Palveluun on tehty laajempi versiopäivitys uuden 10.3.0 version myötä. Uudessa versiossa isoimmat muutokset liittyvät laskurivien muokkauksen pelkistetyn näkymän rinnalle tuotuun laajennettuun näkymään sekä toistuville laskuille lisättyyn automatiikkaan. Palveluun on tuotu myös muita uusia ominaisuuksia, muutoksia ja bugikorjauksia, joista alla lisää.

Uudet ominaisuudet

 • Laskurivien pelkistetty näkymä -valinta
  • Pelkistetty näkymä (= edellisen version näkymä) on oletuksena valittuna. Valinta tallennetaan selaimen välimuistiin.
  • Ottamalla pelkistetyn näkymän pois päältä, näytetään:
   • Tuoteriveillä myynti- ja ostohinta, kateprosentti sekä varastosaldo
    • Myyntihinta näytetään aina – ostohinta ja kateprosentti vain jos tuotteelle on määritetty ostohinta ja varastosaldo vain, jos sen seuranta on otettu käyttöön ko. tuotteelle
    • Kateprosenttia päivitetään automaattisesti, kun laskuriviä muokataan
   • Kaikilla riveillä samaan aikaan sekä veroton että verollinen hinta
    • Muokattavissa näistä on vain toinen kerrallaan riippuen ”Hinnat sis. alv.” asetuksesta, jonka voi vaihtaa taulukon päältä. Oletusarvon voi vaihtaa asetuksista kohdasta ”Tuotteet” – ”Lisättävien tuotteiden hinnat ovat oletuksena verottomia”.
 • Toistuville laskuille mahdollisuus ottaa käyttöön varastosaldon tarkistus
  • Tällöin, jos varastossa ei ole jotain toistuvalle laskulle lisättyä tuotetta tarpeeksi, toistuvasta laskusta ei luoda uutta laskua, vaan se pysäytetään (samaan tapaan kuin jos asiakas ei ole maksanut edellistä laskua, jos ko. tarkistus on käytössä)
   • Pysäytykselle asetetaan tällöin syyksi ”Ei varastossa”
  • Kun tuotteita lisätään varastoon, tutkitaan onko pysäytettyjä toistuvia laskuja (vanhin ensin) ja jos on, niistä luodaan uusia laskuja (niin kauan kuin varastossa riittää tavaraa)
   • Jos ko. tuotteelta ottaa varastosaldon seurannan pois päältä, poistaa se tällöin tarkistuksen ko. tuotteen osalta ja kaikki ko. tuotetta odottaneet laskut puretaan jonosta automaattisesti
  • Tuotesivulla näytetään kuinka monta tuotetta on lähdössä varastosta siinä kohtaa kun ko. tuotetta lisätään varastoon sekä kun jotain toista tuotetta lisätään varastoon
   • Tuotesivulla näytetään myös kuinka monta laskua on jonossa odottamassa ko. tuotetta sekä näiden laskujen yhteenlaskettu arvo
  • Varastotäydennystä odottavat -widget etusivulle
   • Komponentti listaa tuotteet, joiden vähyyden takia laskuja on jonossa (= toistuvia laskuja on pysäytetty)
   • Tuotteen nimen lisäksi näytetään kuinka paljon tuotetta on jonossa olevilla laskuilla, ko. laskujen yhteissumma sekä päivämäärä, jolloin ensimmäinen lasku on asetettu jonoon tuotteen vähyyden takia
  • Varastosaldon tarkistus on Ultra-tason ominaisuus
 • Pysäytetyt toistuvat laskut -widget
  • Komponentti listaa asiakkaat, joilla on pysäytettyjä toistuvia laskuja
  • Pysäytettyjä toistuvia laskuja voi hakea pysäytyksen syyllä
   • Toistuva lasku on voitu pysäyttää joko sen takia, ettei edellistä siitä luotua laskua ole maksettu, jos jotain tuotetta ei ole ollut tarpeeksi varastossa tai jos käyttöoikeus on ollut päättyneenä silloin kun lasku olisi pitänyt luoda
  • Asiakkaan nimen lisäksi näytetään kuinka monta toistuvaa laskua on pysäytetty, näiden yhteissumma sekä milloin ensimmäinen näistä on pysäytetty
 • Jaetun laskun osille (= osalaskuille) voi jatkossa määrittää laskun päivän sekä eräpäivän, niiden luonnin yhteydessä
  • Jaetun laskun voi luoda tarjouksesta ja tällöin ensimmäiselle osalaskulle asetetaan oletuksena laskun päiväksi kuluva päivä ja eräpäivä lasketaan normaalin käytännön mukaisesti. Seuraavien osalaskujen laskun päivä sekä eräpäivä asetetaan aina kuukauden päähän edellisestä laskusta. Oletuksena määritettyjä päivämääriä voi halutessaan muokata.
  • Aiemmin kaikille osalaskuille luotiin sama laskun päivä ja eräpäivä laskettiin aina kuukausi kerralla eteenpäin
   • Tällöin jos laskut loi luonnoksina ja vahvisti luonnokset vasta myöhemmin, niiden maksuaika laskettiin alkuperäisen maksuajan mukaan, joka oli (eräpäivä – laskun päivä), jolloin maksuajaksi saattoi tulla ajateltua pidempi aika. Eräpäivää oli ja on tosin mahdollista muokata käsin laskun vahvistuksen yhteydessä.
 • Asiakastietoihin mahdollisuus lisätä yhteydenottokielto
  • Jos asiakkaalle on määritetty yhteydenottokielto, tämä näytetään asiakassivulla korostettuna
  • Raportointityökalussa voi valita, otetaanko raportille mukaan asiakkaita, joille on määritetty yhteydenottokielto
   • Tästä on hyötyä erityisesti, kun raportointityökalun avulla luodaan yhteydenottolistoja
 • Suoritukset-raportille (Excel) tuotu tieto myyjästä
 • Tarjouksen voi jatkossa luoda myös ruotsinkielisinä

Muutokset

 • Laskurivillä oleva tuotteen määrä tukee jatkossa kahden desimaalin sijaan maksimissaan neljää desimaalia
  • Myös varastosaldo sekä hälytysraja tukevat jatkossa maksimissaan neljää desimaalia

Bugikorjaukset

 • Jos tarjouksesta luotiin jaettu lasku, joka tallennettiin avoimena (ei luonnoksena), niin tällöin ko. laskujen tuotteiden varastosaldoja ei vähennetty vastaavasti
 • Suomenkielisellä tarjouksella arvonlisäveron otsikkona näkyi esim. Vat 24% – jatkossa Alv 24% ja englanninkielisellä VAT 24%. Kiitokset Antille ongelman raportoinnista!
 • Laskurivin muokkauksessa alennusprosentin saattoi antaa useammalla kuin kahdella desimaalilla, jolloin sitä käytettiin myös Yhteensä-summan laskemiseen. Tietokantaan alennusprosentti tallennettiin kuitenkin maksimissaan kahdella desimaalilla ja tämän jälkeen kun tarkasteli laskun Yhteensä-summaa se ei välttämättä täysin vastannut muokkaus-ikkunassa näytettyä. Jatkossa muokkausikkunassa annettu alennusprosentti pyöristetään automaattisesti maksimissaan kahteen desimaaliin, jolloin Yhteensä-summa pysyy samana myös tallennuksen jälkeen.
 • Tabulaattorilla siirtyminen aukaistusta laskurivin sarakkeesta toiseen ei toiminut kaikissa tapauksissa
 • Jos valitsi laskurivin muokkauksessa tuotteen valintaikkunasta ja klikkasi tämän jälkeen ikkunan ulkopuolella, ikkuna suljettiin, mutta kun sen avasi uudelleen, näytti että äsken valittu tuote olisi valittuna, vaikka se ei ollutkaan (sitä ei tallennettu laskuriville).
 • Tulot-osiossa pystyi valitsemaan laskuriveille näytettäväksi sarakkeeksi oletuksena piilotetun Kululaji-sarakkeen. Koska Kululaji-sarake on käytössä ainoastaan Menot-osiossa, sen voi jatkossa valita ainoastaan sillä puolella.
 • Myyntiraportin (Excel) ensimmäisellä välilehdellä Summa alv 0% -kentässä näytettiin virheellisesti sama summa kuin Summa sis. alv -kentässä. Alv-kannoittain -välilehdellä verottomat summat näytettiin oikein. Kiitokset Rikulle ongelman raportoinnista!