (pääkielen) kieliversioksi
  • Tuotesivun yläosassa näytetään tuotteen päänimi ja Nimi-otsikon alla käyttöliittymäkielen mukainen kieliversio tuotteen nimestä
   • Jos tuotteelle ei ole määritetty käyttöliittymäkielen mukaista versiota, Nimi-otsikon alla näytetään tuotteen päänimi
  • Tuotteet-listauksessa, raporteissa, lokitiedoissa yms. tuotteesta näytetään sen päänimi
  • Nimikkeen valinnassa tuotteen nimestä käytetään laskulla, tarjouksella tms. valitun kielen mukaista kieliversiota
   • Myös tuotteen haku tapahtuu tällä kieliversiolla (huom. tuotteita voi hakea myös tuotenumerolla, jos valittu asetuksista Laskut – Mahdollisuus hakea laskurivin nimikkeitä myös tuotenumerolla)
   • Jos tuotteelle ei ole määritetty ko. kieliversiota, käytetään oletuksena suomenkielistä ja jos sitäkään ei ole niin seuraavaa mahdollista kieliversiota
  • Jos laskun, kuitin, tarjouksen tms. kieltä vaihtaa, kysytään päivitetäänkö nimikkeiden kieliversiot vastaaviksi
   • Päivitys ylikirjoittaa myös mahdollisesti muokatun nimen
  • Tuotteilla ennen päivitystä olleet nimet on asetettu niiden suomenkielisiksi kieliversioiksi
 • Tuotteelle lisätty uusi kenttä ”Oletusmäärä laskulla”
  • Kertoo kuinka monta kappaletta (tai muuta yksikköä) tuotetta lisätään oletuksena laskuille, kuiteille, tarjouksille, toistuville laskuille tms. kun tuote lisätään niille
 • Tuotteelle voi määrittää onko se varastotuote vaiko palvelutuote
  • Olemassa olevat tuotteet ovat oletuksena varastotuotteita
  • Palvelutuotteelle ei voi määrittää varasto- eikä rahtitietoja eikä varastotilannetta voi seurata
 • Asetuksissa voi määrittää mikä asetetaan sähköpostien vastausosoitteeksi (Reply-To). Jos arvoa ei ole määritetty, sähköpostin vastausosoitteena käytetään sähköpostin lähettäneen käyttäjän sähköpostiosoitetta.
  • Ko. asetuksen voi määrittää sekä yritysasetuksissa että käyttäjäasetuksissa, jolloin käyttäjäasetuksissa määritetty ajaa yritysasetuksen yli
 • Mahdollisuus kuitata lähetetty sähköposti avatuksi etusivun Epäonnistuneet lähetykset -listalta
 • Hyvityslaskun (tai useamman) avaus laskusivulta sekä laskun avaus hyvityslaskun sivulta
  • Toiminto löytyy ko. laskusivujen Lisätoiminnot-valikosta
 • Kokonaismyynti-raportille lisätty uutena sarakkeena toimituspäivä
 • Yhteyshenkilö-sivulle lisätty omat välilehdet tarjouksista, laskuista, toistuvista laskuista sekä ostolaskuita, joille ko. yhteyshenkilö on valittu
 • Laskut-, Kuitit-, Ryhmälaskut ja Toistuvat laskut -listauksiin tuotu dynaaminen yhteissummien laskenta, kuten Myyntireskontra- ja Tarjoukset-listauksissa

Muutokset

 • Mahdollisuus maksaa myös henkilöasiakkaiden ostolaskuja sekä ostolaskuja, joille ei ole määritetty toimittajaa
  • Ulkomaanmaksuissa toimittajan osoitetieto on pakollinen, joten ostolaskua ei voi maksaa ulkomaiselle tilille, ilman että on lisännyt sille toimittajan, jolle on myös osoite määritettynä. Viitenumero on pakollinen tieto sekä suomalaisissa että ulkomaisissa maksuissa. Ulkomaisissa maksuissa tuetaan kansainvälisiä RF-viitenumeroita.
 • Jos yrityksellä on useampia pankkitilejä, niin jatkossa kun on maksamassa hyväksyttyä ostolaskua, jolle on jo määritetty maksutili, voi maksutiliä vaihtaa vielä maksuvaiheessa
  • Ostolaskun vastaanoton yhteydessä sille asetetaan automaattisesti oletustili maksutiliksi
 • Jatkossa Lähetä-toiminnon kautta tulostetusta lähetteestä tallennetaan tieto laskun/tarjouksen Lähetystiedot-välilehdelle, josta lähetetty tiedosto on ladattavissa
 • Jos rahtikirjasta on luotu lasku, niin rahtikirjasivulla disabloituna ollut Luo lasku -nappi on korvattu Lisätoiminnot-valikosta löytyneellä Avaa lasku -napilla.
 • Laskulle määritetty myyjä-tieto on aiemmin ollut vain sisäiseen käyttöön, eikä sitä ole näytetty laskuilla. Jatkossa yrityskohtaisissa asetuksissa voi määrittää näytetäänkö se myös laskulla. Kiitokset Andersille toteutuksen sponsoroinnista!
  • Asetuksissa voi myös määrittää, halutaanko uudelle laskulle asettaa myyjäksi automaattisesti kirjautunut käyttäjä
 • Alikäyttäjä, jolla on ainoastaan lukuoikeus Tulot-osioon, voi jatkossa tulostaa kuitin sekä tarjouksen
 • Etusivun Erääntyneet laskut -otsikko muutettu linkiksi, joka avaa erääntyneet laskut myyntireskontrassa
 • Ostolaskuja ei otettu aiemmin vastaan, jos lähettäjällä ei ollut suomalaista Y-tunnusta. Jatkossa tutkitaan onko lähettäjä ulkomainen (SellerPartyDetails/SellerPostalAddressDetails/CountryCode) ja jos on, niin tällöin hyväksytään myös muu kuin suomalainen Y-tunnus.
 • Muutettu tarjouksen tulostusta niin, että jos tarjouksen tulostaa Tulosta-valikon kautta, ei tarjouksen tilaa tällöin muokata eikä sitä myöskään tallenneta Lähetystiedot-välilehdelle. Jos tarjouksen tulostaa Lähetä-toiminnon kautta, niin tällöin tila muutetaan tarvittaessa ja tulostettu dokumentti on myös ladattavissa Lähetystiedot-välilehdeltä. Logiikka toimii jatkossa samaan tapaan kuin laskuilla.
 • Muutettu tarjousten joukkotoimintona olevaa tulostusta siten, että tarjouksen tilaa ei muuteta automaattisesti vaan käyttäjältä kysytään haluaako hän tarjousta tulostaessa muuttaa avoimet tarjoukset tarjotuiksi tai tilausvahvistusta tulostaessa, tarjotut tarjoukset hyväksytyiksi. Joukkotulostuksen logiikka toimii tällöin samaan tapaan kuin laskuilla.
  • Aiemmin joukkotoiminnon kautta luotu pdf-tuloste oli ladattavissa kaikkien siihen liittyneiden tarjousten Lähetystiedot-välilehdeltä. Jatkossa ko. välilehdeltä voi ladata ainoastaan ko. tarjoukseen liittyvät sivut.
  • Samalla muutettu tulostus toimimaan kuten laskuilla, eli jos tulostaa yli 10 tarjousta kerralla, tulostetaan nämä tausta-ajona ja linkki, josta tulosteen voi käydä latamaassa, lähetetään sen valmistuttua sähköpostilla. Tuloste on ladattavissa linkistä 30 päivän ajan, jonka jälkeen se poistetaan palvelusta.
 • Kasvatettu laskulle lisättävän liitetiedoston maksimikokoa 1MB -> 2MB. Osalla verkkolaskuoperaattoreista liitetiedoston maksimikoko on 1MB, jolloin sitä suuremman liitteen sisältävän verkkolaskun lähetys ei välttämättä onnistu kaikkiin verkkolaskuosoitteisiin.

Bugikorjaukset

 • Jos alikäyttäjällä oli vain lukuoikeus Tulot-osioon, ei laskusivulla näytetty Lisätoiminnot-nappia. Jatkossa ko. nappi näytetään tarvittaessa ja siitä voi avata tarjouksen sekä/tai rahtikirjan, josta lasku on luotu.
 • Pelkällä lukuoikeudella ei voinut tulostaa tilausvahvistusta laskusta, vaikka pystyi tulostamaan laskun sekä lähetteen
 • Jos laskurivin kuvausrivi oli hyvin pitkä, se ei rivittynyt PDF-tulosteessa
 • Jos loi uuden asiakkaan, jonka osoitteena oli postilokero, saattoi PRH:ssa olevan viallisen datan takia osoitteena näkyä pelkkä numero, esim. 100 kun olisi pitänyt olla PL 100
 • Osalle vastaanottajista ei voinut lähettää verkkolaskua Apixin kautta, kun myös vastaanottajan operaattorina oli Apix. Ko. ongelma johtui Apixin päässä olleesta ongelmasta. Verkkolaskun lähetys onnistui tällöin ainoastaan Netboxin kautta.
 • Jos loi laskun tarjouksesta, asiakkaan yhteyshenkilön linkkiä ei kopioitu laskulle (vain nimi)
 • Asiakassivun ostolaskut listauksessa näytettiin kaikkien toimittajien ostolaskuja, jos vaihtoi hakutyyppiä taulukon päältä. Jatkossa ko. haku kohdistuu vain ko. toimittajan ostolaskuihin.
 • Yhteyshenkilöä ei voinut poistaa järjestelmästä, jos hänet oli liitetty tarjoukselle, laskulle, toistuvalle laskulle tai ostolaskulle. Jatkossa hänet voidaan poistaa ja tällöin hänen nimensä kopioidaan kaikkiin olemassa oleviin laskuihin tms., joihin hänet oli liitetty, yhteyshenkilön nimeksi.
 • Jos yritti ladata liian isoa liitetiedostoa (yli 1 MB), palvelu antoi yleisen virheilmoituksen eikä tietoa että tiedosto oli liian suuri. Jatkossa palvelu antaa selkeän virheviestin, jossa kerrotaan myös maksimi tiedoston koko.
 • Jos laskurivien kuvausriveillä oli tiettyjä erikoismerkkejä, kuten &, ei laskun tms. tulostus onnistunut. Kiitokset Markolle avusta ongelman selvityksessä!

Muuta

 • REST-rajapintakuvaus on päivitetty uusimpaan Swagger-versioon ja sen osoite on vaihtunut samalla. Ole yhteydessä tukeemme, jos tarvitset päivitetyn osoitteen.
  • Käytettävän REST-rajapinnan osoite ei ole muuttunut
 • Käyttöliittymän ja taustajärjestelmän käyttämät kirjastot päivitetty uusimpiin versioihinsa
  • Käyttöliittymässä laajasti käytettyyn Bootstrap-kirjastoon on tehty iso päivitys versiosta 4 versioon 5. Tämä on aiheuttanut pieniä muutoksia käyttöliittymään, mutta jos huomaat jonkin isomman ongelman, olethan siitä meihin yhteydessä.