Laskupiste

Laskutusohjelman versio 3.9.0

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 3.9.0 versioon. Isoimpana uutena ominaisuutena on kehittäjäyhteisön yhteisesti tärkeimmäksi uudeksi ominaisuudeksi äänestämä automaattinen kuukausiraportin lähettäminen tilitoimistolle tai muuhun haluttuun sähköpostiosoitteeseen.

Uudet ominaisuudet

 • Mahdollisuus lähettää kuukausittainen myyntiraportti automaattisesti haluttuihin sähköpostiosoitteisiin, esim. omaan ja tilitoimiston. Myyntiraportti lähetetään aina kuun vaihteessa keskiyöllä.
 • Mahdollisuus luoda englannin- ja ruotsinkielisiä laskuja. Asiakkaalle voi määrittää kielen ja uusille ko. asiakkaalle luotaville laskuille tulee oletuksena tämä kieli. Yksittäisille laskuille ja kuiteille voi myös vaihtaa kielen. Laskupisteeseen lisätään jatkossa myös muita kieliä, mm. saksa ja venäjä.
 • Ajastetun laskun pohjalta luotujen uusien laskujen luonti-ilmoitus lisätty yläpalkkiin helpottamaan näiden löytämistä. Kiitokset Rikulle kehitysehdotuksesta!

Bugikorjaukset

 • Jos ei ollut määrittänyt omiin tietoihin Y-tunnusta ja yritti lähettää verkkolaskun, palvelu antoi virheilmoituksen, että Y-tunnus puuttuu. Tämän saattoi olettaa tarkoittavan, että vastaanottajalta puuttuu Y-tunnus. Nyt virheilmoitus muutettu kuvaamammaksi.
 • Jos laskurivejä muokattiin, lokitiedoissa näkyi vain tuotteita sisältäneiden laskurivien muokkaustiedot. Jatkossa näytetään myös nimikkeitä sisältäneiden laskurivien muokkaustiedot.

Muuta

 • Muutamille sivuille, mm. Tulot, lisätty info-ikoneita, joissa lyhyt ohje sivun toiminnasta


Markus Kettunen / Laskupiste / 15. toukokuuta 2016


Laskutusohjelman versio 3.8.1

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 3.8.1 korjausversioon.

Bugikorjaukset

 • Laskun alennuksen näyttämisessä oli ongelmia. Laskun tärkeimmät summatiedot (alv hinta, alv, yhteensä) ovat olleet ok, mutta alennussumman näyttämisessä on ollut kaksi ongelmaa. Ensinnäkin, jos alennusprosentti on ollut 100%, ei alennussummaa ole näytetty laskulla ollenkaan. Toinen ongelma on ollut, jos alennusprosentissa on ollut desimaaleja, niin tällöin alennussummaa ei ole laskettu kaikissa tapauksissa aivan oikein, vaan siinä on ollut pientä heittoa. Tämä ei ole kuitenkaan vaikuttanut laskun muihin summiin, jotka ovat olleet oikein.
 • Jos laskurivin tietojen muokkauksessa oli tapahtunut harvinainen järjestelmävirhe, saattoi käydä niin, että laskua tallennettaessa laskuriville tuli vääriä tietoja. Lisäsimme tarkistusrobotin, joka käy laskuja läpi ja se löysi tällaisen ongelman 0,1 promillessa laskuriveistä. Informoimme niitä käyttäjiä, joita ongelma koski. Lisäsimme myös Laskupisteeseen tarkastuksen, joka estää laskun tallennuksen jatkossa tilanteessa, jossa laskurivin tiedot eivät ole kunnossa.


Markus Kettunen / Laskupiste / 9. huhtikuuta 2016


Laskutusohjelman versio 3.8.0

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 3.8.0 versioon. Isoimpana uutena ominaisuutena on kehittäjäyhteisön yhteisesti tärkeimmäksi uudeksi ominaisuudeksi äänestämä toistuvien laskujen luonti.

Uudet ominaisuudet

 • Mahdollisuus luoda toistuvia laskuja, jolloin Laskupiste luo sääntöjen mukaan automaattisesti (viikon tai kahden, kuukauden, neljännes-, puoli- tai vuosittain) uusia laskuja. Laskun luonnista saa halutessaan viestin omaan sähköpostiin. -- Toistuva lasku voidaan määrittää olemaan joko toistaiseksi voimassa olevaksi tai siten että sitä luodaan haluttu määrä valitun ajanjakson (esim. kuukauden) välein.
 • Myyntireskontra -sivu, jolla näytetään kaikki avoimet laskut sekä tieto niiden erääntymisestä (erääntymättömät, erääntyneet: 0-15 pv, 16-30 pv, yli 30 pv) sekä yhteissaldot. Viiteaineiston tuonti -toiminto on tuotu myyntireskontran osaksi.

Muutokset

 • Tulot sivu pilkottu osiin -- Myyntireskontra, jossa on näkyvillä avoimet laskut -- Laskuluettelo, jossa nähtävillä kaikki laskut sekä kuitit -- Kuitit, jossa nähtävissä pelkät käteiskuitit -- Toistuvat laskut, jossa näkyvissä toistuvat laskut
 • Jos lomakekentässä oli virhe, lisättiin kentän ympärille punainen kehys. Ko. kehys oli kuitenkin sen verran huomaamaton, että sitä muutettiin paksummaksi, jotta se erottuu selvemmin.
 • Muutettu kaikki avautuvat ikkunat sellaisiksi etteivät ne sulkeudu jos hiirellä klikkaa niiden ulkopuolella. Nyt ne sulkeutuvat ainoastaan Peruuta -napista tai painamalla Esc -näppäintä. Syynä muutokseen oli se, että ikkuna ei sulkeutuisi vahinkoklikkauksen takia.

Bugikorjaukset

 • Ilmaisosion virtuaaliviivakoodilaskuri ei toiminut Windows + Chrome -yhdistelmällä
 • Laskun luonti / muokkaus ikkunassa näytettiin virheellisesti asiakkaan toimitusosoite (jos sellainen oli määritetty) eikä laskutusosoite

Muuta

 • Sovelluksen taustalla oleva AngularJS -ohjelmistokirjasto päivitettiin uudempaan versioon. Tämä nopeuttaa sovellusta jonkin verran vielä entisestään.


Markus Kettunen / Laskupiste / 2. huhtikuuta 2016


Laskutusohjelman versio 3.7.1

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 3.7.1 korjausversioon.

Bugikorjaukset

 • Edelliseen versioon tehtyyn euromääräisen alennuksen muutokseen liittyen laskurivit, joiden summa oli yli 2147,48 euroa ja joiden alv-prosentiksi oli valittu 0%:a summa laskettiin väärin. Tällöin summaksi asetettiin 2147,48 euroa. Kiitokset Annelle ongelman raportoinnista!


Markus Kettunen / Laskupiste / 7. maaliskuuta 2016


Laskutusohjelman versio 3.7.0

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 3.7.0 versioon. Isoimpana uutena ominaisuutena on kehittäjäyhteisön yhteisesti tärkeimmäksi uudeksi ominaisuudeksi äänestämä euromääräisen alennuksen määrittäminen laskuriville.

Uudet ominaisuudet

 • Mahdollisuus määrittää rivikohtaiset alennukset myös euromääräisinä. Tällöin alennus kohdistuu joko rivikohtaiseen verolliseen tai verottomaan hintaan sen mukaan, onko nimikkeen hinta annettu verollisena vaiko verottomana. Kokonaisalennus näytetään aina verottomana.
 • Mahdollisuus lisätä kommentti myös kuitille

Muutokset

 • IBAN -tilinumeron maata osoittavia kirjaimia ei voinut aiemmin kirjoittaa pienillä kirjaimilla, esim. fi, vaan se piti kirjoittaa aina isoilla kirjaimilla. Muutettu sekä laskutusohjelmaa sekä nettisivuilla olevia ilmaistyökaluja siten, että jos annetussa tilinumerossa on pieniä kirjaimia, muutetaan ne automaattisesti isoiksi kirjaimiksi.
 • Laskun/kuitin muokkausikkunassa laskurivillä näytetään jatkossa sekä yksikköhinta että yhteishinta verollisena että verottomana ja niitä kumpaakin on mahdollista muokata
 • Laskurivien muokkauksessa muokattava arvo aukeaa omaan pieneen ikkunaan, kun se aiemmin aukesi taulukon sisällä, joka aiheutti ongelmia kapeilla näytöillä.

Bugikorjaukset

 • Hyvityslaskulla tehty tuotteen hyvitys ei näkynyt Top-10 Tuotteet -graafissa
 • Jos yritti lähettää laskua sähköpostilla siten, että jätti viestikentän tyhjäksi ja yritti samalla tallentaa viestiä sähköpostipohjaksi, sähköpostin lähetys ei onnistunut eikä käyttäjälle näytetty kunnon virheilmoitusta.
 • Jos asetti omiin asetuksiin oletus alv prosentiksi desimaaliluvun, ei tästä annettu virhettä eikä tuotteen lisäys onnistunut enää tämän jälkeen.
 • Palveluntarjoajamme otti joissain tapauksissa verkkolaskun vastaan, vaikka ei löytänytkään verkkolaskuosoitetta. Näissä tapauksissa verkkolasku muutettiin automaattisesti postitukseksi ja lähetettiin postitse asiakkaalle. Jatkossa verkkolasku, jonka osoitetta ei tunnisteta, hylätään heti lähetyksen yhteydessä ja käyttäjälle näytetään tästä asianmukainen virhe.


Markus Kettunen / Laskupiste / 5. maaliskuuta 2016


Laskutusohjelman versio 3.6.1

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 3.6.1 korjausversioon.

Bugikorjaukset

 • Jos muokkasi kommenttia, niin sekä sen luonti- että muokkausajaksi tuli muokkausaika. Jatkossa luontiaikaa ei enää muuteta.
 • Jos poisti tuotteella olevan tuotteen tuoterekisteristä, ei tämän jälkeen pystynyt enää poistamaan eikä muokkaamaan ko. laskua. Kiitokset Iitalle ongelman raportoinnista!
 • Jos laskulla oli sama tuote usealla laskurivillä, siten että eri riveillä oli eri määrä tuotetta, laskua muokatessa laskun lokitietoihin tuli vääriä rivejä. Ko. rivit näyttivät, että tuotemääriä olisi muokattu, vaikka näin ei todellisuudessa oltu tehtykään.
 • Kun laskun kopioi, kopioitui mukana myös maksupäivä sekä toimituspäivä, jos ne oli määritetty alkuperäiselle laskulle. Jatkossa ko. tiedot eivät kopioidu uudelle laskulle. Kiitokset Tarjalle ongelman raportoinnista!
 • Kun avasi laskun muokkaus-tilassa, laskurivien, jotka eivät sisältäneet tuotteita, nimikkeet näyttivät tyhjiltä. Ko. rivejä pystyi kuitenkin muokkaamaan normaalisti.


Markus Kettunen / Laskupiste / 3. helmikuuta 2016


Laskutusohjelman versio 3.6.0

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 3.6.0 versioon. Isoimpana uutena ominaisuutena on asiakastietojen tuonti csv-tiedostosta. Ko. toiminnosta on apua varsinkin uusille käyttäjillemme sekä teille, joilla on asiakastietoja esim. Excelissä tai jossain toisessa laskutusohjelmassa, josta ne saa ulos csv-muodossa. Tällöin asiakastietoja ei jatkossa enää tarvitse luoda yksittäin vaan new voi tuoda kaikki kerralla.

Uudet ominaisuudet

 • Asiakastietojen tuonti csv-tiedostosta (Beta)
 • Mahdollisuus lähettää lasku (/kuitti/lähete/maksumuistutus) myös muulle kuin asiakkaalle, esim. tilitoimistolle
 • Mahdollisuus lisätä kommentteja laskuille kuten asiakkaille

Muutokset

 • ä-, å- ja ö-kirjaimet muutetaan automaattisesti a- ja o-kirjaimiksi sähköpostiosoitteissa asiakastietojen tallennuksen yhteydessä, sillä nämä eivät jääneet aiemmin kiinni asiakastietojen tallennuksen yhteydessä ja aiheuttivat virheen sähköpostin lähetyksen yhteydessä.
 • Muutettu kommentointitoiminnallisuutta siten, että kommentteja on lisäyksen lisäksi mahdollisuus myös muokata ja poistaa. Samalla kommentti-osion ulkoasu on tehty uusiksi.

Bugikorjaukset

 • Laskulla eikä kuitilla näkynyt alennuksen määrää kokonaisuudessaan
 • Kuitin alennus otsikko ei näkynyt kunnolla
 • Jos ajokirjauksen reitti tai kuvaus -kentän pituus oli yli 255 merkkiä, käyttäjälle ei näytetty kunnon virheilmoitusta tallennuksen epäonnistumisesta.
 • Jos päivitti logon, kävi jollain toisella sivulla ja palasi "Omat tiedot" -sivulle näytti siltä ettei logo ollut vaihtunut, vaikka se todellisuudessa olikin. Tämän sai selville ainoastaan painamalla selaimen päivitys-nappia tai tulostamalla laskun, jolloin uusi logo tuli näkyviin. Kiitokset Annelle ongelman raportoinnista!
 • Jos yritti lisätä itselleen logoa, jonka koko oli välillä 0,5 - 1,0 Mt ei logon päivittäminen onnistunut eikä käyttäjälle näytetty virheilmoitusta. Jatkossa ko. kokoisten kuvien tallennus onnistuu ja virhe näytetään kuten tähänkin asti yli yhden megatavun kuvista.

Muuta

 • Jatkossa, jos Laskupiste ei pysty lähettämään sähköpostia johonkin osoitteeseen, lähettää palvelu tästä automaattisesti illmoitusviestin käyttäjän sähköpostiin. Ko. viesti sisältää sähköpostipalvelimelta tulleen virheilmoituksen, josta näkee syyn viestin lähetyksen epäonnistumiselle.


Markus Kettunen / Laskupiste / 23. tammikuuta 2016


Laskutusohjelman versio 3.5.2

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 3.5.2 korjausversioon.

Bugikorjaukset

 • Ainoaa laskuaan ei voinut poistaa 3.5.0 version asennuksen jälkeen, sillä siinä toteutettu laskunumeron kierrätys poiston yhteydessä ei toiminut kunnolla, jos itsellä oli vain yksi lasku. Kiitokset Isoselle ongelman raportoinnista!
 • Asetukset sekä ajokirjaukset -sivuilla olevat ruksit eivät näkyneet kunnolla kaikilla iOS/Safari/Chrome ja Android -versioilla. Ko. ruksit on nyt korvattu normaaleilla checkboxeilla.
 • Jos poisti generoidun viitenumeron (eikä antanut tilalle toista) laskun luonnin tai muokkauksen yhteydessä, ei tästä näytetty kunnollista virheilmoitusta laskun tallennuksen yhteydessä


Markus Kettunen / Laskupiste / 27. joulukuuta 2015


Laskutusohjelman versio 3.5.1

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 3.5.1 korjausversioon.

Bugikorjaukset

 • 3.5.0 päivityksen jälkeen laskuja ei pystynyt enää avaamaan Tulot-sivulta tai asiakastiedoista Internet Explorer -selaimella. Tämä johtui uuteen Kuitti -toiminnallisuuteen tehdystä muutoksesta, jota ei ollut testattu kattavasti Internet Explorerilla. Kiitokset Jounille ongelman raportoinnista!


Markus Kettunen / Laskupiste / 16. joulukuuta 2015


Laskutusohjelman versio 3.5.0

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 3.5.0 versioon. Isoimpana uutena ominaisuutena kehittäjäyhteisön yhteisesti tärkeimmäksi uudeksi ominaisuudeksi äänestämä kuittien luonti.

Uudet ominaisuudet

 • Jatkossa laskun lisäksi voi luoda kuitin -- Kuitin voi luoda joko ilman asiakasta käteisasiakkaalle tai vaihtoehtoisesti valitulle asiakkaalle -- Kuitti merkitään samantien maksetuksi eikä kuitin tilaa ole mahdollista muuttaa -- Kuitilta puuttuu muutamia laskun tietoja, kuten viitenumero sekä eräpäivä -- Kuitille ei myöskään voi suorittaa kaikkia samoja toimintoja kuin laskulle, kuten luoda hyvityslaskua tai lähettää verkkolaskuna -- Kuitit näkyvät raporteissa kuten laskut. Käteisasiakkaalle luodut kuitit näkyvät raporteilla kiinnitettynä Käteisasiakas -nimiselle asiakkaalle

Muutokset

 • Varastosaldo-tiedot on lisätty näkymään suoraan tuotteen tietojen yhteyteen, niiden löydettävyyden helpottamiseksi
 • LähiTapiola Pankki ja S-Pankki yhdistyivät, jonka takia vanha TAPIFI22 BIC-koodi lakkasi olemasta ja korvattiin S-Pankilla jo aiemmin käytössä olleella SBANFIHH BIC-koodilla. Jatkossa palvelu osaa palauttaa tilinumeron perusteella oikean BIC-koodin. Samassa yhteydessä kaikki Laskupisteessä olleet vanhat TAPIFI22 BIC-koodit päivitettiin uusiin. SUOMALAISET RAHALAITOSTUNNUKSET JA BIC-KOODIT LOKAKUU 2015
 • Mahdollisuus lähettää lasku johonkin toiseen osoitteeseen, jos asiakkaalle ei ole määritettyä omaa osoitetta.
 • Poistettu laskun lähetyksessä kiinteänä ollut esim. "Liitteenä lasku 1.1.2015 tekemästäsi tilauksesta." -teksti. Nyt laskun lähetyksen otsikko ja kuvaus -kentissä on mahdollista käyttää {date} -tagia, jonka tilalle asetetaan laskun päiväys automaattisesti laskun lähetyksen yhteydessä.
 • Jatkossa kehityslistan näkee ja ideoita pääsee myös äänestämään ilman liittymistä kehittäjäyhteisöön. Tämä sen takia, että saisimme useammilta käyttäjiltämme palautetta, mihin suuntaan he haluavat Laskupistettä kehitettävän.

Bugikorjaukset

 • Omissa asetuksissa oleva "Lähetä kopio laskusta omaan sähköpostiosoitteeseeni sähköpostilaskun lähetyksen yhteydessä" täppä ei toiminut ennen kuin Asetukset -sivulla oli kertaalleen painettu Tallenna -nappia. Kiitokset Terhille ongelman raportoinnista!


Markus Kettunen / Laskupiste / 13. joulukuuta 2015


Laskutusohjelman versio 3.4.1

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 3.4.1 korjausversioon.

Bugikorjaukset

 • Laskujen, joilla oli muita kuin tuotteita sisältäviä laskurivejä, muokkaus ei onnistunut 3.4.0 päivityksen jälkeen. Ko. ongelma on nyt korjattu.


Markus Kettunen / Laskupiste / 26. lokakuuta 2015


Laskutusohjelman versio 3.4.0

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 3.4.0 versioon. Isoimpana uutena ominaisuutena kehittäjäyhteisön yhteisesti tärkeimmäksi uudeksi ominaisuudeksi äänestämä tuotteiden varastotilanteen seuranta.

Uudet ominaisuudet

 • Tuotteille on lisätty tieto varastotilanteesta ja se elää myynnin mukana. Kiitokset kehittäjäyhteisölle tästä ensimmäisestä kehittäjäyhteisön äänestämästä uudesta ominaisuudesta! -- Etusivulle lisätty Varastohälytykset -lista, jossa on näkyvissä tuotteet, joiden varastosaldo on alle määritetyn hälytysrajan
 • Jos käyttäjällä on vain yksi tuotekategoria se tulee jatkossa automaattisesti valituksi tuotteen lisäyksen yhteydessä

Uudet asetukset

 • Tieto voiko laskurivin nimikkeitä hakea myös tuotenumerolla -- Nimike-kenttä on pienellä näytöllä melko kapea, joten jos sinulla ei ole tarvetta hakea tuotenumerolla se kannattaa ottaa pois päältä, jolloin tuotenumero ei näy kentässä nimikkeen edessä.
 • Oletus alv% lisättäville tuotteille -- Jatkossa tämä tulee automaattisesti lisättävälle tuotteelle, mutta se on mahdollista vaihtaa lisäysvaiheessa.
 • Tieto ovatko lisättävien tuotteiden hinnat oletuksena verollisia vai verottomia -- Jatkossa tämä tieto tulee automaattisesti lisättävälle tuotteelle, mutta se on mahdollista vaihtaa lisäysvaiheessa.

Bugikorjaukset

 • Verollinen hinta -täppä ei näkynyt tai se oli epäselvä joillain selain/käyttöjärjestelmäkombinaatioilla, jonka takia se on nyt muutettu valintalistaksi. Kiitokset Mikaelille ja Kirstille ongelman raportoinnista!
 • Logon ja viitesiirtotiedoston lataaminen raahamalla tiedosto ko. kenttään ei toiminut kaikilla Mac-koneilla. Nyt lisätty mahdollisuus ladata tiedosto myös valitsemalla se tiedostoista. Kiitokset Kirstille ongelman raportoinnista!
 • Aiemmin laskun luonti/muokkaus sivulla pystyi hakemaan tuotteita myös tuotenumerolla. Uuteen komponenttiin siirtymisen myötä tämä toiminnallisuus menetettiin, mutta nyt se on palautettu takaisin. Kiitokset Janille ongelman raportoinnista!

Muuta

 • Sovellukseen liittyviä tiedostoja on pakattu, joka nopeuttaa sekä niiden hakua että niiden käsittelyä selaimessa. Selaimesta riippuen tämä nopeuttaa jonkin verran sivun latautumista.


Markus Kettunen / Laskupiste / 24. lokakuuta 2015


Laskutusohjelman versio 3.3.2

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 3.3.2 korjausversioon.

Bugikorjaukset

 • Laskurivillä, jolla olevan tuotteen alv oli 0%, maksimisumma oli 2147,48€. Kiitokset Samulle ongelman raportoinnista! Tämä bugi on ollut sovelluksessa jo noin vuoden verran, mutta se on koskettanut vain muutamaa käyttäjäämme. Ongelmasta lähetetään sähköpostia kaikille käyttäjille, joita se on koskenut. Laskuvirhe on ollut useimmissa tapauksissa niin selvä, että käyttäjä on sen havainnut eikä yhtään näistä laskuista ole merkitty maksetuksi, joten ongelma on onneksi jäänyt melko marginaaliseksi. Pahoittelut vielä kaikille käyttäjille, joita ongelma koski.


Markus Kettunen / Laskupiste / 7. lokakuuta 2015


Laskutusohjelman versio 3.3.1

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 3.3.1 korjausversioon.

Bugikorjaukset

 • Uuden tuotteen lisäys ei toiminut kunnolla kun sitä yritettiin luoda laskun luonnin/muokkauksen yhteydessä valitsemalla "Lisää uusi tuote" valintalistasta. Tämä loi ylimääräisen laskurivin, jonka poistossa oli ongelmia muutamilla käyttäjillä.

Muutokset

 • Poistettu laskulta "Asiakas/maksaja" -otsikko asiakkaan nimen yläpuolelta. Kiitokset Akulle muutosehdotuksesta!
 • Muutettu "Tuo verkkopankin maksuaineisto" -toiminto muotoon "Metkitse useita laskuja kerralla maksetuksi" selventämään mitä toiminto oikeasti tekee. Samalla lisätty ohjeistusta ko. sivulle, jotta useammat ottaisivat käyttöön tämän manuaalista työtä vähentävän toiminnon.


Markus Kettunen / Laskupiste / 22. syyskuuta 2015


Laskutusohjelman versio 3.3.0

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 3.3.0 versioon. Isoimpana uutena ominaisuutena laskulla uusi Laskutettu-tila sekä uusi Kehittäjäyhteisö -osio.

Uudet ominaisuudet

 • Lisätty uusi Laskutettu -tila, joka asetetaan Avoin-tilassa olevalle laskulle, kun se lähetetään asiakkaalle taikka tulostetaan. Tällöin näkee helposti mitä laskuja ei ole vielä laskutettu.
 • Laskupisteeseen on luotu oma Kehittäjäyhteisö -osio. Kaikki halukkaat käyttäjämme voivat liittyä yhteisöön, jonka kautta voi vaikuttaa Laskupisteen kehitykseen. Kehittäjäyhteisössä voitte mm. äänestää teille mieluisten ominaisuuksien toteutusjärjestyksestä sekä kertoa sen hetkisen tyytyväisyytenne palveluumme. Jatkossa myös jotkin ominaisuudet saattavat tulla käytettäväksi ensin vain kehittäjäyhteisöön kuuluville ja jotkin uudet ominaisuudet saattavat pysyäkin vain kehitysyhteisön käytettävissä.

Bugikorjaukset

 • Rahan siirrossa kukkaroon ei voinut käyttää pilkkua desimaalimerkkinä, vaan siitä annettiin virheilmoitus, ettei muoto ole sallittu. Jatkossa pisteen lisäksi myös pilkku toimii desimaalimerkkinä
 • Jos maksuaineiston tuonnissa päivämäärä oli muotoa 7/21/2015, sovellus ei osannut käsitellä päivämäärää oikein
 • Maksuaineiston tuonti saattoi ilmoittaa laskuille, että maksettu summa ei täsmännyt Laskupisteessä olevan laskun summan kanssa vaikka ne täsmäsivätkin eikä ko. laskuja pystynyt tällöin merkitsemään maksetuiksi
 • Jos lisäsi laskulle useita laskurivejä, niin selaimesta ja tietokoneesta riippuen, laskurivien lisäys hidastui dramaattisesti 10 - 20 laskurivin jälkeen. Kiitokset Markolle ongelman raportoinnista!
 • Maksupäivä ja toimituspäivä oli mahdollista asettaa tulevaisuuteen. Jatkossa niiden pitää olla menneisyydessä.

Muutokset

 • Laskun kuvaus-kentän pituutta nostettu 255 -> 2048 merkkiin
 • Laskun luonnissa käytetty responsiivinen taulukomponentti hidasti laskun luontia dramaattisesti isoilla rivimäärillä ja tämän takia se poistettiin kokonaan käytöstä ja muutettiin laskurivit toimimaan erilaisella logiikalla kapeilla näytöillä.


Markus Kettunen / Laskupiste / 26. elokuuta 2015


Laskutusohjelman versio 3.2.0

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 3.2.0 versioon. Isoimpana uutena ominaisuutena laskun luonti ilman tuoterekisterissä olevaa tuotetta.

Uudet ominaisuudet

 • Laskurivien luonti ilman tuoterekisteriin lisättyä tuotetta. Kiitokset Henrylle kehitysideasta! Sovelluksen FAQ-osiossa on lisää tietoa ko. muutoksesta.
 • Mahdollisuus lisätä maksuehto asiakaskohtaisesti. Maksuehdon mukaan lasketaan eräpäivä.
 • Lisätty uudet yksikkötyypit heittokuutio (i-m3), pinokuutio (p-m3) ja hehtaari (ha)
 • Laskun luontisivulle lisätty asiakkaan tietoihin myös osoitetiedot, koska esimerkiksi kunnilla voi olla useita laskutusosoitteita. Kiitokset Mikalle kehitysideasta!
 • Kopioinnin yhteydessä voi jatkossa valita asiakkaan, jonka uudeksi laskuksi lasku kopioidaan

Bugikorjaukset

 • Laskun otsikko ja päivämäärä siirretty samaan linjaan alla olevien tietojen kanssa PDF-tulosteessa
 • Kun lisäsi uuden laskun siihen ei välttämättä päässyt Edellinen / Seuraava -napeilla, ennen kuin kirjautui palveluun uudelleen
 • Asiakkaan ostoraportissa kokonaismäärä näkyi aina kappaleina, vaikka yksikkö olisi ollutkin jokin muu kuin kpl, esim. km
 • Joissain tapauksissa Internet Exploreria käytettäessä saattoi esim. juuri luotu lasku jäädä näkymättä laskulistassa ennen kuin sivu päivitettiin selain päivitys-napista

Muutokset

 • Aloitusvelholla ei tarvitse enää luoda tuotetta, koska tuote ei ole enää pakollinen laskun luonnissa
 • Siirretty oikeassa yläreunassa näkyneet viestit keskelle yläreunaa, jolloin viesti ei ole enää oikeassa yläreunassa olevien painikkeiden tiellä
 • Muutettu termi Maksuaika muotoon Maksuehto


Markus Kettunen / Laskupiste / 3. elokuuta 2015


Laskutusohjelman versio 3.1.1

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 3.1.1 korjausversioon.

Bugikorjaukset

 • Edellisessä versiossa tehdyn muutoksen jälkeen laskuja pystyi luomaan ilman lasku- ja viitenumeroa. Tästä aiheutui ongelmia mm. laskun tulostuksessa. Jatkossa laskua ei voi enää luoda ilman näitä pakollisia tietoja.
 • Jos logon päivitys ei onnistunut esim. liian suuren tiedostokoon takia, ei tästä näytetty virheilmoitusta käyttäjälle

Ilmainen laskupohja

 • Edellisessä Laskupisteen versiossa tehdyn tiedoston latauskomponentin päivityksen jälkeen ilmainen laskupohja lakkasi toimimasta. Nyt päivitetty ko. logon lataukseen käytetty komponentti myös ilmaiseen laskupohjaan. Kiitokset Miialle ongelman raportoinnista!


Markus Kettunen / Laskupiste / 6. heinäkuuta 2015


Laskutusohjelman versio 3.1.0

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 3.1.0 versioon, jossa isoimpana uutena ominaisuutena on uusi Matkakulut -osio.

Uudet ominaisuudet

 • Matkakulut -osio, jossa voi hallita omia ajoneuvoja sekä ajokirjauksia
 • Ajopäiväkirja -raportti, jonka voi avata myös suoraan taulukkolaskentaohjelmassa
 • PDF-liitetiedosto lähetetään jatkossa verkkolaskun mukana, kun aiemmin palveluntarjoajamme on generoinut PDF-tiedoston annettujen tietojen perusteella ja tällöin kaikki laskun tiedot eivät ole välittyneet vastaanottajalle
 • Asiakastietojen laskuriveille on lisätty uusi sarake, josta näkee laskun tilan
 • Asiakkaita, tuotteita ja jatkossa myös ajokirjauksia voi luoda useita putkeen painamalla lisäys-sivulla "Tallenna ja lisää uusi" -nappia
 • Lisätty tuki maksuaineiston tuontiin Danske Bankista. Kiitokset Pekolle esimerkkimateriaalin toimittamisesta sekä ohjeen kirjoittamisesta!

Bugikorjaukset

 • Automaattinen kirjautuminen ei toiminut, jos meni normaalisti www-sivujen kautta ja klikkasi Kirjaudu. Jos avasi Laskupisteen suoraan https://www.laskupiste.fi/ui/app/main, automaattinen kirjaus toimi normaalisti.
 • Jos lähetti verkkolaskun väärään osoitteeseen, vaikka osoite pyydettiinkin tarkistamaan ennen lähetystä, ei tästä tullut virheilmoitusta käyttäjälle. Nyt lisätty tarkistus ja käyttäjälle annetaan virheilmoitus, jos laskua ei voida lähettää.
 • Verkkopankin maksuaineiston tuonti ei toiminut .csv päätteiselle tiedostolle vaan tiedosto piti nimetä päättymään .txt. Kiitokset Katariinalle ongelman raportoinnista!
 • Jos antoi laskun luonti/muokkaus-sivulla väärän viitenumeron, käyttäjälle ei näytetty virheilmoitusta eikä laskua voinut tallentaa
 • Jos antoi laskun luonti/muokkaus-sivulla yli 255 merkin tarkenteen laskuriville, käyttäjälle ei näytetty virheilmoitusta eikä laskua voinut tallentaa. Jatkossa tästä annetaan virheilmoitus.
 • Jos antoi tuotteen luonti/muokkaus-sivulla yli 255 merkin tuotteen kuvauksen, käyttäjälle ei näytetty virheilmoitusta eikä tuotetta voinut tallentaa. Jatkossa tästä annetaan virheilmoitus.
 • Mikäli laskun summa oli 10 000 EUR tai enemmän, niin toinen desimaali ei tulostunut kunnolla laskun yläosassa. Kiitokset Villelle ongelman raportoinnista!
 • Laskun luonnin yhteydessä sovellus saattoi näyttää yhteishinnaksi esim. 299,99 vaikka oikea hinta olisi ollut 300. Kun laskun tallensi tallentui myös hinta oikein, mutta nyt sovellus näyttää hinnan aina oikein myös luontihetkellä. Kiitokset Arille ongelman raportoinnista!
 • Jos loi asiakkaan laskun luonnin yhteydessä, piti asiakas vielä valita valintalistasta ennen kuin siirryttiin laskun luontiin. Jatkossa sovellus siirtyy asiakkaan luonnin jälkeen suoraan laskun luontiin.
 • Jos loi asiakkaan laskun luonnin yhteydessä, mutta ei sitten luonutkaan laskua, asiakkaan tiedot eivät päivittyneet asiakaslistaan ennen kuin painoi "Päivitä sivu" -nappia
 • Laskuja, joihin liittyi muistutuksia ei voinut kopioida, vaan kopioinnista aiheutui vain virheilmoitus. Kiitokset Villelle ongelman raportoinnista!
 • Laskun luonnin yhteydessä laskurivin kenttiä, jotka eivät mahtuneet riville kapean näytön vuoksi, ei pystynyt muokkaamaan
 • Osalla käyttäjistä laskun lähetys ei toiminut kunnolla, jolloin liitetiedosto hajosi lähetyksessä. Ongelma johtui bugista laskun viestin ja otsikon tallennuksessa yleiseksi sähköpostipohjaksi. Bugin johdosta viesti tallennettiin otsikoksi ja otsikko viestiksi. Tällöin otsikossa oli rivinvaihtoja, jotka eivät ole sallittuja sähköpostiviestien otsikoissa ja jotka sitten hajoittivat sähköpostin rakenteen. Kiitokset Sepolle avusta tämän hankalan ongelman selvityksessä!
 • Parennettu sovelluksen responsiivisuutta pienillä kännykkänäytöillä, mm. -- Kirjautumis- ja rekisteröitymissivut eivät toimineet kunnolla kapeilla näytöillä -- Pienennetty tyhjiä alueita kapeilla näytöillä, jotta näytölle mahtuu enemmän oikeasti tärkeää sisältöä -- Jos käytössä on mobiili tai tablet -laite, kentissä hiiren avulla normaalisti näkyvät virheilmoitukset näytetään myös virheikkunoissa -- Kiitokset Emilille kännykkäkäyttöön liittyvistä vikaraporteista!

Muutokset

 • Kokonaismyynti -raportista on otettu pois Kokonaismyynti -osio, jossa oli kerrottu myynti sinä aikana, kun on käyttänyt Laskupistettä. Tästä ei juuri ollut hyötyä ja se hidasti käyttäjien, jotka ovat käyttäneet Laskupistettä useampia vuosia, raportin avautumista. Ala puolella olevassa taulukossa on mahdollista nähdä samat tiedot mm. vuosittain.
 • Kalenteri-ikkunoiden päivän valinnassa käytetty väri on muutettu harmaasta siniseksi
 • Tuotteen kuvaus-kentän maksimipituus on nostettu 255 merkistä 1024 merkkiin
 • Päivitetty sovelluksessa käytetty taulukkokomponentti uusimpaan versioon


Markus Kettunen / Laskupiste / 27. kesäkuuta 2015


Laskutusohjelman versio 3.0.4

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 3.0.4 korjausversioon.

Bugikorjaukset

 • Korjaa maksuissa olleen ongelman Internet Explorer -selaimella. Joissain tapauksissa voi olla, että käyttäjän täytyy painaa selaimen päivitysnappia (tai F5-näppäintä), jotta selain ottaa korjatut tiedostot käyttöönsä.


Markus Kettunen / Laskupiste / 1. kesäkuuta 2015


Laskutusohjelman versio 3.0.3

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 3.0.3 versioon.

Uudet ominaisuudet

 • Tuotteita voi jatkossa hakea myös tuotenumerolla laskun luonnin yhteydessä sekä yläpalkin yleishaulla. Tuotenumero tulee mukaan hakutuloksiin vain, kun sillä on haettu, jotta haun ulkoasu ei muutu käyttäjillä, jotka hakevat vain tuotteen nimellä. Kiitokset Janille kehitysideasta!

Bugikorjaukset

 • Tuote-sivulla ei näkynyt tuotekategoriaa
 • Vasen menu ei pienentynyt kunnolla, kun ikkunan kokoa pienennettiin
 • Gmailin tms. palveluntarjoajan kautta kirjautuessa yrityksen nimi jäi tyhjäksi, estäen laskujen tulostuksen ennen kuin yrityksen nimen määritti käsin.

Muutokset

 • Tuote-sivulla sekä tuotteiden listaus-sivulla näytetään jatkossa sekä veroton että verollinen hinta. Aiemmin näytettiin vain yksi hinta sekä tieto siitä onko kyseessä verollinen vai veroton hinta.
 • Myyntisaatavat -raporttia muutettu selvennyksen vuoksi siten, että siinä ei enää näytetä valittuna päivänä maksettuja laskuja.
 • Myyntisaatavat ja Kokonaismyynti -raportteihin on lisätty yhteissummat
 • Kokonaismyynti -raportista on otettu pois Kokonaismyynti -osio, jossa oli kerrottu myynti sinä aikana, kun on käyttänyt Laskupistettä. Tästä ei juuri ollut hyötyä ja se hidasti käyttäjien, jotka ovat käyttäneet Laskupistettä useampia vuosia, raportin avautumista. Ala puolella olevassa taulukossa on mahdollista nähdä samat tiedot mm. vuosittain.


Markus Kettunen / Laskupiste / 16. toukokuuta 2015


Laskutusohjelman versio 3.0.2

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 3.0.2 korjausversioon.

Bugikorjaukset

 • Korjattu versiopäivityksen jälkeen ilmennyt kriittinen bugi, jossa tuotteelle tallentuu väärin tieto siitä sisältääkö hinta alv:n vai ei. Eli jos valitsee, että sisältää alv:n, niin tällöin se ei sisällä ja toisinpäin.


Markus Kettunen / Laskupiste / 8. toukokuuta 2015


Laskutusohjelman versio 3.0.1

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 3.0.1 versioon.

Bugikorjaukset

 • Tulot -sivulla ja Kukkaron maksuhistoriassa laskujen järjestäminen päivämäärän mukaan ei toiminut oikein
 • Fiilismittari laski mukaan myös sellaiset viimeisen 24 tunnin sisään kirjautuneet käyttäjät, jotka eivät olleet määrittäneet fiilistään vielä kertaakaan. Näille käyttäjille arvoksi tuli 50/100, joka laski yleistä tasoa huomattavasti.

Muutokset

 • Aiemmin yleinen fiilismittari päivitettiin kaksi kertaa vuorokaudessa, klo 12:00 ja 00:00. Jatkossa se päivitetään neljä kertaa klo. 8:00, 12:00, 16:00 ja 20:00, jolloin saadaan parempi kuva päivän aikana tapahtuneista muutoksista.


Markus Kettunen / Laskupiste / 7. toukokuuta 2015


Laskutusohjelman versio 3.0.0

Laskupisteen massiivisin päivitys julkaistiin tänään version 3 myötä. Päivityksen yhteydessä Laskupisteen käyttöliittymä uudistettiin totaalisesti, käyttäen uusimpia käyttöliittymätekniikoita, joiden avulla käyttöliittymästä tehtiin samalla täysin responsiivinen, eli se mukautuu käyttäjän päätelaitteen näytön resoluution mukaan.

Tärkeimmät muutokset

 • Käyttöliittymästä on tehty ns. single page app, eli koko käyttöliittymä ladataan vain kirjauduttaessa ja tämän jälkeen ladataan aina vain näkymä johon siirrytään. Tällöin sivun päivitys on nopeampaa ja se tarvitsee vähemmän tiedonsiirtoa, jolloin sovellus toimii paremmin myös heikommilla yhteyksillä, esim. mobiililaitteilla.
 • Käyttöliittymästä on tehty samalla "sovellusmaisempi", jolloin monia toimintoja on huomattavasti helpompi käyttää ja esim. uuden laskun voi luoda mistä tahansa näkymästä käsin.
 • Lisätty etusivulle useita info-ikkunoita, joista näkee viimeisen 30 päivän myynnin, laskujen määrän, uusien asiakkaiden määrän yms. sekä näiden prosentuaalisen vertailun edeltäneisiin 30 päivään.
 • Tuotteiden ylläpito on toteutettu täysin uudelleen ja se toimii jatkossa samalla logiikalla kuin asiakkaiden ja laskujen ylläpito.
 • Yläpalkkiin on lisätty uusi hakutoiminto, jolla voi hakea sekä asiakkaita, laskuja, että tuotteita.
 • Lisätty "fiilismittari", joka kertoo viimeisen 24 tunnin sisään kirjautuneiden käyttäjien tyytyväisyyden Laskupisteeseen. Käytämme tätä tietoa mm. mahdollisten vikatilanteiden seurantaan sekä palvelun yleiseen kehittämiseen.
 • Lisätty mahdollisuus kirjautua myös Facebook -tunnuksilla, Gmail- ja Hotmail -tunnusten lisäksi -- Samalla jatkossa myös näillä tunnuksilla Laskupiste muistaa kirjautumisen, jos käyttäjä on samaan aikaan kirjautuneena muuhun palveluun, kuten Facebookiin
 • Lisätty FAQ -sivu useimmin kysyttyjä kysymyksiä ja niiden vastauksia varten
 • Lisätty mahdollisuus lähettää palautetta suoraan Laskupisteestä kehitystiimille
 • Sähköpostipohjan voi jatkossa tallentaa erikseen lähetteelle, laskulle ja maksumuistutukselle. Samalla sähköpostipohjan maksimipituus on nostettu 256 merkistä 1024 merkkiin.
 • Laskun kuvaus välittyy jatkossa verkkolaskun mukana
 • Raporttien selailusta on tehty huomattavasti mukavampaa

 • paljon muita muutoksia ja bugikorjauksia

Toivomme teiltä käyttäjiltä palautetta Laskupisteen uudistuksesta sekä "fiilismittarin" kautta että palautetoiminnallisuuden kautta.


Markus Kettunen / Laskupiste / 2. toukokuuta 2015


|

Yritys

Täysin suomalainen asiantuntijaorganisaatio Laskupiste-palvelun takana

Laskupiste Oy
Paperitehtaankatu 18
37100 Nokia
etunimi.sukunimi@laskupiste.fi

Yli 15 vuoden kokemus selainkäyttöisistä tietojärjestelmistä sekä useiden vuosien kokemus pilvipalveluista takaavat osaavan kumppanin ja hyvän palvelun.

© 2020 Laskupiste Oy