Laskupiste

Laskupiste™-käyttäjätutkimus 2020

93,6 % suosittelee!
Palvelua on helppo käyttää 3,4 / 4
Asiakaspalvelu toimii hyvin 3,46 / 4
Olen ollut tyytyväinen palveluun 3,46 / 4

Laskutusohjelman versio 8.4.0

Palveluun on tehty laajempi versiopäivitys uuden 8.4.0 version myötä. Uudessa versiossa on tehty paljon parannuksia toistuviin laskuihin ja CRM-osioon. Näistä monet on toteutettu sponsorointimallimme mukaisesti, jossa tilaaja maksaa puolet kehityksestä ja toiminnot tulevat kaikkien asiakkaidemme käyttöön. Toteutetuista ominaisuuksista on erityisesti hyötyä jatkuvaan tilausmalliin pohjautuvassa kaupassa. Tilaajana on ollut Bambukeidas Oy, jolle suuret kiitokset osallistumisesta Laskupisteen kehittämiseen!

Uudet ominaisuudet

 • Toistuvan laskun / tilauksen parannukset
  • Toistuvalle laskulle voi määrittää ensimmäisen toiston keston sekä sen jälkeen tulevien
   • Esim. ensimmäinen lasku luodaan tiettynä päivänä tulevaisuudessa, jonka jälkeen sitä seuraava 8 viikon kuluttua ja tätä seuraavat aina 16 viikon välein
  • Toistuvalle laskulle mahdollisuus määrittää toistumisväli tarkemmin kuin aiemmin
   • Aiemmin kiinteät valinnat olivat viikoittain, joka toinen viikko, kuukausittain, neljännesvuosittain, puolivuosittain sekä vuosittain
   • Jatkossa toistumisväli määritetään kahdella kentällä, joista jälkimmäisessä määritetään tyyppi (päivä, viikko, kuukausi ja vuosi) ja ensimmäisessä kuinka monen esim. viikon välein toisto tehdään. Tällöin voi määrittää esim. että lasku luodaan aina 8 viikon välein, jolloin voidaan varmistaa, että lasku luodaan tiettynä viikonpäivänä. Tai sitten lasku voidaan luoda myös esim. kahden tai neljän kuukauden välein, jotka eivät aiemmin ole olleet mahdollisia.
  • Toistuvalle laskulle mahdollista määrittää, että siitä ei luoda automaattisesti uusia laskuja, ennen kuin edellinen lasku on merkitty maksetuksi
   • Tästä on erityisesti apua tilauspohjaisessa myynnissä, jossa tilausta ei haluta automaattisesti jatkaa ennen kuin asiakas on maksanut edellisen laskunsa
   • Jos edellistä laskua ei ole maksettu ja toistuvasta laskusta oltaisiin luomassa uutta laskua, uuden laskun luonnin sijaan, toistuva lasku tauotetaan/pysäytetään automaattisesti. Tästä lähetetään myös tieto (pää)käyttäjän sähköpostiosoitteeseen.
   • Jos toistuva lasku on pysäytettynä ja siitä luotu edellinen lasku maksetaan, luodaan tässä kohtaa toistuvasta laskusta automaattisesti uusi lasku samalle päivälle ja se jatkuu tämän jälkeen samalla aikavälillä kuin aiemminkin. Laskun luonnista lähetetään tieto (pää)käyttäjän sähköpostiosoitteeseen, jos toistuvalle laskulle on määritetty, että laskun luonnista lähetetään ilmoitus.
  • Toistuvalle laskulle lisätty uusi kenttä: Myyjä
  • Toistuvalle laskulle mahdollista määrittää oletus viestikentät asetuksissa
   • Viestikenttään mahdollista lisätä uusi tagi {next}, jonka arvoksi asetetaan seuraavan (tulevan) laskun luontipäivä
  • Toistuvan laskun sivulla näytetään jatkossa kaikki siitä luodut laskut ja ne on mahdollista avata taulukon kautta
  • Kun luo uuden toistuvan laskun tai laskusta toistuvan laskun, jatkossa asiakkaan valinta -ikkunassa voi Pro-tasolla valita useita asiakkaita, joille toistuva lasku luodaan.
  • Asiakassivun yläosaan lisätty tieto aktiivisista sekä pysäytetyistä toistuvista laskuista
   • Mahdollisuus avata ja muokata suoraan toistuvaa laskua sekä peruuttaa se
  • Henkilöasiakkaalle lisätty uutena tietona sukupuoli
 • Liitteet tarjouksille
  • Tarjoukseen voi liittää maksimissaan 12 liitetiedostoa. Liitetiedostojen hallinta toimii samalla tavalla kuin laskuilla, eli valitsemalla sivulla "Lisätoiminnot" - "Hallinnoi liitteitä" ja vetämällä PDF-tiedosto sille osoitettuun kohtaan tai klikkaamalla laatikkoa.
  • Liitteet ovat Pro-tason ominaisuus
 • Asiakasryhmähakuun lisätty asiakkaiden määrä
  • Kun hakee asiakasryhmää ryhmälaskua varten, jatkossa asiakasryhmän nimen perässä näkyy, kuinka monta jäsentä siihen kuuluu
 • Pro-tasolla käyttäjän on mahdollista nollata omat asetuksensa (tällöin käytetään yritysasetuksia tai jos näitä ei ole asetettu, järjestelmän oletusasetuksia)
 • Asiakas-sivulle lisätty tieto, jos asiakas on maksanut jonkin laskun vain osittain tai maksanut liikaa (tehnyt ylisuorituksen)
 • Myyntireskontraan ja Laskut-listaukseen tuotu uusia hakutapoja: Toimitetut ja Toimittamattomat. Myyntireskontran puolella haetaan ainoastaan maksamattomat, kun taas Laskut-listauksessa haetaan sekä maksamattomat että maksetut.

Muutokset

 • Valintalistat ovat jatkossa aina saman näköiset riippumatta käytetystä selaimesta
 • Jatkossa ryhmälaskun lähetystoiminnon kautta lähetetään vain laskut, jotka ovat tilassa "Avoin". Tämä mahdollistaa sen, että osa laskuista voidaan ensin toimittaa muilla tavoin (tulostus, verkkolasku tai postitus) ja loput lähetetään sitten kerralla sähköpostilla. Kiitokset Paulille hyvästä kehitysideasta!
 • Toistuvien laskujen listauksen yläpuolella olevaan valintalistaan on lisätty uusi vaihtoehto "Pysäytetyt", jolla voidaan hakea toistuvat laskut, jotka on pysäytetty sen takia, ettei niistä luotua edellistä laskua ole maksettu. Pysäytetyt toistuvat laskut löytyvät myös vaihtoehdolla "Kaikki", mutta eivät oletuksena olevalla "Aktiiviset" -vaihtoehdolla.
 • Asiakas-, tuote-, lasku- yms. -sivuilla allekkain olleet taulukot muutettu välilehdiksi, jolloin sivun pituutta on saatu lyhennettyä ja etsittävät asiat löytyvät nopeammin.
 • Yhdenviivaistettu taulukoiden ulkoasua ja toiminnallisuutta sekä tietokoneella että mobiililaitteilla
 • Laskusivun ulkoasua muutettu ylläolevien lisäksi tuomalla laskun summatiedot omaksi osiokseen, värikoodaamalla laskun tilat sekä muuttamalla muutenkin tietojen järjestystä ja esittämistä
 • Tarjous-toiminnallisuutta muutettu vastaamaan paremmin Lasku-toiminnallisuuden kanssa
  • Tarjouksen esikatselu
   • Esikatselu on toteutettu samaan tapaan kuin laskulla. Tarjouksen tulostaminen asettaa tarjouksen tilaksi "Tarjottu". Esikatselu ei vaikuta tarjouksen tilaan, joten sitä on turvallista käyttää, jos haluaa nähdä miltä tarjous näyttää.
  • Lisätty tekstiviestimuistutus tarjoukselle, joka toimii samaan tapaan kuin laskulla
  • Tarjoussivulle lisättu Lähetä-nappi, joka muuttuu tarjouksen tilan mukaan samaan tapaan kuin laskusivulla
   • "Avoin" -tilassa olevasta tarjouksesta voi lähettää tarjouksen
   • "Tarjottu" -tilassa olevasta tarjouksesta voi lähettää tarjouksen, tekstiviestimuistutuksen sekä tilausvahvistuksen
   • "Umpeutunut" -tilassa olevasta tarjouksesta voi lähettää tarjouksen, tekstiviestimuistutuksen sekä tilausvahvistuksen
   • Jos tarjouksen tila on "Hyväksytty", Lähetä-nappi on korvattu Luo-napilla, josta voi luoda laskun, kuitin tai rahtikirjan
   • "Laskutettu" -tilassa olevasta tarjouksesta voi lähettää lähetteen
  • Jos tarjouksen tulostaa, niin se näytetään jatkossa manuaalisena lähetystapana tarjoussivun Lähetystiedot-taulukossa, josta tulostettu PDF on mahdollista ladata itselle
 • Jos asiakasryhmiä oli useampia, asiakkaan lisäyksessä asiakasryhmä piti valita, jotta asiakkaan sai luotua. Jatkossa asiakasryhmäksi on oletuksena valittu vanhin asiakasryhmä. Tämä on nimeltään "Oletysryhmä", jos ko. ryhmää ei ole poistettu tai sen nimeä ei ole muokattu.
 • Ryhmälaskulla oli aiemmin vain kaksi tilaa, avoin ja laskut luotu. Jatkossa tiloja on viisi:
  • Tila näytetään ryhmälaskusivun lisäksi ryhmälaskut-listauksessa
  • Avoin (ryhmälaskusta ei ole luotu vielä laskuja)
  • Laskut luotu osittain (ryhmälaskusta ei ole luotu yhtä monta laskua, kuin ryhmässä on jäseniä)
  • Laskut luotu (ryhmälaskusta on luotu kaikki laskut, mutta niitä ei ole vielä laskutettu)
  • Laskutettu (kun kaikki ryhmälaskun laskut on laskutettu)
  • Maksettu (kun kaikki ryhmälaskun laskut on maksettu)
 • Rahtikirjasivun rahtikirjarivejä klikkaamalla voi jatkossa avata kyseisen tuotteen (jos riville on lisätty tuote)
 • Postituspalvelun vaihdon jälkeen Laskupisteestä ei ole voinut lähettää Priority-kirjeitä, koska se ei ollut mahdollista uudessa postituspalvelussa. Toiminnallisuus on nyt lisätty postituspalveluun ja näin ollen Priority-kirjeitä voi taas lähettää myös Laskupisteen kautta.
 • Tulostetun laskun nimi oli aiemmin invoice.pdf. Jatkossa nimessä on laskun numero mukana, tyyliin invoice-1234.pdf
 • Tulostetun lähetteen nimi oli aiemmin referral.pdf. Jatkossa nimessä on laskun/tarjouksen (riippuen kummasta lähete on luotu) numero mukana, tyyliin referral-1234.pdf
 • Jatkossa laskulle ja tarjoukselle tulostetaan yrityksen ja asiakkaan osoitetiedon perään maa ainoastaan, jos ne eivät ole samat. Eli esim. jos yrityksen ja asiakkaan postiosoite on Suomessa, maata ei tulosteta. Jos taas yritys on Suomessa, mutta asiakas on Ruotsissa, niin tällöin tulostetaan maa sekä yrityksen että asiakkaan osoitetiedon perään. Maa tulostetaan samalla kielellä kuin mikä on määritetty laskulle/tarjoukselle.
 • Jatkossa jos on tulostamassa useita laskuja myyntireskontran tai laskut-listauksen joukkotoiminnolla tai Pro-tasolla ryhmälaskusta niin, jos valittuna on avoimia laskuja, kysytään käyttäjältä asetetaanko nämä automaattisesti laskutetuksi tulostuksen yhteydessä. Jos valitsee Ok, niin tällöin tulee huolehtia että laskuttaa ko. laskut tulosteen avulla (tai lähettämällä nämä erikseen palvelun kautta) sillä laskut eivät näy enää tulostuksen jälkeen avoimina vaan laskutettuina. Laskuille, jotka merkitään laskutetuiksi, lisätään Lähetystiedot-taulukkoon tieto manuaalisesti lähetyksestä ja sitä kautta on mahdollista ladata kopio tulostetusta yksittäisestä laskusta. Jos maksuvalvonta on käytössä, niin laskujen merkitseminen laskutetuksi lähettää ne automaattisesti maksuvalvontaan.
 • Nopeutettu lokitietojen hakua silloin kun lokeja haetaan vapaalla tekstihaulla Omat tiedot -osiossa. Jos lokirivejä oli useita tuhansia tai kymmeniä tuhansia, haussa saattoi kestää useita kymmeniä sekunteja. Jatkossa lokitietojen haut kestävät yleisesti ottaen maksimissaan muutamia sekunteja.
 • Aiemmin ainoastaan hyväksytystä tarjouksesta pystyi tulostamaan lähetteen. Jatkossa lähetteen voi tulostaa myös laskutetusta tarjouksesta. Kiitokset Markolle hyvästä kehitysideasta!
 • Taulukoiden sarakkeita voi jatkossa piilottaa. Tämä onnistuu klikkaamalla taulukon yläpuolelta "Toiminnot" - "Näytä" ja valitsemalla sarakkeet, joita ei halua näytettävän taulukossa. Valinta tallennetaan selaimen muistiin, jolloin valinta on selainkohtainen. Tästä voi olla apua erityisesti mobiilikäytössä tai jos käytössä on muuten pieniresoluutioinen näyttö.
  • Samalla osaan taulukoista on tuotu uusia tietoja, jotka ovat oletuksena piilotettuina, mutta jotka on mahdollista ottaa käyttöön yllä olevalla tavalla. Alla on lisätty uudet tiedot, jotka on mahdollista ottaa käyttöön.
   • Asiakkaat
    • Luontipäivä (jatkossa oletuksena piilotettu)
    • Asiakasryhmä
    • Maksuehto
    • Sukupuoli
    • Verkkolaskuosoite
   • Dokumentit
    • Tagit
   • Laskut
    • Toimituspäivä
   • Myyntireskontra
    • Luontipäivä (jatkossa oletuksena piilotettu)
    • Asiakkaan osoite
    • Toimituspäivä
    • Viitenumero
   • Toistuvat laskut
    • Tila
    • Myyjä
   • Tositteet
    • Luontipäivä (jatkossa oletuksena piilotettu)
    • Kululaji
   • Tuotteet
    • Luontipäivä (jatkossa oletuksena piilotettu)
    • Tarkenne

Bugikorjaukset

 • Jos laskulle oli liittänyt useamman saman nimisen liitetiedoston, ei laskua voinut lähettää verkkolaskuna. Jatkossa saman nimiset liitteet eivät vaikuta verkkolaskun lähetykseen.
 • Ryhmälaskusta luotujen laskujen haku tyypin mukaan ei toiminut ryhmälaskusivulla
 • Pankki/kukkaromaksutieto -taulukoiden ulkoasu ei ollut paras mahdollinen
 • Laskun lähetys sähköpostitse eikä tulostaminen onnistunut, jos verkkolaskuoperaattorimme järjestelmään ei saanut yhteyttä. Jatkossa laskun voi silti lähettää sähköpostilla sekä sen voi tulostaa. Kiitokset Tarulle avusta ongelman selvityksessä!
 • Asetuksissa määritettyä oletusyksikköä ei käytetty uuden tuotteen luonnissa
 • Jos yritti joukkotoiminnolla tulostaa lähetteitä laskuista, tulostettiin valituista lähetteen sijaan lasku
 • Postitusten välittäjän vaihdon jälkeen kirjeissä, joissa oli matala logo, asiakkaan osoite tulostettiin liian ylös, jolloin sen päälle saattoi tulostua postitusten välittäjän lisäämiä postitusmerkintöjä. Kiitokset Juhalle ongelman raportoinnista! Jatkossa asiakkaan osoite tulostetaan alemmas, jolloin ei ole vaaraa, että postitusmerkintöjä tulostettaisiin sen päälle. Jos logo on korkea tai sen yläpuolella (samassa kuvatiedostossa) on tyhjää tilaa, niin tällöin postitusmerkintöjä saattaa tulostua logon päälle. Tämän takia suosittelemme poistamaan mahdollisen tyhjän tilan kuvatiedostosta (logon yläpuolelta) sekä mahdollisuuksien mukaan käyttämään horisontaalista logoa, jos lähetetätte laskuja postituspalvelun kautta.
 • & -merkki tuotenumero-kentässä esti laskun tulostuksen
 • Laskun maksupäivän muokkaus ei vaikuttanut laskun maksupäivään suoritukset-raportilla, vaan siellä näytettiin alkuperäinen päivä. Raportilla näkyvän maksupäivän pystyi muuttamaan vain muuttamalla laskun ensin avoimeksi ja tämän jälkeen valitsemalla maksupäivän uudelleen. Jatkossa maksupäivän muutos, muuttaa maksupäivän myös raportille. Väärät suoritusten maksupäivät on korjattu suoraan tietokantaan. Kiitokset Tarjalle ongelman raportoinnista!

Muuta

 • Olemme ottaneet käyttöön työkalun (Sentry), jonka avulla saamme kerättyä talteen käyttöliittymäpäässä tapahtuvat virheet. Aiemmin saimme automaattisesti tiedon vain taustajärjestelmässä tapahtuneista virheistä, mutta käyttöliittymässä tapahtuneista virheistä kuulimme yleensä vasta asiakkailta tulleen palautteen kautta. Jatkossa saamme automaattisesti tiedon myös käyttöliittymässä tapahtuneista virheistä. Jos käyttöliittymässä tapahtuu virhe, aukeaa tästä lomake, jonka lähettämällä voi lähettää meille lisätietoa (esim. mitä oli tekemässä ennen virheen syntyä) virheestä. Tietysti meihin voi olla yhteydessä virheistä myös kuten ennen, eli chatin ja sähköpostin välityksellä.


Mukavaa ja aurinkoista kesää kaikille käyttäjillemme!


Markus Kettunen / Laskupiste / 4. heinäkuuta 2020

|

Yhteystiedot

Tuki
support@laskupiste.fi
Chat
Tukisivusto
Myynti
sales@laskupiste.fi
+358 10 406 7050
Laskupiste Oy
Paperitehtaankatu 18
37100 Nokia
Y-tunnus: 2936138-7

Laskupiste Oy on vakavarainen suomalainen ohjelmistoyritys, joka kehittää samannimistä laskutusohjelmaa. Palvelullamme on yli 8500 rekisteröitynyttä käyttäjää ja kasvu jatkuu kovana. Yli 15 vuoden kokemuksemme selainkäyttöisistä tietojärjestelmistä sekä vuosien kokemus pilvipalveluista takaavat hyvän ja turvallisen palvelun käyttöösi.

Seuraa meitä somessa

Laskupiste™ © 2021 Laskupiste Oy