Laskupiste

Laskupiste™-käyttäjätutkimus 2020

93,6 % suosittelee!
Palvelua on helppo käyttää 3,4 / 4
Asiakaspalvelu toimii hyvin 3,46 / 4
Olen ollut tyytyväinen palveluun 3,46 / 4

Laskutusohjelman versio 8.2.0

Päivitys: Arvonlisäverollisten verkkolaskujen lähettäminen vaatii ALV-numeron lisäämisen oman yrityksen tietoihin. Emme olleet tehneet tähän automatiikkaa vaan tämä piti tehdä itse, jos ALV-numeroa ei ollut vielä aiemmin lisännyt oman yrityksen tietoihin. Tästä tuli sen verran kyselyitä, että lisäsimme automatiikan, joka kirjautumisen yhteydessä kysyy EU:n ALV-tietojärjestelmästä, onko yritys arvonlisäverovelvollinen ja asettaa ALV-numeron automaattisesti arvonlisäverovelvollisille yrityksille.

Palveluun on tehty laajempi versiopäivitys uuden 8.2.0 version myötä. Isoimpana muutoksena tulevan verkkolaskulain mukaiset verkkolaskut tarvittavine uusine tietoineen. Samalla vaihdoimme verkkolaskuoperaattorin Netbox Finlandiin myös lähetettäville verkkolaskuille, sekä teimme muita parannuksia, jotka liittyvät osin verkkolaskuihin, kuten tuki RF-viitteille, ALV-numero asiakkaan tiedoissa sekä mahdollisuus muokata yksiköitä. Muita uusia ominanaisuuksia ovat mm. maksutavan lisäys kuitille, tositteiden lataus zip-tiedostona sekä Pro-tasolla useiden laskujen vahvistaminen ja lähettäminen kerralla. Kaikista muutoksista lisätietoa alla.

Hinnoittelukyselyssä oli erittäin aktiivinen osanotto ja saimme hyvää tietoa hinnoitteluun ja maksamiseen liittyen. Laskupisteen hinnoitteluun oltiin tyytyväisiä (3,85/5) sekä myös kukkaron käyttöön (3,75/5). 26% vastaajista haluaisi saada mieluummin laskun kuin käyttää kukkaroa ja mahdollisesti tuomme kukkaron rinnalle laskumahdollisuuden myöhemmin tulevaisuudessa. Laskupisteen lisäpalveluiden hintoihin oltiin tyytyväisiä (kaikissa 3 - 3,4 / 5). Alennamme kuitenkin verkkolaskujen lähetyksen hintaa, sillä uuden lain myötä, niiden määrä tulee nousemaan ja haluamme tarjota ne mahdollisimman edullisesti asiakkaillemme. Alennamme myös tositteiden hintoja, jotta yhä useampi voisi ottaa kätevän kuittiskannerin käyttöönsä. Teemme myös postitusten hintoihin pieniä muutoksia.

Hinnoittelumuutokset

 • Hinnoittelukyselystä saamamme palautteen perusteella laskimme seuraavien lisäpalveluiden hintoja
  • Verkkolaskun lähetyksen hintaa laskimme 10 sentillä jokaisella käyttötasolla. Verkkolaskun lähetys maksaa jatkossa Pro-tasolla 0,49 € / kpl, Standard-tasolla 0,59 € / kpl ja Basic-tasolla 0,69 € / kpl.
  • Tositteiden hintaa laskimme reilulla kädellä. Basic-tasolla hinta laski 14 sentillä, Standard-tasolla 9 sentillä ja Pro-tasolla 4 sentillä. Tositteet maksavat nyt Pro-tasolla 0,15 € / kpl, Standard-tasolla 0,2 € / kpl ja Basic-tasolla 0,25 € / kpl.
 • Postin yritysasiakkaiden Economy ja Priority-kirjeiden hinnoissa on huomattavasti suurempi ero, kuin mitä Laskupisteessä on ollut. Tätä tasataksemme alennamme suosituimman Economy-luokan hintoja 0,1 € / kpl ja vastaavasti nostamme huomattavasti harvemmin käytettyjen Priority-kirjeiden hintoja 0,2 € / kpl. Tällöin Economy-kirjeen hinta mustavalkoisena on 1,29 € / kpl ja Priority-kirjeen 2,09 € / kpl. Priority-kirjeiden lähetys ei ole tällä herkellä mahdollista, mutta kunhan Netbox Finland saa rajapintansa kuntoon, mahdollistamme taas niiden lähetyksen.

EU-normin mukaiset verkkolaskut

 • 1.4.2020 voimaan tulevan lain mukaan hankintayksiköllä ja elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada pyynnöstä lasku toiselta hankintayksiköltä tai elinkeinonharjoittajalta lain määrittelemässä sähköisen laskun muodossa. Laskupisteen kautta lähetettävät verkkolaskut toteuttavat tämän käyttäen Finvoice 3.0 -verkkolaskuformaattia sekä EN16931-standardinmäärityksiä. Lisätietoa laista.
 • Olemme lisänneet erityisesti valtiolle/kunnille lähetettäviin verkkolaskuihin alla olevat lisäkentät, jotka näkyvät laskua luotaessa "Eurooppa-normin lisäkentät" -nimisessä osiossa.
  • Tilausnumero
  • Sopimusnumero
  • Tiliöintiviite
  • Työmaatunniste
  • Kilpailutuksen numero
  • Turvalaskun luokituksen koodi
  • Turvalaskun luokituksen teksti
 • Samassa yhteydessä verkkolaskuihin on tehty myös seuraavat muutokset
  • Aiemmin laskun ylempi ja alempi kuvaus liitettiin yhteen ja siitä otettiin maksimissaan 512 merkkiä verkkolaskun InvoiceFreeText-kenttään. Jatkossa kummastakin kentästä luodaan oma InvoiceFreeText-kenttänsä.
  • Jos yritykselle on määritetty kotipaikka, lisätään se jatkossa verkkolaskulle SellerHomeTownName-kenttään
  • Tuoterivillä oleva tuotteen nimi sekä mahdollinen tarkenne lisättiin verkkolaskulle samaan ArticleName-kenttään. Jatkossa tarkenne lisätään omaan ArticleDescription-kenttäänsä.
  • Laskurivin numero asetetaan jatkossa RowOrderPositionIdentifier-kenttään
  • Asiakkaan osoite-tietoihin on lisätty Maakunta, joka verkkolaskulla lisätään BuyerCountrySubdivision-kenttään. Julkishallinnon asiakkaille ko. kenttään voi lisätä alueellisen yksikön. Maakuntaa ei tulosteta mukaan PDF-laskuille vaan se on käytössä ainoastaan verkkolaskuilla.
  • Muutettu huomautuslaskun InvoiceTypeCode-kentän arvo INV01 (Lasku) muotoon INV08 (Huomautuslasku)
  • Jos laskulle on määritetty sekä turvalaskun luokituksen koodi että teksti, asetetaan ko. laskun InvoiceTypeCode-kenttään tällöin vastaava SEI-alkuinen koodi, joka kertoo kyseessä olevan turvalaskun.
  • Asiakkaan tietoihin lisätty ALV-numero, jonka oikeellisuus validoidaan EU:n rajapinnasta. Jos lähetetään verkkolasku, jonka tyyppi on joko "Rakennusalan käänteinen arvonlisävero", "Tavaramyynti EU-alueelle" tai "Palvelumyynti EU-alueelle", niin asiakkaan ALV-numero on pakollinen tieto. Tällöin myös oman yrityksen ALV-numero on pakollinen tieto.
  • Laskuriveille lisätään RowVatCode-kenttä ja alv-erittelyyn VatCode-kenttä "Laskun tyyppi" -arvon mukaan seuraavasti
   • "Myynti" tai "Myynti/Rahoitus" - jos laskurivillä alv 0% -> "Z", muuten "S"
   • "Rakennusalan käänteinen arvonlisävero" tai "Palvelumyynti EU-alueelle" -> "AE"
   • "Tavaramyynti EU-alueelle" -> "K"
   • "Tavaramyynti EU:n ulkopuolelle" -> "G"
   • "Ei arvonlisäveroa" -> "E"
   • Tietoa VatCode-kentän arvoista
  • Jos laskun tyyppinä on "Myynti" tai "Myynti/Rahoitus" ja jos se sisältää laskurivejä, joiden alv-% on nolla, niin tällöin laskun alaviite-kentän teksti lisätään SellerReferenceIdentifier-kentän lisäksi myös VatFreeText-kenttään Verottajan toiveesta, sillä tällöin ko. kentässä tulee kertoa arvonlisäverottoman myynnin syy.
 • Tuki RF-alkuisille kansainvälisille viitenumeroille
 • Mahdollisuus muokata tuotteiden/nimikkeiden yksikköjä
  • Yksiköiden muokkaus tapahtuu kohdasta "Tuotteet" - "Yksiköt"
  • Yksikön perusteella verkkolaskulle lisätään standardiyksikön arvo QuantityUnitCodeUN-kenttään
   • Standardiyksikkö pyritään päättelemään yksiköstä, esim. kpl -> H87, m -> MTR ja m2 -> MTK. Jos päättelyä ei voida tehdä, jätetään ko. kenttä täyttämättä.
   • Lisätietoa verkkolaskuissa käytettävistä standardiyksiköistä
   • Alla listattu kaikki konvertoitavat yksiköt (kirjainkoolla ei ole väliä).
    • kpl -> H87 (Piece)
    • kg -> KGM (Kilogram)
    • t -> TNE (Tonne)
    • l -> LTR (Litre)
    • m -> MTR (Meter)
    • km -> KTM (Kilometre)
    • m2 -> MTK (Square metre)
    • m3 -> MTQ (Cubic metre)
    • ha -> H18 (Square hectometre)
    • kWh -> KWH (Kilowatt hour)
    • MWh -> MWH (Megawatt hour)
    • h -> HUR (Hour)
    • d -> DAY (Day)
    • kk -> MON (Month)
    • v -> ANN (Year)
    • laatikko -> XBX (Box)
   • Jos lista ei sisällä kaikkia tarvitsemiasi konversioita, voit lähettää tarvitsemastasi konversiosta tiedon meille, jolloin lisäämme sen nopeutetulla aikataululla palveluumme.
 • Lähetetyn verkkolaskuaineiston voi ladata XML muotoisessa Finvoice 3.0 formaatissa. Tämä onnistuu "Lähetystiedot" -taulukon Liite-sarakkeesta, johon (uusille verkkolaskuille) PDF-kuvakkeen viereen on tullut uusi XML-kuvake, jota klikkaamalla aineiston voi ladata.
 • Suomessa otetaan Schematron-tarkistus käyttöön syksyllä verkkolaskujen sisällön validoinnissa, jonka jälkeen erityisesti julkishallinto ei välttämättä ota laskuja vastaan, jos niiden sisältö ei ole sääntöjen mukaista. Laskupiste on jo nyt hyvin pitkälle Schematron-tarkistuksen mukainen, mutta viimeistelyt tehdään vasta, kun Schematron-tarkistuksen määrittely on täysin valmis.
 • Jos verkkolaskun lähetys epäonnistuu operaattoriverkossa, tuodaan siitä tieto "Lähetystiedot" -taulukkoon, josta virheilmoitus on ladattavissa XML-muodossa. Tämän lisäksi virheestä lähetetään tieto pääkäyttäjän sähköpostiosoitteeseen.
 • Aiemmin verkkolaskuja pystyi lähettämään vain Verkkolaskuosoitteistosta löytyneisiin osoitteisiin. Jatkossa, jos osoitetta ei löydy osoitteistosta, kerrotaan tästä käyttäjälle, mutta verkkolaskun lähetys on kuitenkin mahdollista. Jos käyttäjä on varma, että osoite on oikea, niin verkkolaskun voi lähettää. Kannattaa selvittää, että osoite on varmasti oikea, sillä lähetys maksaa, vaikka verkkolaskua ei lopulta voitaisikaan toimittaa perille.
 • Huomaa, että jos teet normaaleja ALV:n sisältäviä myyntilaskuja, tulee yrityksellesi määrittää ALV-numero. Yrityksesi tulee tällöin olla rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi. ALV-numeron saat määritettyä yrityksellesi palvelussa kohdasta "Omat tiedot" - "Laskutustiedot" - "ALV-numero".

Muut uudet ominaisuudet

 • Kuitille on mahdollista merkitä maksutapa "käteinen" / "kortti". Oletuksena on "kortti", joka tarkoittaa kaikkia muita maksutapoja paitsi käteistä. Maksutapa näytetään kuittisivulla sekä "Kuitit" -listauksessa.
 • Tarjouksesta voi luoda useita laskuja myös euromääräisellä jaolla, aiemman prosenttikohtaisen jaon lisäksi. Kiitokset Emilille hyvästä kehitysideasta!
 • Mahdollisuus vahvistaa useita laskuluonnoksia kerralla suoraan Myyntireskontra-sivulta
  • Jos laskuluonnoksen päivämäärä on menneisyydessä, vahvistustoiminnon yhteydessä laskun päivämääräksi asetetaan kuluva päivä ja laskun eräpäivää siirretään sen mukaisesti.
  • Vahvistuksen jälkeen laskun tilaksi tulee "Avoin", jonka jälkeen useita laskuja on mahdollista lähettää kerralla sähköpostitse tai verkkolaskuina
  • Toiminto on Pro-tason ominaisuus
 • Mahdollisuus lähettää useita (maksimissaan 10) avoimia laskuja kerralla suoraan Myyntireskontra-sivulta. Kiitokset Paavolle hyvästä kehitysideasta!
  • Asiakkaalle voi määrittää oletuslaskutustavan, jota käytetään, jos se on vain mahdollista
  • Toiminnon kautta voi lähettää ainoastaan sähköposteja sekä verkkolaskuja. Jos asiakkaalle on määritetty laskutusosoite ja toimitustavaksi kirje, ei ko. laskua lähetetä muiden mukana.
  • Lähetettävää sähköpostia ei pääse muokkaamaan, vaan sähköpostipohjana käytetään joko käyttäjän itselleen tallentamaa tai, jos käyttäjä ei ole tällaista tallentanut, järjestelmän oletus sähköpostipohjaa.
  • Ainoastaan avoimia laskuja voi lähettää. Kun avoimet laskut lähetetään, muutetaan niiden tila automaattisesti laskutetuksi
  • Jos käyttäjällä on maksuvalvonta käytössä, lähetetään laskut samalla myös maksuvalvontaan
  • Toiminto on Pro-tason ominaisuus
 • Toistuvalle laskulle lisätty aritmetiikkaa tageihin. Kiitokset Lasselle hyvästä kehitysideasta!
  • Lisätty + ja - operaatiot count, month ja year tageille
  • Esimerkkejä
   • {count+1} korvataan ensimmäisen toistuvan laskun yhteydessä luvulla 2
   • {month+1} korvataan tammikuussa arvolla 2 eli helmikuu
   • {month-1} korvataan tammikuussa arvolla 12 eli joulukuu
   • {year+1} korvataan vuonna 2020 arvolla 2021
 • Tositelistauksesta voi ladata useita tositteita kerralla, pakattuna zip-tiedostoon
 • Tuotteelle voi lisätä muistutuksia sekä kommentteja, kuten asiakkaille ja laskuille yms.

Muutokset

 • Jos asiakkaan Y-tunnus oli määritetty ALV-numero -muodossa, ei verkkolaskun lähetys onnistunut. Jatkossa Y-tunnus muutetaan automaattisesti oikeaan muotoon verkkolaskun lähetyksen yhteydessä.
 • Laskulla ei jatkossa näytetä enää "Asiakkaan Y-tunnus" -kenttää, jos lasku lähetetään henkilöasiakkaalle
 • Tositteita voi poistaa useita kerralla valitsemalla tositelistauksessa "Toiminnot" - "Valitse useita" - valitsemalla halutut ja lopuksi valitsemalla "Poista"
 • Verkkolaskuoperaattorin vaihdon jälkeen, verkkolaskuille ei tehdä enää lähetyksen duplikaattitarkastusta, eli verkkolaskun voi nyt lähettää useamman kerran peräkkäin. Aiemmin tämä on vaatinut duplikaattitarkastuksen poiston asetuksista, mutta jatkossa ko. asetusta ei ole enää olemassa.
 • Jos olet ottanut ostolaskut käyttöösi, niin tällöin "Omat tiedot" - "Laskutustiedot" -sivulla näytetään Verkkolaskuosoite- sekä Verkkolaskuoperaattori-tiedot, jotka sinun tulee toimittaa laskuttajillesi, jotta he voivat lähettää verkkolaskuja yrityksellesi.
 • Järjestelmäviestit on jatkossa näkyvissä 5 - 15 sekuntia riippuen viestin pituudesta.

Bugikorjaukset

 • Jos tarjouksesta loi osalaskun, jokaiselle osalaskulle lisättiin samat tuotemäärät, jolloin varastoseuranta meni sekaisin
  • Osalasku luotiin aiemmin pienentämällä laskurivien yksikköhintoja osien suhteessa, mutta jatkossa se luodaan pienentämällä laskurivien yksikkömääriä samassa suhteessa. Tällöin osalaskujen tuotteiden yhteenlaskettu määrä vastaa tarjouksen tuotteiden määrää ja tällöin varastonseuranta pysyy ajan tasalla. Samalla myös osalaskuilla näytettävä tuotteen yksikköhinta pysyy oikeana.
  • Tilattu kokonaismäärä lisätään jokaisen laskurivin tarkenne-kenttään, jolloin se tulostuu laskulle nimikkeen perään
 • Kun oli luomassa muistutusta, joissain tapauksissa päivämäärävalinnan kalenteri latautui ikkunan alle, eikä sitä voinut käyttää. Kiitokset Mikolle ongelman raportoinnista!
 • Jos yritti lisätä liian suurta liitetiedostoa, näytettiin virheilmoitus "Maksimi tiedoston koko on {maxSize}". Jatkossa virheen perässä näytetään tiedoston maksimikoko.
 • Pro-tasolla, jos useampi käyttäjä loi laskua samaan aikaan, ei laskun luonti toiminut kaikilla, päällekkäisen laskunumeron takia. Jatkossa, jos toinen käyttäjä on jo kerennyt luoda laskun samalla laskunumerolla, kerrotaan tästä käyttäjälle ja muutetaan laskunumero ja viitenumero automaattisesti, jonka jälkeen käyttäjä voi tallentaa oman laskunsa. Kiitokset Mikolle ongelman raportoinnista!
 • Tarjouksesta luotuja osalaskuja ei ollut mahdollista lähettää maksuvalvontaan. Tarjouksesta luodun yksittäisen laskun lähettäminen toimi normaalisti.
 • Laskun tulostaminen ei onnistunut, ainakaan helposti, kaikilla kännyköillä, koska sitä varten avattiin oma alavalikko, joka ei aina toiminut kunnolla mobiilikäytössä. Jatkossa kaikki tulostustoiminnot näkyvät kännyköillä samassa valikossa.
 • Jos kuitin maksupäivän oli merkinnyt tulevaisuuteen, ei kuittia ollut mahdollista enää muokata tämän jälkeen.
 • Jos loi laskua rahtikirjasta asiakkaalle, jolle oli määritetty kiinteä alennusprosentti, ei yhteenlaskettua alennusta näytetty aluksi laskun luonti-ikkunassa. Vasta kun jotain riviä muokkasi, niin tämän jälkeen yhteenlaskettu alennus näytettiin. Myöskään alv-erittelyä ei näytetty saman tien. Jos laskun tallensi muokkaamatta laskurivejä, lasku tallentui oikein alennusten kera.

Markus Kettunen / Laskupiste / 30. maaliskuuta 2020

|

Yhteystiedot

Tuki
support@laskupiste.fi
Chat
Tukisivusto
Myynti
sales@laskupiste.fi
+358 10 406 7050
Laskupiste Oy
Paperitehtaankatu 18
37100 Nokia
Y-tunnus: 2936138-7

Laskupiste Oy on vakavarainen suomalainen ohjelmistoyritys, joka kehittää samannimistä laskutusohjelmaa. Palvelullamme on yli 8500 rekisteröitynyttä käyttäjää ja kasvu jatkuu kovana. Yli 15 vuoden kokemuksemme selainkäyttöisistä tietojärjestelmistä sekä vuosien kokemus pilvipalveluista takaavat hyvän ja turvallisen palvelun käyttöösi.

Seuraa meitä somessa

Laskupiste™ © 2021 Laskupiste Oy