Laskupiste

Laskupisteen arkkitehtuuri

Laskupisteeseen toteutettiin laajoja muutoksia arkkitehtuurin suhteen 5.0.0 päivityksen yhteydessä. Laskupiste jaettiin entistä pienenpiin loogisiin osakokonaisuuksiin, joista vain tarvittavat osat ajetaan sovelluspalvelimilta käsin ja loput tarjoillaan käyttäjälle hajautetun sisällönjakopalvelun (CDN) kautta.

Lisätietoa 5.0 versiosta

Kaikki selaimen lataama staattinen HTML, CSS, Javascript sekä kuvasisältö jaetaan CDN:n kautta, joka mahdollistaa näiden nopean ja varman jakelun maailmanlaajuisesti. Käytit Laskupistettä sitten Suomessa tai ulkomailla, staattinen sisältö latautuu niin nopeasti kuin mahdollista riippuen käyttämäsi nettiliittymän nopeudesta.

Laskupisteen taustajärjestelmä muutettiin täysin tilattomaksi REST-palveluksi, jonka avulla voimme tarjota jatkossa REST-rajapintaa asiakkaidemme käyttöön. Se mahdollistaa myös suunnitteilla olevan mobiilisovelluksen (iOS/Android) toteutuksen tulevaisuudessa.

Kirjautumisessa luovuttiin kokonaan Laskupisteen aiemmasta itse toteutetusta järjestelmästä, joka vaihdettiin Auth0:n tarjoamaan tietoturvalliseen ja monipuoliseen kirjautumispalveluun. Olemassa olevat käyttäjämme on siirretty Auth0:an ja käyttäjämme, jotka ovat kirjautuneet aiemmin Google, Microsoft tai Facebook -tunnuksillaan, kirjautuvat samoin kuin aiemmin, mutta vain uuden käyttöliittymän kautta. Käyttäjät, jotka ovat luoneet salanan Laskupisteeseen, joutuvat ensin varmistamaan sähköpostiosoitteensa lähettämällä ko. osoitteesta sähköpostia support@laskupiste.fi osoitteeseen, ennen kuin pääsevät kirjautumaan Laskupisteeseen. Auth0:n käyttöönotto mahdollistaa myös helpomman tavan julkaista REST-rajapinta sekä se myös integroituu saumattomasti tulevaan mobiilisovellukseen.

Lisätietoa Auth0-palvelusta

Laskupisteen arkkitehtuuri

Yllä olevassa kuvassa on mallinnettu Laskupisteen uusi arkkitehtuuri Amazonin AWS-ympäristössä. Kun selain tekee pyynnön Laskupisteeseen hakee se ensin osoitteen DNS-palvelusta. Tämän jälkeen pyyntö ohjataan Amazonin CloudFront (CDN) -palveluun, joka päättelee osoitteen perusteella, minne se pyynnön reitittää. CloudFront tuo myös turvaa palveluun salaamalla kaiken liikenteen selaimen ja Laskupisteen välillä sekä muun muassa torjumalla palvelunestohyökkäyksiä. Se myös nopeuttaa selaimen tekemiä pyyntöjä monin eri tavoin.

Lisätietoa CloudFront-palvelusta

CloudFront ohjaa kaikki staattiseen sisältöön viittaavat pyynnöt AWS S3-palveluun, joka tarjoaa 99,999999999%:n varmuuden datan säilyvyydelle sekä 99,99%:n varmuuden datan saatavuudelle. Säilyvyyden erittäin korkea prosentti tarkoittaa, että data ei häviä vaikka jotain täysin odottamatonta tapahtuisikin. Datan saatavuuden prosentti tarkoittaa sitä, että vuoden aikana, dataan pääsy saa olla estynyt alle tunnin.

Lisätietoa AWS S3-palvelusta

Jos selaimen tekemä pyyntö ei liity staattiseen sisältöön, se ohjataan Elastic Load Balancing -kuormantasaajalle, joka ohjaa sen vähiten kuormittuneelle sovelluspalvelimelle. Koska sovelluspalvelimet ovat täysin tilattomia, selaimen lähettämät pyynnöt päätyvät eri sovelluspalvelimille, nopeuttaen näin sivun latautumista.

Lisätietoa Elastic Load Balancing-palvelusta

Sovelluspalvelimet sekä tietokantapalvelimet (RDS) sijaitsevat eri AZ-ympäristöissä, jotka sijaitsevat fyysisesti erillään toisistaan. Tällöin jos toisessa AWS:n AZ-ympäristössä tapahtuisi jotain täysin poikkeavaa, esim. tulipalo tai laaja verkko-ongelma, on Laskupiste käytettävissä toisessa AZ-ympäristössä olevilta palvelimilta.

Sovelluspalvelimissa käytetään Amazonin automaattista skaalauspalvelua (Auto Scaling), joka käynnistää tarvittaessa uusia sovelluspalvelimia käyttöön mahdollisten ruuhkapiikkien aikana. Auto scaling -palvelu yhdessä kuormantasaajan kanssa mahdollistaa katkottomat asennukset, jolloin Laskupiste voidaan päivittää siten, että se on samalla normaalisti käytettävissä.

Lisätietoa AWS EC2-palvelusta
Lisätietoa AWS RDS-palvelusta


Markus Kettunen / Laskupiste / 15. heinäkuuta 2017

|

Yritys

Täysin suomalainen asiantuntijaorganisaatio Laskupiste-palvelun takana

Laskupiste Oy
Paperitehtaankatu 18
37100 Nokia
etunimi.sukunimi@laskupiste.fi

Yli 15 vuoden kokemus selainkäyttöisistä tietojärjestelmistä sekä useiden vuosien kokemus pilvipalveluista takaavat osaavan kumppanin ja hyvän palvelun.

© 2020 Laskupiste Oy