Laskupiste

Laskutusohjelman versio 5.3.1

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 5.3.1 versioon. Versiossa on keskitytty kahteen Apix-integraation yhteydessä ilmaantuneeseen ongelmaan.

Bugikorjaukset

 • Verkkolaskuihin ei lisätty Finvoice-standardin mukaista VatSpecificationDetails -tietuetta. Ko. tietue ei ole standardin mukaan pakollinen, mutta sen pois jäänti aiheuttaa ongelmia joillakin vastaanottajilla.
 • Jos Apixin suositus lähetystavalle oli Kirje, johtuen siitä että annettu Y-tunnus oli liitetty useaan organisaatioon, ei palvelu antanut lähettää laskua verkkolaskuna, vaikka asiakkaalle oli määritetty verkkolaskuosoite. Jatkossa palvelu jatkaa tästä tilanteesta eteenpäin ja jos yksikin Y-tunnukselle määritetty verkkolaskuosoite täsmää asiakkaalle määritetyn kanssa, voi verkkolaskun lähettää. Ko. tarkistuksessa ei oteta kantaa välittäjätunnukseen, jota Apix käyttää ainoastaan poikkeustapauksissa.

Muutokset

 • Jos asiakkaalle oli määrittänyt Apixista löytyvän verkkolaskuosoitteen, mutta välittäjätunnuksessa oli virhe, ei verkkolaskua voinut lähettää ennen kuin välittäjätunnuksen korjasi tai poisti sen kokonaan. Jatkossa viallinen välittäjätunnus ei estä verkkolaskun lähetystä, sillä Apix käyttää sitä ainoastaan poikkeustapauksissa.

Muuta

Yleisimmissä tapauksissa Apixille riittää pelkkä Y-tunnus, jonka perusteella se pystyy lähettämään verkkolaskun asiakkaalle. Jos samaan Y-tunnukseen liittyy useita organisaatioita ja jos asiakkaalle määritetty nimi ei täsmää täysin Tieken hakemistossa olevan kanssa, niin tällöin asiakkaalle pitää määrittää verkkolaskuosoite. Myös jos asiakkaalla on useita verkkolaskuosoitteita ja halutaan olla varmoja, että lasku päätyy tiettyyn osoitteeseen, pitää verkkolaskuosoite ja mahdollisesti myös välittäjätunnus määrittää asiakkaalle, ennen verkkolaskun lähetystä.

Jos verkkolaskuosoitetta ei löydy Apixin palvelusta, ei ko. osoitteeseen ole mahdollista lähettää verkkolaskua. Ensimmäiseksi kannattaa selvittää, löytyykö yritykselle verkkolaskuosoitetta Tieken hakemistosta. Jos osoite löytyy ja se täsmää, niin tällöin sen pitäisi löytyä myös Apixilta. Jos ei löydy, ja olette varmistanut asiakkaaltanne, että osoitetiedot ovat oikeat, olkaa yhteydessä suoraan Apixin asiakastukeen servicedesk@apix.fi ja pyytäkää heitä lisäämään tarvittavat tiedot järjestelmäänsä. Jotta lisäys onnistuu, tarvitsee viestissä olla asiakkaan nimi ja Y-tunnus, verkkolaskun vastaanotto-osoite sekä verkkolaskun välittäjätunnus.


Markus Kettunen / Laskupiste / 1. helmikuuta 2018

Laskutusohjelman versio 5.3.0

Laskupiste-laskutusohjelmaan on tehty taas suurempi versiopäivitys uuden 5.3.0 version myötä. Isoimpana muutoksena verkkolaskujen välityspalvelun vaihto Apixiin sekä mahdollisuus lisätä iso kasa oletusasetuksia laskuille, tarjouksille sekä rahtikirjoille.

Päivityksen yhteydessä Laskupisteen Pro-taso on muutettu laskumääräperusteiseksi. Tällöin myös rahtikirjojen luonti on täysin ilmaista, tarjousten ja ajokirjausten lisäksi. Laskupisteestä on myös poistettu tarkistus, joka on estänyt tarjousten luonnin, jos edellinen laskumääriin perustuva kuukausimaksu on ollut maksamatta.

Uudet ominaisuudet

 • Korvattu postita.fi:n tarjoama verkkolaskujen lähetys Apix Messaging Oy:n vastaavalla palvelulla
  • Jatkossa asiakkaalle ei tarvitse lisätä verkkolaskuosoitetta, vaan pelkkä Y-tunnus riittää. Apix osaa selvittää automaattisesti verkkolaskutunnuksen Y-tunnuksen perusteella.
  • Samalla pystyimme laskemaan hieman verkkolaskujen ja postitusten hintoja, kts. lisätietoja blogistamme.
 • Mahdollisuus lisätä oletusasetuksia useille laskuun, tarjoukseen ja rahtikirjaan liittyvään kenttään. Tällöin, jos tiedot ovat yleensä suunnilleen samat, ei samoja tietoja tarvitse kirjoittaa aina uudelleen. Kiitokset Anulle kehitysideasta!
  • Oletusasetukset löytyvät kohdasta "Omat tiedot" - "Asetukset"
 • Avattu ulkoinen rajapinta toistuville laskuille sekä tarjouksille
 • Kun luo uuden laskurivin, oletus alv % sekä tyyppi haetaan asetuksiin tallennetuista vastaavista kentistä ("Asetukset" - "Tuotteet" - "Oletus alv % / Oletus yksikkö")
 • Sivunumerointi laskun oikeaan yläkulmaan, tyyliin 1(2). Kiitokset Ollille kehitysideasta!

Bugikorjaukset

 • Raporttien swagger-rajapinta korjattu toimimaan nopeasti
 • Jos lähetti sähköpostia, jonka yritti samalla tallentaa pohjaksi liian pitkällä kuvaus-kentällä, annettiin kryptinen virheilmoitus eikä lähetys onnistunut. Kuvaus-kentän pituutta on kasvatettu tuntuvasti (50 000 merkkiä) ja jos antaa tätä pidemmän kuvaksen annetaan tästä selkeä virheilmoitus.
 • Jos yritti tuoda xml-muotoista viitemaksuaineistoa, piti joillain selaimilla valita halutussa kansiossa "Kaikki tiedostot", ennen kuin xml-muotoinen tiedosto oli valittavissa. Jatkossa kaikki tuetut tiedostomuodot ovat suoraan valittavissa.
 • Jos yritti lisätä tuotteelle kollitietoja, mutta jätti kollityypin tyhjäksi, annettiin tästä kryptinen virheilmoitus. Jatkossa kerrotaan, että kollityypin voi jättää tyhjäksi vain, jos tuotteelle ei anna muitakaan kollitietoja.
 • Asiakkaiden tuonti ei toiminut, jos csv-tiedostossa oli ilman otsikkoa oleva sarake, kuten Zervantista tuodussa käyttäjälistauksessa.
 • Jos lasku oli luotu rahtikirjan pohjalta ja lasku poistettiin, ei rahtikirjaa eikä kyseessä olevaa asiakasta voinut tämän jälkeen enää avata. Jatkossa, jos tällaisen laskun poistaa, poistetaan samalla linkitys laskun ja rahtikirjan väliltä.
 • Jos tuotteelle määritti yli 255 merkkiä pitkän kuvaksen, ei ko. tuotetta pystynyt enää lisäämään laskulle. Jatkossa ko. kenttä ei vaikuta laskun luontiin ja sen maksimipituus on 1024 merkkiä. Kiitokset Sinille ongelman raportoinnista!

Muutokset

 • Jatkossa laskun lähetys tapahtuu aina samasta Lähetä-napista, riippumatta lähetystavasta. Laskupiste suosittelee aina parasta mahdollista lähetystapaa, asiakkaasta saatavilla oleviin tietoihin perustuen. Suositus on toki vain suositus ja laskun voi lähettää myös millä tahansa muulla tavalla - sisältäen lähettäminen sähköpostilla, verkkolaskuna, postituspalvelun kautta tai itse tulostaen ja lähettäen.
 • Aiemmin lokissa näytettiin 5000 uusinta riviä ja jos rivejä oli enemmän, ei vanhempia pystynyt näkemään. Jatkossa lokiin haetaan kerralla vain sen verran rivejä kuin siinä kerralla näytetään ja lokissa on mahdollista siirtyä eteen- ja taaksepäin. Jatkossa myös kaikki lokirivit ovat haettavissa.
 • Nostettu "Avoimet muistutukset" ja "Varastohälytykset" -komponentit ylemmäs etusivulla, jotta tärkeät ilmoitukset ovat paremmin nähtävillä.
 • Osoitteeseen ei voi jatkossa enää kirjoittaa maata, vaan se valitaan alasvetolistasta. Nykyiset maatiedot on muutettu toimimaan uuden rakenteen kanssa. Jos maa-kenttään oli tallentanut jotain muuta tietoa kuin maan, niin näitä tietoja ei ole enää saatavilla.
  • Kentän vaihtamisen syynä oli, että Apix-integraation myötä osoitteen maan pitää olla ISO 3166-1 -standardin mukainen, jotta kirjeiden lähettäminen ulkomaille on mahdollista.
  • Ainoastaan muut maat kuin Suomi tulostuvat mukaan PDF-tulosteisiin
 • Muutamia yksikköjä on muutettu lyhenteiksi
  • tunti -> h
  • pv -> d
  • vuosi -> v
  • ton -> t

Markus Kettunen / Laskupiste / 27. tammikuuta 2018

|

Yritys

Täysin suomalainen asiantuntijaorganisaatio Laskupiste-laskutusohjelman takana

Laskupiste Oy
Paperitehtaankatu 18
37100 Nokia
etunimi.sukunimi@laskupiste.fi

Yli 15 vuoden kokemus selainkäyttöisistä tietojärjestelmistä sekä useiden vuosien kokemus pilvipalveluista takaavat osaavan kumppanin ja hyvän palvelun.

Lähetä sähköpostia
(info@laskupiste.fi)

tai seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

© 2018 Laskupiste Oy