Laskupiste

Laskutusohjelman versio 7.0.1

Laskupiste-laskutusohjelma on päivitetty uuteen 7.0.1 korjausversioon.

Bugikorjaukset

 • Laskun suorituspäivää ei muokattu, jos muokkasi laskun maksupäivää ja tällöin ko. lasku näkyi Suoritukset-raportilla vanhalla maksupäivällä. Jatkossa se näkyy oikein ja samalla myös tietokantaan on korjattu väärät suorituspäivät vastaamaan laskun maksupäiviä.
 • Jos hyvityslaskun merkitsi maksetuksi, tästä ei luotu suoritusta eikä ko. hyvityslasku näkynyt Suoritukset-raportilla. Jatkossa myös hyvityslaskun negatiivinen summa näkyy Suoritukset-raportilla ja puuttuvat hyvityslaskujen suoritukset on lisätty tietokantaan.
 • Jos käyttäjällä ei ollut yhtään tuotetta, ei myöskään nimikkeen lisäys onnistunut laskulle. Jatkossa nimikkeen voi lisätä, vaikka yhtään tuotetta ei olisikaan. Kiitokset Tomille avusta ongelman selvityksessä!
 • Tuotetta ei voinut luoda, jos ei ollut yhtään tuoteryhmää
 • Toimitus- ja maksupäivää ei pystynyt tyhjentämään suoraan laskusivulla olevilla toiminnoilla vaan ne pystyi ainoastaan vaihtamaan toiseen.
 • Jos klikkasi toistuvasta laskusta kertovaa ilmoitusta, avattiin toistuva lasku, mutta ilmoitusta ei suljettu tämän jälkeen automaattisesti

Muutokset

 • Jatkossa ohjelma tunnistaa automaattisesti jos se on päivitetty ja kysyy käyttäjältä, päivitetäänkö ohjelmasta uusi versio. Suosittelemme aina päivittämään ohjelman ensi tilassa, sillä vanha versio ei välttämättä toimi päivityksen jälkeen enää oikein.
 • Etusivun latausta nopeutettu huomattavasti, erityisesti jos käyttäjällä on paljon tarjouksia
 • Etusivun tarjouskannassa ei jatkossa näytetä enää hylättyjä tarjouksia
 • Hyvityslaskulle voi jatkossa lisätä negatiivisen osasuorituksen (eli osahyvityksen)


Markus Kettunen / Laskupiste / 15. maaliskuuta 2019


Laskutusohjelman versio 7.0.0

Laskupisteen työmäärältään tähän mennessä suurin päivitys julkaistiin tänään version 7 myötä. Neljän kuukauden kehitystyön tuloksena, päivitimme vanhentuneen käyttöliittymäkehyksen uusimpaan versioonsa ja samalla koko käyttöliittymä kirjoitettiin uusiksi. Käyttäjälle päin olemme pyrkineet pitämään näkyvät muutokset mahdollisimman pieninä, mutta taustalla kaikki käyttöliittymäkirjastot ja -komponentit on vaihdettu uusiin ja niihin liittyvät toiminnot toteutettu uusiksi.

Päivityksen yhteydessä kävimme käyttöliittymän läpi kokonaisuudessaan ja paransimme sen käyttöä erityisesti mobiililaitteilla. Meiltä on aiemmin kyselty mobiiliapplikaatiosta, mutta uskomme että pystymme tarjoamaan lähes saman käyttökokemuksen responsiivisella sovelluksella, joka toimii täydellisesti myös kännykällä. Meiltä on tulevaisuudessa tulossa myös mobiiliapplikaatio, mutta sillä voi tehdä vain rajattuja toimenpiteitä. Ensimmäisenä on tulossa kuittiskanneri, jolla voi skannata kuitit tuleviin ostolaskuihin.

Uuden käyttöliittymäkehyksen myötä kehitys tulee jatkossa olemaan entistä nopeampaa ja sen avulla pääsimme myös muutamista rajoitteista eroon.

Uudet ominaisuudet

 • Taulukkokomponenttien sarakkaiden näkyvyys määräytyy jatkossa dynaamisesti, jolloin pienemmillä näytöillä pystytään yleisesti ottaen näyttämään enemmän tietoa kuin aiemmin
 • Tuotekategoriat muuutettu tuoteryhmiksi ja muutettu niiden hallinta toimimaan kuten muidenkin palvelun käsitteiden
  • Tuoteryhmälle lisätty alv % kenttä. Sen voi lisätä ainoastaan tuoteryhmälle, jonka kaikilla tuotteilla on sama alv %.
  • Jos tuoteryhmälle on määritetty alv % ja siihen lisätään tuote, määritetään tuotteelle automaattisesti sama alv % kuin tuoteryhmällä, eikä sitä voi muuttaa
 • Tuotekohtaiseen raporttiin lisätty oma sarake tuoteryhmälle, jotta tuoteryhmäkohtaista myyntiä on mahdollista seurata tarkemmin
 • Asiakaskohtaiseen raporttiin lisätty oma sarake asiakasryhmälle, jotta asiakasryhmäkohtaista myyntiä on mahdollista seurata tarkemmin
 • Muutettu ajoneuvojen hallinta yksittäisestä ikkunasta toimimaan kuten muidenkin palvelun käsitteiden
 • Tuotteelle lisätty Lisätiedot-osio, jossa kenttinä tavarantoimittajan nimi ja tuotetunnus. Lisätiedot eivät näy laskulla, vaan ne on tarkoitettu palvelun käyttäjän avuksi. Jos teillä on tarvetta uusille tuotteen lisätiedoille, ilmoitelkaa näistä meille.
 • Laskuja ja kuitteja voi jatkossa tulostaa useita kerralla asiakassivun kautta
 • Rahtikirjoja voi tulostaa useita (max. 10) kerralla sekä rahtikirjalistauksen että asiakassivun kautta

Bugikorjaukset

 • Asiakkaiden tuonti CSV-tiedostosta loi kaikista uusista asiakkaista henkilöasiakkaita. Jatkossa, jos asiakkaalle on CSV-tiedostossa määritetty Y-tunnus, luodaan siitä yritysasiakas.
 • Käyttöoikeuden jatkamisen maksaminen epäonnistui ensimmäisellä kerralla joissain tapauksissa. Aiemmin maksamisen saattoi joutua aloittamaan kertaalleen uudelleen alusta, mutta jatkossa se onnistuu aina ensimmäisellä kerralla.

Muutokset

 • Numeroita sisältävät tekstikentät on korvattu komponentilla, johon ei voi syöttää muuta kuin numeroita. Jos arvo ei voi olla desimaalinumero, ei kenttään pysty lisäämään desimaalierotinta ja jos arvo ei voi olla negatiivinen, ei kenttään pysty lisäämään negatiivista lukua.
 • Laskun, kuitin, tarjouksen ja rahtikirjan ikkunaa ei voi enää vahingossa sulkea, vaan jos ikkunaa yrittää sulkea, kysyy selain haluaako käyttäjä varmasti sulkea ikkunan.
 • Laskuluettelo-välilehti nimetty muotoon Laskut. Ko. välilehti sisältää jatkossa ainoastaan kaikki laskut, kun se aiemmin sisälsi myös kaikki kuitit. Kuitit löytyvät omalta välilehdeltään, kuten aiemmin ja Kokonaismyyntiraportista näkee tarvittaessa laskut ja kuitit samassa näkymässä.
 • Lähetä- ja Tulosta-nappien väritystä muutettu, jotta ne eivät uppoa taustaan. Kiitokset Jarille kehitysideasta!
  • Samalla lasku, kuitti, tarjous ja rahtikirja-sivuille on lisätty "Lisätoiminnot"-napin alle Lähetä ja Tulosta toiminnot toisten nappien lisäksi
 • Lisätty uusi yksikkö - juoksukilometri / Jkm
 • Sähköpostilaskuihin lisätty kaksi uutta tagia ({dueDate} ja {virtualBarcode}), joiden avulla voi lisätä laskun eräpäivän ja/tai virtuaaliviivakoodin sähköpostin sisältöön. Kiitokset Micolle kehitysideasta!
 • Kännykällä ei jatkossa enää valita muokkaus-ikkunassa kenttää automaattisesti (autofocus), jotta näppäimistö ei aukea automaattisesti muutenkin pienen näytön päälle. Näppäimistö aukeaa vasta kun koskettaa jotain kenttää. Tietokoneella ja tabletilla kenttä valitaan automaattisesti kuten aiemminkin.

Muutokset matkakuluihin

 • Muutettu ajopäiväkirjaa siten, että jos kyseessä oma auto, ei matkamittarin lukemaa ole jatkossa enää pakollista ilmoittaa, koska verottajakaan ei sitä vaadi oman auton käytöstä - ainoastaan matkan pituuden.
 • Ajoneuvoihin on lisätty kaksi uutta tyyppiä "Yrityksen auto" ja "Vapaa autoetu", käyttöetuauton ja oman auton lisäksi. Näillä uusilla autotyypeillä mittarilukema on pakollinen elinkeinotoiminnan ajokirjauksissa ja ajoneuvon tiedoissa.
 • Ajoneuvon kilometrikorvaus oli aiemmin sidottu ajoneuvon tyyppiin. Jatkossa se on sidottu ajoneuvolle määritettyyn kilometrikorvaukseen. Nykyisille ajoneuvoille on asetettu sama kilometrikorvaus, kuin ajoneuvon tyypillä oli, mutta jatkossa tätä voi muuttaa ajoneuvoittain. Uusille ajoneuvotyypeille ei ole mahdollista asettaa kilometrikorvausta.
 • Muutettu yksityisajon kirjausta siten, että jos kyseessä on muu kuin yrityksen auto, ei matkamittarin lukema ole pakollinen tieto. Yksityisajolle ei ole mahdollista lisätä kilometrikorvausta.
 • Reitti on jatkossa pakollinen tieto muille paitsi yksityisajoille. Reitti on pakollinen myös yrityksen autolla tehdyille yksityisajoille.

Muuta

 • Tehty useita suorituskykyyn liittyviä parannuksia, kuten:
  • Nopeutettu useita toimintoja, jotka liittyvät asiakkaaseen, johon liittyy useita laskuja, tarjouksia, rahtikirjoja yms.
  • Lisätty välimuistitoimintoja taulukoihin, jolloin taulukon avaaminen on toisella kerralla (jos sen sisältämiin tietoihin ei ole tehty muutoksia) todella nopeaa, koska tietoa ei tällöin haeta turhaan uudelleen palvelimelta saakka.
 • Asiakkaiden ja tuotteiden tuonti sivulle on lisätty linkki CSV-tiedostoon, josta näkee kaikki mahdolliset kentät, jotka ko. toiminnon kautta on mahdollista tuoda palveluumme.

Lisätietoa päivityksestä

 • Käyttöliittymäkehys päivitetty Angular JS 1.6.9 -> Angular 7.2.4
 • Samalla päivitetty kymmeniä muita käytössä olevia käyttöliittymäkirjastoja
 • Sovelluksen ensilatauksen koko pysyi pakattuna suunnilleen samassa kahdessa megatavussa, mutta ladattavien tiedostojen määrä tippui 42 -> 31.
  • Tulevaisuudessa uuden Angular Ivy:n ansiosta sovelluksen kokoa on mahdollista pienentää entisestään
  • Sovellus on jaettu moduuleihin, joista ensi latauksen yhteydessä ladataan tärkeimmät ja loput ladataan sitä mukaan kuin niitä tarvitaan (lazy-loading)
 • Uusia ja muokattuja tiedostoja noin 1000 kappaletta
 • 4 kk kehitystä ja tuhansia rivejä koodimuutoksia

Vaikka olemme testanneet uutta versiota kattavasti sekä tietokoneella, tabletilla että kännykällä, päivityksen luonteesta johtuen, ohjelmaan on voinut jäädä bugeja, jotka löytyvät vasta aktiivisessa käytössä. Tämän takia toivommekin, että ilmoitatte meille osoitteeseen info@laskupiste.fi, jos jokin toiminto ei toimi tai sen käytössä on jotain ongelmaa. Myös tieto siitä, jos jotain toimintoa ei enää löydy tai se ei toimi kuten ennen, auttaa meitä korjaamaan mahdolliset puutteet.

Jos käytössänne on vielä Internet Explorer, emme suosittele sen käyttöä missään tilanteessa sen hitauden ja tietoturvaongelmien takia. Se ei myöskään tue uusia web-standardeja, jonka takia kaikki toiminnot eivät toimi kunnolla. Myöskään Microsoft ei suosittele Internet Explorerin käyttöä http://fortune.com/2019/02/08/download-internet-explorer-11-end-of-life-microsoft-edge/. Internet Explorerin tilalla suosittelemme käyttämään Google Chrome selainta https://www.google.com/chrome/.

Olemme erittäin tyytyväisiä uudesta versiosta ja toivomme, että se osoittautuu tuntuvaksi parannukseksi entiseen verrattuna. Uuden käyttöliittymäkehyksen myötä uskomme tuovamme uusia ominaisuuksia palveluun entistä nopeammalla tahdilla.


Markus Kettunen / Laskupiste / 9. maaliskuuta 2019


|

Yritys

Täysin suomalainen asiantuntijaorganisaatio Laskupiste-palvelun takana

Laskupiste Oy
Paperitehtaankatu 18
37100 Nokia
etunimi.sukunimi@laskupiste.fi

Yli 15 vuoden kokemus selainkäyttöisistä tietojärjestelmistä sekä useiden vuosien kokemus pilvipalveluista takaavat osaavan kumppanin ja hyvän palvelun.

© 2020 Laskupiste Oy